Masz pytanie?

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 26-07 …

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) ogłoszono dnia 2 grudnia...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/du/2016/1010/1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2016 poz. 35: Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000035

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r - Dziennik Ustaw

Budowa systemu udostępniającego dzienniki urzędowe została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego...www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1

Ustawa o systemie oświaty - 2016 - Tekst jednolity - …

Ustawa o systemie oświaty. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 02.12.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1943 z dnia 07.09.1991.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-systemie-oswiaty/

WIEDZA SAMORZĄDU Aktualności

AKTUALNOŚCI NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - OBOWIAZUJĄCA OD 1 CZERWCA 2017 R. Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o z...wiedzasamorzadu.pl/

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - syst...

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,syst. ubezpiecz. spo,Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,Dz.U.2016.0.963 t.j.https://www.lexlege.pl/ustawa-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych/

Projekt zmian do ustaw dotyczących 500+, świadczeń...

Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych.ops.pl/2017/02/projekt-zmian-do-ustaw-dotyczacych-500-swiadczen-rodzinnych-swiadczen-z-funduszu...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. …

Ustawa o PIT - Rozdział 3: Zwolnienia przedmiotowe. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2017 r.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684969,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

System Informacji Oświatowej - SIO

Informacja o terminach przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2015 roku oraz według stanu na...www.sio.edu.pl/?wyswietl=wszystkie