Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych... art. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 4–6 wchodzą w życie z dniem 1...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000035

» Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz...

... o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o...https://www.librus.pl/akty-prawne/ustawa-o-systemie-oswiaty/ustawa-o-systemie-oswiaty/ustawa-o-...

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych... oraz o zmianie niektórych innych ustaw... Zmiany wymienionej ustawy...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2011.205.0001206,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-ni...

Internetowy System Aktów Prawnych

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.... patrz art. 18 ustawy:... WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000827

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz...

... o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.... ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz... ustawy o systemie oświaty.https://men.gov.pl/konsultacje/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-niektory...

USTAWA z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie...

USTAWA z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie... oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)... Zmiany wymienionej ustawy...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2009.056.0000458,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-o-...

Uzasadnienie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie...

ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw... z dnia 19 marca 2009 r. znowelizowała przepisy art. 22a ustawy o systemie oświaty,...https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2009/06/uzasadn_dopuszczanie.pdf

Internetowy System Aktów Prawnych

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.... WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA …isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090560458

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz...

... prawnych » Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych... o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.... Zmiany w szkolnictwie...https://bip.men.gov.pl/akty-prawne/projekty-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-sy...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz...

... o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz... zmiany: W roku szkolnym...https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-...