Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 1265: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001265

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 811: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000811

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/DU/2014/811/1

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/du/2016/1010/1

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Noworodek w domu. Oczekiwanie na narodziny dziecka to niezwykle radosny, ale i pracowity okres w życiu przyszłych rodziców. Pielęgnacja maluszka, dieta mamy...www.benc.pl/

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania - NSZZ Solidarność

w czasie obrad kzd odbyŁo siĘ spotkanie ministra edukacji narodowej anny zalewskiej z delegatami zjazdu oraz nauczycielami z pŁocka. relacja czĘŚĆ iwww.solidarnosc.org.pl/oswiata/

29.6.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie...

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.6.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia...legalis.pl/29-6-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie... - infor.pl

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.044.0000298,ustawa-o-ochronie-zdrowia-przed-nastepstwami-uzywa...

Rekrutacje, Informator - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Przyjmowanie do szkół, informator. Rekrutacja. Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie …www.ko.poznan.pl/?page=rekrutacje_informator