Masz pytanie?

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - …

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.zsb.lublin.pl/dokumenty/inne/Ustawa_o_systemie_oswiaty.pdf

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 18-11 …

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) ogłoszono dnia 2 grudnia...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/du/2016/1010/1

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r - Dziennik Ustaw

Budowa systemu udostępniającego dzienniki urzędowe została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego...www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1

Zespół Placówek - zpowswidnica.pl

Ogłoszenie. Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy. ogłasza wyniki naboru na stanowisko. Opiekun. INFORMACJA O NABORZE – OPIEKUNzpowswidnica.pl/

29.6.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o …

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie …https://legalis.pl/29-6-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Przypominamy, że z dniem 1 października 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadc...

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum …

Nabór do II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają II edycję Nagrody...frdl.mazowsze.pl/

Doradca Podatkowy - Misja miesięcznika

1 Na mocy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1644).gazetaklienta.pl/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01category_id=2

Ustawa o VAT 2017 Dział VIII Wysokość... - INFOR.pl

Ustawa o podatku od towarów i usług - stan prawny na 01.01.2017 r., Dział VIII Wysokość opodatkowania (art. 41- 85)ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/ustawa/694276,Ustawa-o-VAT-2017-Dzial-VIII-Wysokosc-opodatkowan...