Masz pytanie?

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.004.0000035,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-ni...

USTAWA z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.133.0001010,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-ni...

12.7.2016 r. – Publikacja ustawy o zmianie ustawy o...

12.7.2016 r. – Publikacja ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawlegalis.pl/12-7-2016-r-publikacja-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-niektorych-in...

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - npseo.pl

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.npseo.pl/data/documents/3/234/234.pdf

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz...

Numer projektu: UD18: Tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Rodzaj dokumentu: projekty ustaw: Informacje o...https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2196,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 1265: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001265

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 811: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000811

U S T A W A o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i...

Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia...www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8216/7/1/Projekt%20ustawy%20przekazany%20do...

Kuratorium Oświaty w Kielcach: Nowe SIO. Informacja o...

28.08.16 – Nowe SIO. Informacja o szczegółach zmian w rozporządzeniu sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji...kuratorium.kielce.pl/13241/nowe-sio-informacja-o-szczegolach-zmian-w-rozporzadzeniu-sprawie-szc...

Ustawa przedszkolna - zmiany w ustawie o systemie oświaty

Od 1 września 2013 roku wprowadzono do obrotu prawnego część zapisów uchwalonej 13 czerwca 2013 roku ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych...www.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=101&item=276