Masz pytanie?

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.052.0000357,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty...

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - npseo.pl

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.npseo.pl/data/documents/3/234/234.pdf

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.176.0001359,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych...

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych...

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Najnowszy tekst z dnia 23.01.2016. Dz.U. z 2016 poz. 34 z dnia 30.12.2015.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-30-grudnia-2015-r-o-zmianie-ustawy-o-sluzbie-cywilnej-oraz-n...

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawwww.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/35/1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 1265: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001265

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 827: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000827

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/DU/2014/811/1

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Kuratorium Oświaty • Zmiany w ustawie o systemie oświaty...

W Dzienniku Ustaw z 3 stycznia 2014 roku został opublikowany tekst ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.www.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=101&item=258