Masz pytanie?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r - Dziennik Ustaw

Budowa systemu udostępniającego dzienniki urzędowe została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego...www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1

Zespół Placówek - zpowswidnica.pl

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy, ul. Serbska 78, jest prowadzony jako placówka typu socjalizacyjnego. Zgodnie a art. 101, ust. 2 Ustawy...zpowswidnica.pl/

old.pomorskie.znp.edu.pl

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie... ustawy o systemie oświaty oraz innych aktów... pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw...old.pomorskie.znp.edu.pl/nowe_pliki/poradnik_2.doc

29.6.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o …

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz prac Sejmuhttps://legalis.pl/29-6-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/

» Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych …

Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczycielahttps://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnych-stawek-wynagro...

Pozycja 2164 DDUSI.68.142.2015 (lam JD) (word) JS

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2164 5) art. 38 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanychhttps://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/30117/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_P...

PZP 2016 ujednolicona ustawa Prawo Zamówień …

Tekst ujednolicony na podstawie uchwalonej ustawy nowelizującej z dnia 22 czerwca 2016r ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Ustawa czeka...https://szukio.pl/zp/pzp-2016-tekst-ujednolicony-ustawa-prawo-zamowien-publicznych-zmieniony-22...

WIEDZA SAMORZĄDU Aktualności

AKTUALNOŚCI AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI OŚWIATOWYCH. Informujemy, że na mocy art. 78c ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty …wiedzasamorzadu.pl/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. …

Ustawa o PIT - Rozdział 3: Zwolnienia przedmiotowe. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2017 r.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684969,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Nowe prawo - abc.com.pl

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zmienia 18 innych ustaw - m.in. prawo budowlane, prawo pracy, ustawę o...www.abc.com.pl/nowe-prawo