Masz pytanie?

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.052.0000357,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty...

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.004.0000035,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-ni...

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - npseo.pl

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.npseo.pl/data/documents/3/234/234.pdf

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych...

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Najnowszy tekst z dnia 23.01.2016. Dz.U. z 2016 poz. 34 z dnia 30.12.2015.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-30-grudnia-2015-r-o-zmianie-ustawy-o-sluzbie-cywilnej-oraz-n...

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawwww.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/35/1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 1265: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001265

U S T A W A o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i...

Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia...www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8216/7/1/Projekt%20ustawy%20przekazany%20do...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 827: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000827

Ustawa o systemie oświaty | Egzaminy - Pearson

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty podpisanej przez Prezydenta 7 stycznia 2016 roku dotyczą: obowiązku szkolnego od...www.pearson.pl/egzaminy/content/ustawa-o-systemie-oswiaty

Kancelaria Sejmu s. 1/96 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887

©Kancelaria Sejmu s. 1/96 2007-02-15 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1www.vademecumwiedzy.pl/pliki/ustawa_o_systemie_ubezpieczen_spolecznych.pdf