Masz pytanie?

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - …

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.zsb.lublin.pl/dokumenty/inne/Ustawa_o_systemie_oswiaty.pdf

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/du/2016/1010/1

Ustawa o świadczeniach rodzinnych --[Problemy Osób...

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r.idn.org.pl/sonnszz/sw_rodz.htm

Tekst jednolity - ustawa o finansach publicznych

Tekst jednolity – ustawa o finansach publicznych. Dnia 18 listopada 2016 roku weszło w życie Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. w...ris.edu.pl/tekst-jednolity-ustawa-o-finansach-publicznych/

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum …

Nabór do II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają II edycję Nagrody...frdl.mazowsze.pl/

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r - Dziennik Ustaw

Budowa systemu udostępniającego dzienniki urzędowe została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego...www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - …

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,pomoc w wych.dzieci,Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,Dz.U.2017.0.1851 t.j.https://www.lexlege.pl/ustawa-z-dnia-11-lutego-2016-r-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci/

Ustawa o ochronie osób i mienia - och. osób i mienia

Ustawa o ochronie osób i mienia,och. osób i mienia,Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,Dz.U.2017.0.2213 t.j.www.lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-osob-i-mienia/

Ustawa o VAT 2017 Dział VIII Wysokość opodatkowania

Ustawa o podatku od towarów i usług - stan prawny na 01.01.2017 r., Dział VIII Wysokość opodatkowania (art. 41- 85)ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/ustawa/694276,Ustawa-o-VAT-2017-Dzial-VIII-Wysokosc-opodatkowan...

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z …

Art. 12. 1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm