Masz pytanie?

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 11-10 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconywww.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2015 poz. 1629: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnymisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001629

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 7: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000007

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/du/2016/1010/1

Ustawa o świadczeniach rodzinnych --[Problemy Osób...

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r.idn.org.pl/sonnszz/sw_rodz.htm

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst …

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów...https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-osw...

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r - Dziennik Ustaw

Budowa systemu udostępniającego dzienniki urzędowe została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego...www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1

29.6.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o …

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie …https://legalis.pl/29-6-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/

Ustawa o PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze Ustawa o PSP. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 12 poz. 68. USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej...www.kppspgora.pl/index.php/akty-prawne/5-ustawa-o-psp.html

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Komunikat w sprawie wejścia w życie od 1 października 2017 r. nowelizacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczących opłacania przez...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadc...