Masz pytanie?

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 22-10-2016 - Prawo …

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

USTAWA z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o systemie oświaty] W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.133.0001010,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-ni...

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Metryka. …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2009.006.0000033,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-promocji-zatrudn...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 1265: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001265

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - npseo.pl

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.npseo.pl/data/documents/3/234/234.pdf

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 811: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000811

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Ustawa przedszkolna - zmiany w ustawie o systemie oświaty

Od 1 września 2013 roku wprowadzono do obrotu prawnego część zapisów uchwalonej 13 czerwca 2013 roku ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych...www.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=101&item=276

U S T A W A o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i...

Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia...www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8216/7/1/Projekt%20ustawy%20przekazany%20do...

projekt ustawy o systemie oświaty – Gorące tematy...

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu projekt ustawy o systemie oświaty . Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące projekt ustawy o...serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/p/projekt-ustawy-o-systemie-oswiaty