Masz pytanie?

AW - Aktualności

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 934 14) ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustawwww.umsl.gov.pl/pliki/obszarymorskie.pdf

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst …

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z dnia 8.09.1994 r., poz. 1200) - aktualizacja wg …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

Wykaz aktualnych aktów prawnych na egzamin w maju …

Lp: Numer wg PIIB: Nazwa Aktu: Numer Dziennika Ustaw: Zmiany: PRAWO BUDOWLANE: 1: 1.1: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. Jednolity tekst …https://www.e-uprawnienia.pl/wykaz-aktualnych-aktow-prawnych-na-egzamin/

Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu 1...

BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Biuletyn Informacji Publicznejhttps://bip.umww.pl/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-z

wymagania prawne - prawo ochrony środowiska w …

Ustawa o odpadach [1], jako ustawa „matka” dla grupy ustaw szczegółowych w zakresie postępowania z niektórymi odpadami, podaje definicję (art. 3 ust. 3 pkt 3 UO):eko-akademia.pl/2010/09/magazynowanie-odpadow-wymagania-prawne/

Aktualności prawne - PIPP

Kasy online. 5 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o …paliwa.pl/prawo/aktualnosci-prawne

Wytyczne do projektowania i wykonawstwa sieci i …

PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu Wytyczne do projektowania 2015r. Strona 1 Wytyczne do projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych orazpwik.zgorzelec.pl/pdf/wytyczne.pdf

Do pobrania | Gmina Szemud

Opłata adiacencka naliczana jest na mocy przepisów rozdziału 7 (art. od 143 do 148) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zmianami) zwanej dalej: ustawą oraz uchwały nr XXVIII/240/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty...szemud.pl/do-pobrania/

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Lp. Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowychwingik.slask.eu/index.php/prawo/przepisy/70-rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budo...

Egzamin na uprawnienia - twoje wspomnienia | …

Wspomnienia i przemyślenia po egzaminie na uprawnienia budowlane. Historie prawdziwehttps://uprawnieniabudowlane.pl/egzamin-na-uprawnienia-twoje-wspomnienia/