Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011229L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011229.pdf: Tekst ujednolicony: D20011229Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r...

Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052392019

Jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo...

budowlanego z przepisami. Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres …www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/text_ujednolicony_prawo_bud.pdf

KODEKS DROGOWY 2015 Tekst jednolity | Ustawa Prawo o …

Kodeks drogowy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Poznaj aktualne przepisy ruchu …kodeks-drogowy.org/

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie...

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - tekst jednolity (DzU nr 150 z dnia 31.01.2014...www.administrator24.info/artykul/id2327,ustawa-o-ochronie-praw-lokatorow-mieszkaniowym-zasobie-...

PZP - Ustawa Prawo zamówień publicznych - 2014 - Tekst...

Ustawa Prawo zamówień publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 19.10.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 907 z dnia 29.01.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/

Prawo autorskie | fotoprawo.pl

Fotografia reporterska, opublikowana w prasie spełnia warunki do zakwalifikowania jej jako materiału prasowego w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo...fotoprawo.pl/index.php/prawo-autorskie/

ustawa o usługach turystycznych obejmujaca Dz.U. z 2004...

Przepisy dot. obiektów hotelarskich. tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2268 Dz.U. 273 poz. 2703 Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz.1462- zmiany obowiązują od 1.01.2006www.hotelarze.pl/prawo-turystyka/ustawa-turystyka.php

Dziennik Ustaw - Prawo - www.lex.pl - Masz pełne prawo...

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej . Znany jako Dziennik Ustaw (skrót Dz. U.), jest urzędowym publikatorem polskich aktów normatywnych.www.lex.pl/prawo

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

usuwanie drzew i krzewÓw w postĘpowaniach administracyjnych w Świetle najnowszego orzeczenia trybunaŁu konstytucyjnegowww.frdl.mazowsze.pl/