Masz pytanie?

AW - Aktualności

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 934 14) ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustawwww.umsl.gov.pl/pliki/obszarymorskie.pdf

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst …

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej...www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. …

Ustawa o PIT - Rozdział 6: Podstawa obliczenia i wysokość podatku. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2017 r.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684774,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

IARP - Archilegis

Archilegis. Archilegis#42. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r., poz. 1529) >>> Informacja o …www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2267

Aktualności prawne - PIPP

W załączniku do obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawy – Prawo o ruchu drogowym.paliwa.pl/prawo/aktualnosci-prawne

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo...

Prawo użytkowania wieczystego to prawo pośrednie pomiędzy prawem własności, a prawami rzeczowymi ograniczonymi. Polega ono na korzystaniu przez użytkownika...www.infor.pl/prawo/gmina/nieruchomosci/290276,Przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-p...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. …

Ustawa o PIT - Rozdział 3: Zwolnienia przedmiotowe. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2017 r.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684969,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Kto w świetle polskiego prawa jest przedsiębiorcą...

Pojęcie przedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm...www.infor.pl/prawo/gmina/dzialalnosc-gospodarcza/308509,Kto-w-swietle-polskiego-prawa-jest-prze...

PFPZ | AKTUALNOŚCI

15.11.2017 Food-Lex zaprasza do prenumeraty na rok 2018! Zaprenumeruj już dziś kwartalnik „Food-Lex” na rok 2018! 15.11.2017 Listeria w produkcie ?www.pfpz.pl/nowosci/?group=3&lang_id=1

Strona główna - BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...www.powiatlomzynski.pl/bip/