Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011229L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011229.pdf: Tekst ujednolicony: D20011229Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Uwagi: 1. Zmiany w tekście wprowadzone na podstawie wymienionych wyżej ustaw oznaczono odpowiednio wskazanymi dla nich kolorami. 2. Tekst, który stracił, bądź...www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

Definicje i zasady ogólne - Prawo ochrony środowiska...

Prawo ochrony środowiska. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 13.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 1232 z dnia 27.04.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-srodowiska/tytul-i_dzial-ii...

Podatek od nieruchomości - Ustawa o... - prawo.legeo.pl

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 11.09.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 849 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-stycznia-1991-r-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych/rozdzial...

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2010.095.0000613,ustawa-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych.html

Oczko wodne, basen, staw w ogrodzie - sprawdź, co o tym...

Zbiorniki wodne są chętnie budowane w ogrodach. Jakie przepisy regulują ich budowę i jakie podstawowe wymogi trzeba spełnić?regiodom.pl/portal/ogrod/oczka-wodne/oczko-wodne-basen-staw-w-ogrodzie-sprawdz-co-o-tym-mowi-pr...

Komisja ds. Legislacji przy KRIA RP - warsztatarchitekta.pl

ArchiLegis #12 | 19 lutego 2014 r. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 907) (źródło: sejm.gov.pl)www.warsztatarchitekta.pl/prawo/komisja-ds-legislacji-przy-kria-rp

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.029.0000199,ustawa-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzenn...

Wymagana wiedza w zakresie prawa - Wyższy Urząd Górniczy

Poza znajomością przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego wymagana jest w przypadku osób...www.wug.gov.pl/index.php?prawo/wiedza

Inżynieria Pożarnicza i BHP | zagrożenie wybuchem | ocena

Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL: na każdej kondygnacji budynku wysokiego i...www.inzynieriapozarnicza.pl/