Masz pytanie?

Prawa Wodnego - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011229L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011229.pdf: Tekst ujednolicony: D20011229Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

» Drugi tekst jednolity Prawa wodnego » blog Eko-Akademia...

Z chwilą ogłoszenia drugiego tekstu jednolitego w Dzienniku Ustaw, a więc od 9 lutego 2012 r., do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne podawać należy...eko-akademia.pl/2012/02/drugi-tekst-jednolity-prawa-wodnego/

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska...

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.200.0001232,ustawa-prawo-ochrony-srodowiska.html

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej...www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

Podatek od nieruchomości - Ustawa o... - prawo.legeo.pl

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 849 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-stycznia-1991-r-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych/rozdzial...

Przepisy ogólne - Ustawa o promocji zatrudnienia i...

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 21.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 149...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-kwietnia-2004-r-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-ry...

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Tekst...

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.225.0001409,ustawa-prawo-budowlane.html

Nabory pracowników - BIP Województwo Podkarpackie

BIP Województwo Podkarpackie... OGŁOSZENIE o naborze kandydata na stawisko kierownicze urzędnicze. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w …www.pzmiuw.bip.podkarpackie.eu/index.php/nabory

Pojęcie nieruchomości w świetle przepisów prawa

o Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze8, którego art. 7 stanowi, iż jeżeli złoża kopalin nie stanowią części składowych...aosadyba.msmenergetyka.pl/pliki/rady_domow_-n/Nieruchomo%C5%9Bci.pdf

Przeciwpożarowe - Odbiory.pl

1. 01 maja 2016 Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: 2. 01 maja 2016 Dz.U.2013.707 z dnia …www.odbiory.pl/index.php/prawo-w-budownictwie/category/przeciwpozarowe