Masz pytanie?

Wykup samochodu osobowego z leasingu - …

Wykup samochodu osobowego z leasingu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z nabyciem samochodu z leasingu przedsiębiorca otrzymuje fakturę VAT dokumentującą sprzedaż.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wykup-samochodu-osobowego-z-leasingu-po-zakonczeniu-umowy

Wycofanie samochodu osobowego z firmy - skutki w VAT

Strona 2 - Wycofanie samochodu osobowego z firmy może powodować konieczność naliczenia podatku VAT. Przeczytaj artykuł i dowiedz …https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skutki-w-vat-przy-wycofaniu-z-dzialalnosci-samochodu-osobowe...

Sprzedaż firmowego samochodu a VAT - komentarz VAT...

Podatnicy podatku VAT mają często wątpliwości, jak opodatkowana jest sprzedaż samochodu firmowego. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim kwestii, jakie warunki muszą być spełnione, aby dla takiej transakcji zastosować zwolnienie z podatku VAT oraz czy w przypadku zastosowania zwolnienia konieczne jest dokonanie korekty podatku VAT...www.vat.pl/sprzedaz_firmowego_samochodu_a_vat_komentarz_vat_interpretacje_2751.php

Wykup samochodu z leasingu koszty podatkowe i... - VAT…

Spółka zawarła umowę leasingu bilansowo i podatkowo finansowego na samochód osobowy na 2 lata. Jak po wykupie samochodu należy księgować i dekretować wszelkie czynności z jego dalszym użytkowaniem i co z wartością, która pozostała niezamortyzowana?www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/1909-wykup-samochodu-z-leasingu-koszty-podatkowe-i-ksiegowanie...

Leasing w świetle przepisów o podatku VAT » Związek...

Leasing w świetle przepisów o podatku VAT. LEASING JAKO ŚWIADCZENIE USŁUG I DOSTAWA TOWARÓW. Czynności wykonywane przez finansującego na gruncie umowy leasin-gu operacyjnego i finansowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.www.leasing.org.pl/o_leasingu/leasing-w-polsce

Jak dokonać cesji leasingu samochodu? | BossBlog

W tekście pt. Leasing samochodu osobowego – czy warto? podzieliłem się z Wami własnymi doświadczeniami z leasingiem. Jednocześnie zapowiedziałem oddzielny wpis na temat tego, jak dokonać cesji leasingu samochodu.bossblog.pl/dokonac-cesji-leasingu-samochodu/

Kwalifikacja umów leasingu na gruncie przepisów ustaw …

* Wkład własny kredytobiorcy. ** Rata leasingu, w przypadku której następuje wyczerpanie możliwości odliczenia podat-ku VAT od wykorzystywanego samochodu.www.leasing.org.pl/o_leasingu/produkt-finansowy

Auto EFL: leasing - samochody nowe, samochody …

Leasing EFL: Samochód używany bez faktury VAT. Proponujemy nowoczesną formę finansowania zakupu sprzętu używanego w postaci leasingu finansowego.www.autoefl.pl/Static/LeasingUsed