Masz pytanie?

Waloryzacja kwotowa emerytur i rent w 2012 r. Kto zyskał...

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej; Wniosek o wznowienie postępowania w przypadku uznania przez Trybunał Konstytucyjny, że waloryzacja kwotowa emerytur …twojeporady.onet.pl/artykuly/zobacz/598,waloryzacja-kwotowa-emerytur-i-rent-w-2012-r-kto-zyskal...

Waloryzacja kwotowa emerytur i rent tylko w tym roku. W...

W tym roku wszyscy emeryci i renciści bez względu na wysokość otrzymywanego aktualnie świadczenia otrzymają taką samą podwyżkę świadczeń.serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/586691,waloryzacja_kwotowa_emerytur_i_rent_t...

Waloryzacja świadczeń z ZUS: W przyszłym roku niższa...

W marcu każdego roku ZUS waloryzuje emerytury, renty oraz inne wypłacane świadczenia. Podwyższa je o wskaźnik wyliczony w sposób określony przepisami …serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/722035,waloryzacja-swiadczen-z-zus-w-przyszl...

WALORYZACJA RENT - najnowsze wiadomości gospodarcze i...

Ustawa o waloryzacji rent podpisana i skierowana do Trybunału. Prezydent podpisał nowelę o waloryzacji emerytur i rent w 2012 r. i skierował ją do Trybunału...info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/waloryzacja+rent

WALORYZACJA EMERYTUR W 2013 - Aktualne wydarzenia z …

W 2013 roku waloryzacja emerytur będzie procentowa, a nie kwotowa. W przyszłym roku emerytury i renty będą podwyższane procentowo, czyli im ktoś ma większą...info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/waloryzacja+emerytur+w+2013

WALORYZACJA EMERYTUR RENT - Aktualne wydarzenia z kraju …

Zmiana trybu negocjacji wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. Zmianę trybu negocjacji wskaźnika waloryzacji rent i emerytur przewiduje projekt nowelizacji ustawy...info.wiadomosci.gazeta.pl/szukaj/wiadomosci/waloryzacja+emerytur+rent

W przyszłym roku wzrosną dodatki do emerytur i rent...

Emerytury i renty w dotychczas obowiązującym stanie prawnym rosły raz do roku o wskaźnik waloryzacji, który uzależniony był od poziomu średniorocznej inflacji...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/576399,w_przyszlym_roku_wzrosna_dodatki_do_emerytur_i_rent.html

Renta socjalna - Serwis informacyjny ZUS - strona główna

Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta ta podlega...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=406

Renta socjalna - Gazeta Podatnika: gazeta internetowa...

Komu przysługuje renta socjalna? Renta socjalna jest świadczeniem alternatywnym dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/renta_socjalna-a_2670.htm

E-GAMMA.PL >Emerytury, renty, ustawy, akty prawne...

Emerytury renty, ustawy, akty prawne, informacje. Renta socjalna. Najnizsze emerytury i renty. Świadcanie przedemerytalne. Emerytury, renty waloryzacja. Wysokość...www.e-gamma.pl/wskazniki/renty.htm