Masz pytanie?

Moja emerytura/renta - Podatki w praktyce - Proste …

Prawo do świadczenia emerytalnego lub renty ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy świadczeniobiorca uzyska przychód w kwocie przekraczającej 70% a nie...www.pit.pl/emerytura/

renta rodzinna po nowemu - info.wyborcza.pl

RENTA RODZINNA PO NOWEMU: najświeższe informacje, zdjęcia, video o RENTA RODZINNA PO NOWEMU; Waloryzacja i podwyżki emerytur w …info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/renta+rodzinna+po+nowemu

Minimalna emerytura 2015 - Emerytury 2014 - INFOR.PL

Waloryzacja rent i emerytur 2014. Obecnie świadczenia są podwyższane przy założeniu zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim...www.infor.pl/prawo/emerytury/emerytury-2014/701603,Minimalna-emerytura-2015.html

Nowe zasady emerytalne dla emerytur górniczych - …

Zgodnie z zapowiedziami premiera uprzywilejowane warunki przechodzenia na emeryturę górniczą będą w przyszłości dotyczyły wyłącznie górników pracujących...www.infor.pl/prawo/emerytury/emerytury-2012/296105,Nowe-zasady-emerytalne-dla-emerytur-gorniczy...

500 plus dla emerytów: Fiskus szuka pieniędzy dla …

Świadczenie finansowe miałoby być wypłacane emerytom i rencistom od 2018 r. Beneficjenci dostawaliby je corocznie, ale raz w roku, a nie co miesiąc jak 500 plus...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1065751,emerytura-500-zl-pieniadze-dla-senio...

Wyniki wyszukiwania - pit.pl

W trakcie kampanii wyborczej pojawiają się pomysły, aby znieść górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a jednocześnie pozostawić limit...www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=podstawa+naliczania+sk%C5%82adek+na+ubezpieczenia+spo%C5%...

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...https://www.portaloswiatowy.pl/emerytury-w-oswiacie/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyci...