Masz pytanie?

Waloryzacja emerytur 2018 – jakie będą podwyżki...

Waloryzacja emerytur w 2018 r. będzie wyższa niż rok wcześniej i od pierwotnie zakładanej. Zobacz, ile konkretnie zyskasz na waloryzacji emerytur i rent.https://cafesenior.pl/waloryzacja-emerytur-beda-podwyzki/

Moja emerytura/renta - Podatki w praktyce - Proste …

Prawo do świadczenia emerytalnego lub renty ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy świadczeniobiorca uzyska przychód w kwocie przekraczającej 70% a nie...www.pit.pl/emerytura/

renta rodzinna po nowemu - info.wyborcza.pl

Waloryzacja emerytur, podwyżki świadczeń, emerytura minimalna. 10 najważniejszych liczb, które w 2017 r. każdy emeryt i rencista znać powinieninfo.wyborcza.pl/temat/wyborcza/renta+rodzinna+po+nowemu

500 plus dla emerytów: Fiskus szuka pieniędzy dla …

Świadczenie finansowe miałoby być wypłacane emerytom i rencistom od 2018 r. Beneficjenci dostawaliby je corocznie, ale raz w roku, a nie co miesiąc jak 500 plus...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1065751,emerytura-500-zl-pieniadze-dla-senio...

ZUS kontroluje i odbiera zasiłki chorobowe. Pracownicy …

W ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych częściej kontrolował zatrudnionych przebywających na chorobowym. I skuteczniej ścigał te osoby, które...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/780560,zus-kontroluje-i-odbiera-zasilki-chorobowe.html

Jaki podatek od nieruchomości - Wyborcza.pl

W tym roku nie zmieniła się maksymalna stawka podatku od nieruchomości pobieranego od domów i mieszkań oraz od gruntu pod budynkiem mieszkalnym. Mimo to - jeśli...wyborcza.pl/1,97654,19697904,jaki-podatek-od-nieruchomosci.html

Rolnicy będą mogli otrzymywać emeryturę z ZUS i KRUS...

Około 2 tys. rolników będzie mogło doliczyć do ubezpieczenia w KRUS także lata składkowe w ZUS. Z takiego prawa skorzystają głównie rolnicy, którym...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/448187,rolnicy-beda-mogli-otrzymywac-emeryture-z-zus-i-krus.html

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 12-12 …

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Wyniki wyszukiwania - PIT.pl - Proste Podatki - Twój …

Wyniki wyszukiwania dla frazy "koszty uzyskania przychodu": 05.03 Zaniżone koszty uzyskania przychodu w PIT-11. Podatnik nie musi stosować kosztów uzyskania...www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=koszty+uzyskania+przychodu

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy... - …

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2009.153.0001227,ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpiec...