Masz pytanie?

Warstwa runa leśnego - WLIN - Wirtualne Laboratorium...

Runo to najniższa warstwa lasu, tworzą ją zaczynając od najniżej położonych: mchy, grzyby, porosty, niewielkie rośliny zielne i paprocie.www.wlin.pl/las/lesnictwo/budowa-lasu/warstwa-runa-lesnego/

Las - warstwy roślinności. Scenariusz zajęć...

Edux.pl: Las - warstwy roślinności. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy IIIwww.edukacja.edux.pl/p-4604-las-warstwy-roslinnosci-scenariusz-zajec.php

Warstwa podszytu - WLIN - Wirtualne Laboratorium...

Podszyt leśny złożony jest z krzewów i młodych drzew, które nie osiągnęły jeszcze wymiarów podrostu, czyli do około 3-4 metrów. W zdrowym, zrównoważonym...www.wlin.pl/las/lesnictwo/budowa-lasu/warstwa-podszytu/

WARSTWY LASU - OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

WARSTWOWA BUDOWA LASU. Las to zbiór roślin, w którym najważniejszą rolę pełnią drzewa. Drzewa decydują o warunkach życia dla pozostałych organizmów...www.eko.edu.lodz.pl/warstwy.htm

Warstwa glebowa - Geografia na 6-tke - uczymy online

Na powierzchni ziemi zachodzą intensywne procesy wietrzenia wietrzenie poprzedza powstawanie gleby polega ono na rozluźnianiu, kruszeniu i rozdrabnianiugeografia.na6.pl/warstwa-glebowa

Las - Internetowy słownik - Co to jest?

Co to jest las? Pojęcie lasu i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja lasu napisana w sposób zrozumiały.www.cotojest.info/las_510.html

Stan warstwy ozonowej - GIOŚ - Główny Inspektorat...

Stan warstwy ozonowej. Pomiary zawartości substancji niszczących warstwę ozonową, w szczególności freonów i halonów, wskazują, iż stężenia tych substancji...www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/pl/front/stanwpolsce/srodowisko_i_zdrowie/sta...

Funkcje lasu

Funkcje lasu Pozaprodukcyjne znaczenie lasu FUNKCJE LASU to całokształt materialnych i niematerialnych wartości użytkowych, usług i korzyści dostarczanych...www.uzytkowanielasu.zafriko.pl/kat/funkcje_lasu

Serwis Ochrony Przyrody

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Interaktywna mapa RDLP w Katowicach . Lista warstwmapa.katowice.lasy.gov.pl/

Piętra lasu - jakie są, zwierzęta, rośliny

W ekosystemie leśnym obok horyzontalnego (w poziomie) zróżnicowania warunków życia organizmów, wynikającego ze zróżnicowania biotopu obserwujemy równieszkola.pl/geografia/pietra-lasu-5381.html