Masz pytanie?

Warstwy lasu: podszyt - Sciaga.pl

PODSZYT Podszyt jest to jedna z warstw w ekosystemie leśnym rozciągająca się do 4 m od runa więc nigdy nie wyrasta ponad dolną warstwę drzewostanu Dosciaga.pl/tekst/86404-87-warstwy_lasu_podszyt

Warstwa runa leśnego - WLIN - Wirtualne Laboratorium...

Runo to najniższa warstwa lasu, tworzą ją zaczynając od najniżej położonych: mchy, grzyby, porosty, niewielkie rośliny zielne i paprocie.www.wlin.pl/las/lesnictwo/budowa-lasu/warstwa-runa-lesnego/

Warstwa podszytu - WLIN - Wirtualne Laboratorium...

Podszyt leśny złożony jest z krzewów i młodych drzew, które nie osiągnęły jeszcze wymiarów podrostu, czyli do około 3-4 metrów. W zdrowym, zrównoważonym...www.wlin.pl/las/lesnictwo/budowa-lasu/warstwa-podszytu/

WARSTWY LASU - OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

WARSTWOWA BUDOWA LASU. Las to zbiór roślin, w którym najważniejszą rolę pełnią drzewa. Drzewa decydują o warunkach życia dla pozostałych organizmów...www.eko.edu.lodz.pl/warstwy.htm

Warstwa glebowa - Geografia na 6-tke - uczymy online

Na powierzchni ziemi zachodzą intensywne procesy wietrzenia wietrzenie poprzedza powstawanie gleby polega ono na rozluźnianiu, kruszeniu i rozdrabnianiugeografia.na6.pl/warstwa-glebowa

Gleby i lasy - Sciaga.pl

Gleba jest to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej składająca się z części mineralnych i organicznych powstałych w wyniku oddziaływania czynnikówsciaga.pl/tekst/41455-42-gleby_i_lasy

Piętra lasu - jakie są, zwierzęta, rośliny

W ekosystemie leśnym obok horyzontalnego (w poziomie) zróżnicowania warunków życia organizmów, wynikającego ze zróżnicowania biotopu obserwujemy równieszkola.pl/geografia/pietra-lasu-5381.html

Funkcje lasu

Funkcje lasu Pozaprodukcyjne znaczenie lasu FUNKCJE LASU to całokształt materialnych i niematerialnych wartości użytkowych, usług i korzyści dostarczanych...www.uzytkowanielasu.zafriko.pl/kat/funkcje_lasu

Otwarta Encyklopedia Leśna [start]

Las Z przyrodniczego punktu widzenia las stanowi wysoko zorganizowany zespół, w którym wzajemnie współdziałają: gleba leśna, rośliny, zwierzęta i klimat.www.encyklopedia.lasypolskie.pl/

Serwis Ochrony Przyrody

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Interaktywna mapa RDLP w Katowicach . Lista warstwmapa.katowice.lasy.gov.pl/