Masz pytanie?

Warstwa runa leśnego - WLIN - Wirtualne Laboratorium...

Runo to najniższa warstwa lasu, tworzą ją zaczynając od najniżej położonych: mchy, grzyby, porosty, niewielkie rośliny zielne i paprocie.www.wlin.pl/las/lesnictwo/budowa-lasu/warstwa-runa-lesnego/

Jakie są warstwy lasu? – zadania, ściągi i testy...

Zobacz 34 odpowiedzi na zadanie: Jakie są warstwy lasu?zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,20471280,Jakie_sa_warstwy_lasu.html

Las - warstwy roślinności. Scenariusz zajęć...

Edux.pl: Las - warstwy roślinności. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy IIIwww.edukacja.edux.pl/p-4604-las-warstwy-roslinnosci-scenariusz-zajec.php

Warstwa podszytu - WLIN - Wirtualne Laboratorium...

Podszyt leśny złożony jest z krzewów i młodych drzew, które nie osiągnęły jeszcze wymiarów podrostu, czyli do około 3-4 metrów. W zdrowym, zrównoważonym...www.wlin.pl/las/lesnictwo/budowa-lasu/warstwa-podszytu/

Wypisz warstwy lasu i przykłady roślin i zwierząt...

Zobacz 7 odpowiedzi na pytanie: Wypisz warstwy lasu i przykłady roślin i zwierząt występujących w każdej z nich..zapytaj.onet.pl/Category/015,004/2,3215775,Wypisz_warstwy_lasu_i_przyklady_roslin_i_zwierzat_wy...

WARSTWY LASU - OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

WARSTWOWA BUDOWA LASU. Las to zbiór roślin, w którym najważniejszą rolę pełnią drzewa. Drzewa decydują o warunkach życia dla pozostałych organizmów...www.eko.edu.lodz.pl/warstwy.htm

INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU - Eko-Chart

WARSZAWA 2003 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU Część 3 ZARZĄDZENIE I WYTYCZNE DOTYCZĄCE URZĄDZANIA LASUwww.ekochart.pl/prawo/IUL3.pdf

Wysokopienny Bór Sosnowy - Zakątek Mazurski Gim

Dopływ energii słonecznej do dolnych partii lasu sięga 90%. Charakterystyczną cechą oświetlenia jest jego względna jednorodność przestrzenna, która wynika z...www.gim.pl/2012a/las.html

Piętra lasu - jakie są, zwierzęta, rośliny

W ekosystemie leśnym obok horyzontalnego (w poziomie) zróżnicowania warunków życia organizmów, wynikającego ze zróżnicowania biotopu obserwujemy równieszkola.pl/geografia/pietra-lasu-5381.html

Otwarta Encyklopedia Leśna [start]

Las Z przyrodniczego punktu widzenia las stanowi wysoko zorganizowany zespół, w którym wzajemnie współdziałają: gleba leśna, rośliny, zwierzęta i klimat.www.encyklopedia.lasypolskie.pl/