Masz pytanie?

Wymagane do rekrutacji przedmioty na maturze (wg …

Ostateczne progi na medycynę (lekarski i lekarsko-dentystyczny) Terminy rejestracji, opłat rekrutacyjnych, uzupełniania wyników matur oraz pierwszych list...namedycyne.eu/wymaganeprzedmiot/

Rekrutacja na medycynę 2017

Projekt limitów przyjęć na kierunek lekarski i lek-dent w 2017 roku. Na naszą prośbę Ministerstwo Zdrowia udostępniło wczoraj projekt tegorocznych limitów...namedycyne.eu/limity2017/