Masz pytanie?

Amortyzacja środków trwałych | ifirma.pl

... które wprowadza się do “Ewidencji wartości niematerialnych i prawnych”.... 2. w polu “Stawka amortyzacji” wprowadzamy: 50%,...www.ifirma.pl/poradnik-przedsiebiorcy/amortyzacja-srodkow-trwalych.html

Jaką stawkę amortyzacji przyjąć dla programu komuterowego...

Jaką stawkę amortyzacji przyjąć dla... to wówczas nie może być mowy o wartości niematerialnej i prawnej. Wartością początkową programu księgowego...www.twoja-firma.pl/ekspert/pytanie/310,jaka-stawke-amortyzacji-przyjac-dla-programu-komuteroweg...

Reklama - PIT.pl - Proste Podatki - Twój podatek

... zabrania jednorazowej amortyzacji wartości niematerialnych i... trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,... stawkę amortyzacji na...www.pit.pl/kategoria/wartosci-niematerialne,310.html

amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - Tematy w...

... porady i opracowania dotyczące tematu amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.... oraz wartości niematerialnych i prawnych,... stawki amortyzacji;www.egospodarka.pl/tematy/amortyzacja-wartosci-niematerialnych-i-prawnych

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych...

Akty prawne; Stawki podatkowe;... Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychwww.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/przewodniki/podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-prowadzacych-d...

Jak amortyzujemy wartości niematerialne i prawne? - Bankier.pl

Wartości niematerialne i prawne są definiowane jako nabyte przez jednostkę prawa majątkowe zaliczane do aktywów trwałych,... Jak ustalić stawkę amortyzacji?www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-amortyzujemy-wartosci-niematerialne-i-prawne-2337826.html

Amortyzacja - Internetowy System Aktów Prawnych

... środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.... wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i...isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasA&passName=amortyzacja

2.2. Rozwi¹zania podatkowe dla wartoœci niematerialnych i...

... odpisując wartość tego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych.... i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych... Stawki amortyzacjiwww.oddk.pl/oddk/download/Wartosci_niematerialne_i_prawne_rozwiazania_podatkowe.pdf

Amortyzacja podatkowa. Podstawowe zagadnienia... - Choice

Wartości niematerialne i prawne.... Stawka amortyzacji zestawu komputerowego... W pierwszym roku podatnik stosuje stawkę od wartości brutto środka...www.eksoconline.uni.lodz.pl/?p=45

Zasady amortyzacji | Arkadiusz Tobiasz

Prawo podatkowe reguluje zasady obliczania amortyzacji dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz podaje stawki amortyzacyjne, które są...blog.tobiasz.org/2010/09/13/zasady-amortyzacji/