Masz pytanie?

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów - Steuern in Polen

1. Oprogramowanie jako wartość niematerialna i prawna Katalog wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji jest zamknięty i zawarty w …www.steuern-polen.com/

Amortyzacja środków trwałych po przekształceniu spółki

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca z dniem przekształcenia Spółki w spółkę komandytową będzie uprawniony do kontynuacji amortyzacji podatkowej składników...www.podatki.biz/artykuly/amortyzacja-srodkow-trwalych-po-przeksztalceniu-spolki_14_19113.htm

Ustawa o podatku dochodowym od... - Podatkowe Akty Prawne

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2012, poz. 361) Stan prawny obowiązujący od: 4 czerwca 2016 r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Skonsolidowany bilans - COMARCH SA

Średnia stawka amortyzacyjna... Powyższe wartości niematerialne i prawne zostały ujęte na... utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje...www.comarch.pl/files_pl/file_8002/Skonsolidowany-raport-roczny.docx

Ustawa o podatku dochodowym od... - Podatkowe Akty Prawne

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014, poz. 851) Stan prawny obowiązujący od: 4 czerwca 2016 r. r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-2013...

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Tekst...

Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz...www.infor.pl/akt-prawny/345250,ustawa-o-rachunkowosci.html

USTAWA z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o rachunkowości] W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 3)) wprowadza się następujące...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.174.0001333,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-niekt...

Zakup mieszkania na siedzibę firmy - e-PODATNIK

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W związku z jej rozszerzeniem i wynikającą z tego m.in. koniecznością zatrudnienia...www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/6973/Zakup_mieszkania_na_siedzibe_firmy.html

Często zadawane pytania - Serwis Wielkopolskiego...

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez...wrpo.wielkopolskie.pl/faq

wiedza.diaboli.pl - Baza referatów i wypracowań...

Serwis wiedza.diaboli.pl redaguje społeczność Internetu. Liczba artykułów w serwisie przekracza już 2500 i cały czas rośnie.rachunkowosc.wiedza.diaboli.pl/rachunkowosc---teoria-i-przyklady/