Masz pytanie?

Amortyzacja podatkowa a bilansowa (cz. 2) - e-PODATNIK

Ustawa podatkowa przewiduje także degresywną metodę amortyzacji dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji oraz dla środków transportu...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/92/Amortyzacja_podatkowa_a_bilansowa_cz_2.html

usługi niematerialne - Podatki.biz

usługi niematerialne. 02.06.2016 NSA o interpretowaniu przepisów i stosowaniu innych ustaw Tezy: Stosowanie per analogiam rozwiązań normatywnych z innej ustawy...www.podatki.biz/i1487/uslugi-niematerialne/uslugi-niematerialne.htm

Ustawa o podatku dochodowym od... - Podatkowe Akty Prawne

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014, poz. 851) Stan prawny obowiązujący od: 4 czerwca 2016 r. r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-2013...

Ustawa o podatku dochodowym od... - Podatkowe Akty Prawne

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2012, poz. 361) Stan prawny obowiązujący od: 4 czerwca 2016 r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Czy wydatki na utworzenie stron internetowych stanowią...

W mojej firmie została zbudowana strona internetowa na kwotę 95.000 zł. Jak powinnam ją amortyzować (jaka stawka amortyzacji i jaka grupa w wartościach...www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-wydatki-na-utworzenie-stron-internetowych-stanowia-...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - pod...

1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. 2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa …www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/

Zakup komputera i oprogramowania a środek trwały i...

Programy to co do zasady wartości niematerialne i prawne, przy czym i tu jest owy limit 3,5 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że system operacyjny zalicza się do...www.porady.egospodarka.pl/Ksiegowosc-Finanse/14862-Zakup-komputera-i-oprogramowania-a-srodek-tr...

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Tekst...

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.047.0000330,ustawa-o-rachunkowosci.html

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od...

Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek...www.infor.pl/akt-prawny/222090,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych.html

Często zadawane pytania - Serwis Wielkopolskiego...

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez...wrpo.wielkopolskie.pl/faq