Masz pytanie?

Wartości niematerialne i prawne - WNIP - modernizacja...

1. Czym są wartości niematerialne i prawne? Przez wartości niematerialne i prawne należy rozumieć nabyte przez jednostkę (zakupione, otrzymane jako aport …poradnik.wfirma.pl/-wartosci-niematerialnych-i-prawnych-nie-modernizuje-sie

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości...

Anna Żyła Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera szczegółowe przepisy regulujące sposób dokonywania amortyzacji majątku przedszkola.www.eksperciwoswiacie.pl/dla-administracji/art,1,amortyzacja-srodkow-trwalych-oraz-wartosci-nie...

Środki trwałe i metody ich amortyzacji - Sciaga.pl

Stosownie do treści art. 22f ust. 1 ww. ustawy, podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości...www.sciaga.pl/tekst/34832-35-srodki_trwale_i_metody_ich_amortyzacji

Rachunkowość - AMORTYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO

Rachunkowość - AMORTYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO. Amortyzacja jest to zmniejszanie się w czasie wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa w wyniku jego...rachunkowosc.wiedza.diaboli.pl/zasady-gospodarowania-majatkiem-trwalym-1/

amortyzacja środka trwałego - Podatki.biz - podatki PIT...

amortyzacja środka trwałego. 07.01.2013 Zmiana indywidualnej stawki amortyzacyjnej Pytanie podatnika: Wnioskodawca do amortyzacji nieruchomości stosuje metodę...www.podatki.biz/i535/amortyzacja-srodka-trwalego/amortyzacja-srodka-trwalego.htm?page=2

AMORTYZACJA PODATKOWA - Strona główna - Finanse

1 Ministerstwo Finansów AMORTYZACJA PODATKOWA Amortyzacja to pieniężny wyraz stopniowego zużywania się trwałych składników majątku wykorzystywanych w...www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1509361/20110101_pit-amortyzacja_2011www_d.pdf

Amortyzacja programów komputerowych - e-PODATNIK...

posiadanie tytułu prawnego w formie własności lub współwłasności (amortyzacji podlegają również środki trwałe niestanowiące własności lub...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4503/Amortyzacja_programow_komputerowych.html

Data rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji

Dopiero od dnia zatrudnienia nowych pracowników, którzy będą wykorzystywali nabyte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wystąpi możliwość...www.podatekdochodowy.pl/artykul,4,94,data-rozpoczecia-i-zakonczenia-odpisow-amortyzacyjnych.htm...

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych • PortalFK.pl

Interpretacje - PIT. Nieobowiązkowa opieka medyczna generuje dla zatrudnionego przychód; Znaki towarowe to wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacjiwww.portalfk.pl/pit

Pieniądze&Inwestycje

Już jest kwietniowy numer miesięcznika "Pieniądze & Inwestycje"! Na jego łamach możesz przeczytać m.in.: TEMAT MIESIĄCA . Akcyjny thriller – sposób, by...www.pieniadze-inwestycje.pl/hub_ti/