Masz pytanie?

Ustawa o podatku dochodowym od... - Podatkowe Akty Prawne

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2012, poz. 361) Stan prawny obowiązujący od: 4 czerwca 2016 r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Ustawa o podatku dochodowym od... - Podatkowe Akty Prawne

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014, poz. 851) Stan prawny obowiązujący od: 4 czerwca 2016 r. r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-2013...

Skonsolidowany bilans - COMARCH SA

Średnia stawka amortyzacyjna... Powyższe wartości niematerialne i prawne zostały ujęte na... utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje...www.comarch.pl/files_pl/file_8002/Skonsolidowany-raport-roczny.docx

Zakup komputera i oprogramowania a środek trwały i...

Programy to co do zasady wartości niematerialne i prawne, przy czym i tu jest owy limit 3,5 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że system operacyjny zalicza się do...www.porady.egospodarka.pl/Ksiegowosc-Finanse/14862-Zakup-komputera-i-oprogramowania-a-srodek-tr...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - LexLege

1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. 2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie...www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych/

Leasing - charakterystyka (dość rozbudowany temat) - Sciaga.pl

Wstęp. Wprowadzone nowe regulacje dotyczące leasingu w kodeksie cywilnym, w prawie podatkowym oraz wejście w życie znowelizowanej ustawy o rachunkowości...sciaga.pl/tekst/26860-27-leasing_charakterystyka_dosc_rozbudowany_temat

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od...

Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek...www.infor.pl/akt-prawny/222090,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych.html

Często zadawane pytania - Serwis Wielkopolskiego...

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez...wrpo.wielkopolskie.pl/faq

Dz.U.2012.361 - Akt prawny - www.lex.pl

6) przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 …www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-361

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/281927,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych.html