Masz pytanie?

AMORTYZACJA PODATKOWA - Strona główna - Finanse

1 Ministerstwo Finansów AMORTYZACJA PODATKOWA Amortyzacja to pieniężny wyraz stopniowego zużywania się trwałych składników majątku wykorzystywanych w...www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1509361/20110101_pit-amortyzacja_2011www_d.pdf

Czy zakup praw do znaku towarowego stanowi wydatek na...

Czy zakup praw do znaku towarowego stanowi wydatek na nabycie wartości niematerialnej i prawnej?www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-zakup-praw-do-znaku-towarowego-stanowi-wydatek-na-n...

CALCULLA - Amortyzacja (środki trwałe) - kalkulator online

Kalkulator amortyzacji środków trwałych. Podajesz wartość środka trwałego, datę rozpoczęcia użytkowania i stopę amortyzacji. Kalkulator podaje spadek...www.calculla.pl/pl/amortyzacja

Amortyzacja składnik kosztów - Wycena nieruchomości...

Amortyzacja jest wyrażonym w pieniądzu składnikiem kosztów, wyrażającym zużycie fizyczne i ekonomiczne środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych.www.msrm.pl/?st=def&art=22

Amortyzacja | Audyt podatki rachunkowość

Amortyzacja stanowi ujęcie kosztowe w księgowości, dotyczące utraty wartości przez środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Koszt przedsiębiorstwa...www.audyt-podatki-rachunkowosc.pl/ksiegowosc/amortyzacja/

Amortyzacja mieszkania zmniejsza podatek o kilka tysięcy...

Prywatne mieszkanie, w którym działa firma, można amortyzować, pomniejszając tym samym podatek dochodowy. O ile? To zależy od stawki amortyzacji.www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/1512-amortyzacja-mieszkania-zmniejsza-podatek-o-kilka-tysiecy-...

Zestawienie najważniejszych informacji o podatkach - Finanse

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń …www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/abc-podatkow/asystent-podatnika