Masz pytanie?

Remitent.pl – tylko o wekslach » Bezpieczny weksel in blanco

Stosowany do niedawna jako weksel in blanco urzędowy blankiet wekslowy, jak również samodzielnie sporządzone druki weksli in blanco nawet ze sporządzoną umową...www.remitent.pl/bezpieczny-weksel-in-blanco

Weksel in blanco: Jak poprawnie wypełnić weksel w...

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w...prawo.rp.pl/artykul/766224.html?print=tak&p=0

Remitent.pl – tylko o wekslach » Archiwum bloga » Luty...

Przede wszystkim nie można wzywać do wykupu „weksla in blanco”, ponieważ weksel in blanco nie posiada w sobie żadnego roszczenia. Weksel należy uzupełnić i...www.remitent.pl/luty-2012-czego-internauci-szukali-o-wekslach/4014

Weksel in blanco: jakie znaczenie ma deklaracja wekslowa...

Ciężar dowodu, że weksel został wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem, spoczywa na dłużniku. W praktyce obrotu gospodarczego nadal największą rolę...prawo.rp.pl/artykul/809370.html?print=tak&p=0

Wzory umów: Weksle - baza umów i druków, formularze - …

Kategoria: Weksle. Deklaracja wekslowa. Deklaracja wekslowa to umowa jaką zwiera wystawca weksla z remitentem. Strony określają w niej sposób wypełnienia weksla...www.infor.pl/prawo/umowy/wzory-umow/k,12,Weksle.html

Deklaracja do weksla in blanco - Wzory umów: Weksle - baza...

Deklaracja wekslowa to umowa jaką zwiera wystawca weksla z remitentem. Strony określają w niej sposób wypełnienia weksla in blanco.... Znajdź potrzebną ci...www.infor.pl/prawo/umowy/wzory-umow/f,203,Deklaracja-do-weksla-in-blanco.html

Poręczenie weksla in blanco

Prawo Europejskie w Praktyce ukazuje się od czerwca 2002 roku (do lipca 2004 r. PRAWO EUROPEJSKIE). Miesięcznik zawiera szerokie spektrum problemowe. …pewp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=165:porczenie-weksla-in-blanco-&am...

Obcy weksel ewidencjonuje się jako inwestycje - Ewidencja...

Obcy weksel ewidencjonuje się jako inwestycje. Weksel płatny w terminie przekraczającym trzy miesiące od daty jego wystawienia, ale nie dłuższym niż 12...ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ewidencja-ksiegowa/72332,Obcy-weksel-ewidencjonuje-sie-jako-in...

INFO KOLEJ - forum kolejowe

Polskie Koleje Przekręcone Reportaż Michała Matysa z 2001 roku. Był sobie prezes PKP. Nazywał się Jan Janik. W imieniu firmy wystawiał i poręczał weksle.infokolej.pl/viewtopic.php?t=1837

Papiery Wartościowe - Sciaga.pl

Spis treści Wstęp 1 Akcje 2 Obligacje 3 Weksle 4 Czeki 5 Bony Zakończenie Literatura WSTĘP W dobie dzisiejszej gospodarki rynkowej decydujące znaczenie posiadasciaga.pl/tekst/23080-24-papiery_wartosciowe