Masz pytanie?

Wers linijka wiersza, linijka sonetu lub linijka tekstu

Hasło wers posiada 34 definicji krzyżówkowych w słowniku. Definicją hasła wers jest: linijka wiersza. Wers również linijka sonetu, ale wers także linijka tekstu.www.krzyzowki.info/wers

Julian Tuwim „Strofy o późnym lecie” - interpretacja...

Utwór Juliana Tuwima „Strofy o późnym lecie” został podzielony na dwanaście strof równej długości, po cztery wersy każda..wypracowania24.pl/jezyk-polski/7225/julian-tuwim-strofy-o

Jakie są porównania w wierszu Juliana Tuwima pt...

Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Jakie są porównania w wierszu Juliana Tuwima pt. ,, Strofy o późnym lecie " ?zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,14225753,Jakie_sa_porownania_w_wierszu_Juliana_Tuwima_pt__St...

Przypomnienie wiadomości o środkach stylistycznych...

Apostrofa uroczysty zwrot do kogoś lub czegoś Litwo ojczyzno moja Kochana Aniu Metafora przenośnia znaczenie przenośne znaczenie które ma nassciaga.pl/tekst/57438-58-przypomnienie_wiadomosci_o_srodkach_stylistycznych_wersja_skrocona

Boska komedia

Tercyna jest to trójwersowa strofa z rymem okalającym, w której środkowy wers strofy pierwszej rymuje się z pierwszym i trzecim strofy następnej (aba bcb cdc...boska-komedia.klp.pl/

Mazurek Dąbrowskiego - dawniej i dziś | Język...

Treść pierwszej strofy odnosi się do sytuacji historycznej w chwili powstania pieśni. Od podpisania aktu sankcjonującego III rozbiór Polski i abdykacji króla...lukaszrokicki.pl/2009/04/29/mazurek-dabrowskiego-%E2%80%94-dawniej-i-dzis/

Wiersze poetyckie

Rodzaje wierszy - stroficzny - zbudowany z wyraĽnie zaznaczonych strof, np. epigramat, fraszka - stychiczny (ciągły)- zbudowany z wersów ciągłych, bez podziału...wiersze.bfcior.pl/

Adam Mickiewicz - wiersze - Romantyzm

Adam Mickiewicz - wiersze Analiza i interpretacja Ody do młodości Oda do młodości powstała w grudniu 1820 r. i jest utworem łączącym jeszcze elementy poetyki...romantyzm.klp.pl/ser-661.html

Opisz w ulotce reklamowej, jak sobie wyobrażasz ukazane w...

Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Opisz w ulotce reklamowej, jak sobie wyobrażasz ukazane w wierszu JUliana Tuwima pt . "Strofy o późnym lecie" miejsce i porę roku.zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,6546757,Opisz_w_ulotce_reklamowej_jak_sobie_wyobrazasz_ukaza...

Laura i Filon - analiza i interpretacja - Franciszek...

Laura i Filon - analiza i interpretacja, Franciszek Karpiński - życie i twórczość ściągi do matury, materiały pomocnicze do egzaminów na studia, korepetycje.karpinski.klp.pl/a-6385.html