Masz pytanie?

Kontakt - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań. e-mail w sprawach studenckich: …www.foodsciences.edu.pl/kontakt.html

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Międzyuczelniany kierunek ANALITYKA ŻYWNOŚCI stanowi nową, unikalną w kraju, ofertę studiów drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Nauk o Żywności i...www.foodsciences.edu.pl/