Masz pytanie?

Skierowanie do sanatorium 2018 - Wzór. Druk. …

Jeżeli pacjent chce wyjechać na leczenie do sanatorium niezbędne będzie uzyskanie odpowiedniego skierowania. Przede wszystkim należy zaopatrzyć się w...dokumenty.nf.pl/dokument/skierowanie-do-sanatorium-7248-551280

Wyjazd do sanatorium z ZUS - Sanatoria i uzdrowiska...

Wyjazd do sanatorium z ZUS Nie każdy ubezpieczony wie, że wyjazd do sanatorium może być refundowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.www.sanatoria.org/pl/artykul/wyjazd-do-sanatorium-z-zus,1312.html

Ministerstwo Zdrowia - mz.gov.pl

Potwierdzenie skierowania przez NFZ. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki NFZ. Właściwy do potwierdzenia skierowania...www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?ml=pl&mx=0&ma=10286

Jak uzyskać EKUZ - Europejską Kartę... - NFZ ŁÓDŹ

KROK 1. Zgłoś się do oddziału NFZ (lub delegatury) z odpowiednim wnioskiem bądź wniosek (wraz z dokumentami) wyślij pocztą, faksem: 42 275-40-61, e-mailem...https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/krok-po-kroku/1613-jak-uzyska-ekuz-europejsk-kart-ubezpiec...

Opłata dodatkowa - nfz.gov.pl

Krok 6. Po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ, ubezpieczony powinien złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ZUS-ie, druk ZUS ZZA z...www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/

Dla pacjenta - Narodowy Fundusz Zdrowia

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym...www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Ubezpieczenia w NFZ / Dla Pacjenta / Narodowy... - nfz…

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie Twojego prawa do świadczeń opieki...www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/

Informacje dla wszystkich świadczeniodawców | www.nfz...

Informacje dla wszystkich świadczeniodawców . Najważniejsze wyjaśnienia, dotyczące wszystkich świadczeniodawców: Aneksy do umów w poszczególnych rodzajach...www.nfz-gdansk.pl/informacje-dla-wszystkich-swiadczeniodawcow,22.html

Wzory dokumentów, wzory pism, umów i formularzy na …

Wzory pism, dokumentów i formularzy na email. Ponad: 2622 gotowych dokumentów do wykorzystania natychmiast.sms.rzeszow.pl/

Świadczenie rehabilitacyjne | Wrocław Zwolnienie …

Kiedy składać wniosek o Świadczenie rehabilitacyjne po długotrwałym zwolnieniu lekarskim z powodów ortopedycznych.www.zwolnienielekarskie.pl/Swiadczenie-rehabilitacyjne