Masz pytanie?

Wniosek pracownika o udzielenie dni wolnych na...

Pracownikowi w okresie wypowiedzenia przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. Skorzystanie z powyższego uprawnienia uzależnione jest od złożenia wniosku...www.ekspertbeck.pl/wniosek-pracownika-o-udzielenie-dni-wolnych-na-poszukiwanie-pracy/

Dni wolne na poszukiwanie pracy - wzór wniosku - Prawa i...

Zgodnie z ogólną zasadą, w związku z wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy.kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/671541,Dni-wol...

Kiedy przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy...

Kodeks pracy przewiduje szereg uprawnień w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Do podstawowych należy możliwość skorzystania z dwóch bądź trzech dni na...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/618776,kiedy_przysluguja_dni_wolne_na_poszukiw...

Dni wolne na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Niezbędną przesłanką do uzyskania przez pracownika uprawnienia do dni wolnych na poszukiwanie pracy jest...msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/dni;wolne;na;poszukiwanie;pracy;w;okresie;wypowiedzenia,1...

Kiedy przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy? - Porady

Kodeks pracy przewiduje szereg uprawnień w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Do podstawowych należy możliwość skorzystania z dwóch bądź trzech dni na...di.com.pl/porady/45385,0,Kiedy_przysluguja_dni_wolne_na_poszukiwanie_pracy.html

Kiedy przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy...

Zgodnie z artykułem 37 KP w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na...www.prawo.egospodarka.pl/81004,Kiedy-przysluguja-dni-wolne-na-poszukiwanie-pracy,1,34,3.html

Dni wolne od pracy na poszukiwanie pracy w okresie...

Komu przysługują dni na poszukiwanie pracy. Prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy zależy od spełnienia trzech warunków, które co ważne muszą …kadry.infor.pl/wypowiedzenie/okresy-wypowiedzenia/297537,Dni-wolne-od-pracy-na-poszukiwanie-pra...

Urlop i dni wolne – Praca w UK

Uprawnienia urlopowe określone w umowie. Twój pracodawca może pozwolić Ci na urlop dłuższy niż ustawowe minimum 5.6 tygodnia jeśli tak stanowi Twoja umowa o...www.praca.org.uk/urlop-i-dni-wolne

dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zwolnienia od pracy...

Wolne na dziecko poza kontrolą szefa Jedyny dokument potwierdzający prawo do dwóch dni opieki to oświadczenie rodzica. Pracodawca nie ma możliwości weryfikacji...prawo.rp.pl/temat/793867.html

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004...

a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040991001&type=3