Masz pytanie?

Kiedy przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy? - Praca...

Kodeks pracy przewiduje szereg uprawnień w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Do podstawowych należy możliwość skorzystania z dwóch bądź trzech dni na...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/618776,kiedy-przysluguja-dni-wolne-na-poszukiw...

Kiedy pracownikowi przysługują wolne dni na poszukiwanie...

Dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę na czas nieokreślony; umowy o pracę na czas...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/789492,kiedy-przysluguja-wolne-dni-na-poszukiw...

Dni wolne od pracy na poszukiwanie pracy w okresie...

Dni wolne od pracy na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy.kadry.infor.pl/wypowiedzenie/okresy-wypowiedzenia/297537,Dni-wolne-od-pracy-na-poszukiwanie-pra...

Dni wolne od pracy wypadające w roku 2016

Dni wolne w sobotę i niedzielę. Rok 2016 przyniesie cztery dni wolne od pracy, które wystąpią w niedzielę. Dwa z nich są świętami, które nie mają...poradnikpracownika.pl/-dni-wolne-i-wymiar-czasu-pracy

Wolne na poszukiwanie pracy - tylko dla zwolnionych...

Art 37 Kodeksu Pracy mówi o tym, że pracownikowi “w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę …weblog.infopraca.pl/2013/02/wolne-na-poszukiwanie-pracy-tylko-dla-zwolnionych/

Kiedy należy się wolne na poszukiwanie pracy...

Zwolnienie na poszukiwanie pracy jest udzielane na wniosek pracownika. Pracodawca tylko w wyjątkowych przypadkach może nie uwzględnić wniosku o zwolnienie.www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/311953,Kiedy-nalezy-sie-wolne-na-poszukiwanie-pracy....

Kto może wystąpić o elastyczne godziny pracy? – Praca w UK

Kto może się ubiegać? Każdy może poprosić pracodawcę o elastyczny harmonogram pracy, jednak niektóre grupy pracowników mają ustawowe prawo do ubiegania się...www.praca.org.uk/kto-moze-wystapic-o-elastyczne-godziny-pracy

Kiedy bez świadczenia pracy należne jest wynagrodzenie...

W niektórych sytuacjach, wyraźnie określonych w aktach prawnych, pracownicy zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy zachowują prawo do wynagrodzenia lub …www.bhp.org.pl/Article474.html

Rozwiązanie umowy o pracę - prawa pracownika, obowiązki...

Rozwiązanie stosunku pracy rodzi prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika, których należyte spełnienie gwarantuje zgodne z prawem zakończenie...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rozwiazanie-umowy-o-prace-prawa-pracownika-obowiazki-prac...

Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie stosunku pracy - weblog...

Witam Jeśli Pana stosunek pracy kończy się z dniem 30 kwietnia, to przysługuje Panu urlop za 4 miesiące pracy (jeśli “zahacza”) Pan o 1 maja, to za 5...weblog.infopraca.pl/2012/02/urlop-wypoczynkowy-a-rozwiazanie-stosunku-pracy/