Masz pytanie?

Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie stosunku pracy - weblog...

Witam Jeśli Pana stosunek pracy kończy się z dniem 30 kwietnia, to przysługuje Panu urlop za 4 miesiące pracy (jeśli “zahacza”) Pan o 1 maja, to za 5...weblog.infopraca.pl/2012/02/urlop-wypoczynkowy-a-rozwiazanie-stosunku-pracy/

Kodeks pracy - Prawo pracy - eporady24.pl

Masz problem z pracodawcą lub swoim pracownikiem? Szukasz porady prawnej z prawa pracy? Dobrze trafiłeś! Tu znajdziesz porady prawne z prawa pracy, przepisy...www.eporady24.pl/Kodeks_pracy-podkategoria-2-69.html

Profesjonalne nękanie. O mobbingu w miejscu pracy...

Wiele mówi się o wymaganiach w stosunku do pracowników: kompetencje, doświadczenie, dyspozycyjność. A co z pracodawcami? Czy przestrzegają przepisów …poradnik.ngo.pl/wiadomosc/957407.html

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika | Kadry i...

Stosownie do treści art. 92 kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, która to...www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenie-chorobowe-i-zasilki-chorobowe-pracownika-omowienie-zagadnie...

Aneks do umowy o pracę - Materiały - Porady prawne

Aneks do umowy o pracę. Pod pojęciem aneksu do umowy o pracę rozumie się zgodne oświadczenia pracownika i pracodawcy, na mocy którego pracodawca i pracownik w...www.eporady24.pl/aneks_do_umowy_o_prace,mt,2,72,45.html

Udzielenie przez komornika informacji o prowadzonych w...

W jednym z komentarzy do ostatniego wpisu obiecałem, że napiszę kilka zdań o ciekawej instytucji, jaką jest wniosek o udzielenie przez komornika informacji o...www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2011/11/03/udzielenie-przez-komornika-informacji-o-prowadzonyc...

Umowa zlecenie a składki ZUS - Wszystko o podatku VAT i...

Składki ZUS przy umowie zlecenie i umowie o pracę. O ile podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych stanowi...www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-zlecenia--inne-formy-zatrudnienia-737...

Zasiłek dla bezrobotnych 2017: Nowa grupa dostanie...

O zasiłek dla bezrobotnych może starać się osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, która potrafi wykazać, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/992989,zasilek-dla-bezrobotnych-2017-opiekunowie-niepelnosprawny...

Opłaty ponoszone w związku z prowadzeniem działalności...

Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową...sciaga.pl/tekst/61380-62-oplaty_ponoszone_w_zwiazku_z_prowadzeniem_dzialalnosci_gospodarczej

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html