Masz pytanie?

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika | …

Stosownie do treści art. 92 kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, która to nieobecność trwa łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym (lub łącznie do 14 dni w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia), pracownik …https://www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenie-chorobowe-i-zasilki-chorobowe-pracownika-omowienie-...

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji [kom. sąd.]

1. Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia.https://www.arslege.pl/ustawa-o-komornikach-sadowych-i-egzekucji/k91/

Zapraszamy do Miasta i Gminy Żarki

Gmina Żarki położona jest w woj. śląskim, pow. myszkowski.www.umigzarki.pl/aktualnosci/4327

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – jak liczyć | Kadry …

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Dzisiejszy artykuł omawia zagadnienie obliczania terminów okresów wypowiedzenia umowy o pracę. W praktyce bowiem okazuje się, iż pomimo faktu, że przepisy prawa pracy są w tym zakresie stosunkowo precyzyjne i czytelne, właściwe obliczenie terminu wypowiedzenia umowy może rodzić trudności i...https://www.kadrywpraktyce.pl/okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace-jak-liczyc/

Kodeks pracy 2018 - aktualny akt prawny - Inne - …

Rozdział I. Przepisy wstępne. Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/inne/769695,Kodeks-pracy-2018-aktualny-akt-prawny.html

Udzielenie przez komornika informacji o prowadzonych …

W jednym z komentarzy do ostatniego wpisu obiecałem, że napiszę kilka zdań o ciekawej instytucji, jaką jest wniosek o udzielenie przez komornika informacji o prowadzonych w stosunku do dłużnika postępowaniach egzekucyjnych.www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2011/11/03/udzielenie-przez-komornika-informacji-o-prowadzonyc...

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Inwestycji i...

Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich Sprawdź ofertę dla osób młodych Sprawdź ofertę dla przedsiębiorcówwww.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Umowa zlecenie a składki ZUS - Wszystko o podatku …

Dla celów składek ZUS w przypadku świadczenia zlecenia i pracy na rzecz tego samego pracodawcy – umowa zlecenie staje się podstawą płacenia składek ZUS, a kwotę wypłaty traktuje się jako element wynagrodzenia ze stosunku pracy.www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-zlecenia--inne-formy-zatrudnienia-737...

Likwidacja sklepu i rozwiązanie umowy o... - Prawo pracy

Od pytania ogólnego, z prośbą o pomoc, do rozwiązania problemu minęło trochę czasu, ze względu na całą otoczkę. Każdy problem, wokoło wątku głównego, był sukcesywnie rozwiązywany, i w każdej kwestii można było liczyć na pomoc/podpowiedź od prawnika.https://www.prawo-pracy.pl/likwidacja_sklepu_i_rozwiazanie_umowy_o_prace_bez_wypowiedzenia-p-71...

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - …

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,o ochr. zabyt.,Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,Dz.U.2017.0.2187 t.j.https://www.lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami/