Masz pytanie?

Wnioski o dopłaty - ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i...

Wnioski. Poniżej znajdują się formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz wykazy i wzory załączników, które powinien wypełnić i złożyć w ARiMR...www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

OŚ 1. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów - Wzór wniosku - wersja 4z z...www.sporol.warmia.mazury.pl/463-483be0a922480-4408.htm

Dodatek pielęgnacyjny dla emeryta 2014/2015 - Ubezp...

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny? Prawo wyróżnia dwie kategorie osób, które mogą starać się o dodatek pielęgnacyjny: osoby uznane za całkowicie...kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe/702105,Dodatek-pieleg...

Wzory dokumentów, wzory pism, umów i formularzy na email

Wzory dokumentów z zakresu prawa pracy i inne związane z postępowaniami administracyjnymi lub cywilnymi.sms.rzeszow.pl/

DODATEK MIESZKANIOWY 2015 ; KTO I KIEDY MOŻE GO …

Tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst. jedn.:www.prawnik-online.eu/dodatek-mieszkaniowy-2014---kto-i-kiedy-moze-go-otrzymac,3,4768.html

Serwis ZUS - Formularze

PL/USA 4: Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy : PL/USA 5: Wniosek o polską rentę rodzinną : PL/USA 10: Wniosek o wypłatę...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=1083

OPS Świętochłowice

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.... Witamy, chcielibyśmy dowiedzieć się co sądzisz o naszej nowej stronie...www.ops-sw.pl/

Dodatek mieszkaniowy - Gazeta Podatnika: gazeta...

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w …www.gazetapodatnika.pl/artykuly/dodatek_mieszkaniowy-a_704.htm

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci - Wyborcza.biz

Najnowsze poprawki przepisów o świadczeniach rodzinnych (zasiłkach, dodatkach, świadczeniach opiekuńczych) obowiązują od 1 stycznia 2012 r.wyborcza.biz/finanse/1,105684,11100558,Zasilki__dodatki__pieniadze_na_dzieci.html

Jak napisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności...

Uwaga, uwaga: we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności podawaj numer PESEL (dłużnika, gdy jest on osobą fizyczną) lub numer KRS (gdy jest wpisany do KRS) albo …www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2011/05/10/jak-napisac-wniosek-o-nadanie-klauzuli-wykonalnosci...