Masz pytanie?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

I. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia: 1. o niepełnosprawności 2. o stopniu niepełnosprawności 3. o wskazaniach do ulg...www.pcpr.powiat.krakow.pl/index.php?strona=zespol

Zasiłek Rodzinny · becikowe.com

Od 1 stycznia 2006 roku dwukrotnie wzrasta wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który przysługuje tym rodzinom, które miały prawo do zasiłku rodzinnego.www.becikowe.com/?sr=zasilekrodzinny.html

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Aleksandrii

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. (…). Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.zspaleksandria.pl/

Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Świadczenia rodzinne...

Do wniosku należy dołączyć w szczególności: oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/wniosek-o-ustalenie-prawa-d...

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Noworodek w domu. Oczekiwanie na narodziny dziecka to niezwykle radosny, ale i pracowity okres w życiu przyszłych rodziców. Pielęgnacja maluszka, dieta mamy...www.benc.pl/

Zasiłeki pielęgnacyjny dzieci do lat 16 - idn.org.pl

W ustawie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych nie ma już przepisu, że o stanach zdrowia dzieci uprawniających do zasiłku pielęgnacyjnego...idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

Paszport dla dziecka

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania.www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=paszport_dla_osoby_maloletniej

Serwis ZUS - Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=431

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działający w mieście na prawach powiatu, od 1 stycznia 2013 roku funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku...www.mops.zgora.pl/PL/695/Miejski_Zespol_ds__Orzekania_o_Niepelnosprawnosci/

Orzekanie stopnia niepełnosprawności u osób powyżej 16...

Godziny przyjmowania klientów. poniedziałek od godziny 9:00 do godziny 16:30. od wtorku do piątku od godziny 8:00 do godziny 14:00. Jak uzyskać orzeczenie o...www.mops.katowice.pl/node/234