Masz pytanie?

Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i zasady...

I. CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób …www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

Zasiłek Rodzinny · becikowe.com

Od 1 stycznia 2006 roku dwukrotnie wzrasta wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który przysługuje tym rodzinom, które miały prawo do zasiłku rodzinnego.www.becikowe.com/?sr=zasilekrodzinny.html

szkolnastrona - Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie

szkolnastrona - Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie 75-243 Koszalin ul.Rzemieślnicza 9 (94) 343-38-23 -sp13koszalin.szkolnastrona.pl/

Strona główna - Emp@tia

Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo.www.empatia.mpips.gov.pl/

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Gdańsk...

Komunikat: Zaproszenie do debaty na temat założeń do zmian w systemie wspierania osób niepełnosprawnychwww.gdansk.pl/urzad/niepelnosprawni_nowy?kategoria=5&artykul=4723

Nabór 2015 - Strona główna

Wybierz: © 2003-2015 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowenabor.pcss.pl/zamosc/

Rozdział 3 - PEDAGOG SZKOLNY - News

Brzmienie od 1 maja 2013 . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i …www.pedagogszkolny.pl/zmoje/rozpocenianie.htm

Wniosek o przyjęcie do szkoły - spm.edu.pl

Wyrażam zgodę na kontakt z osobą, którą należy zawiadomić w razie wystąpienia szczególnych okoliczności (np. w razie nagłych zachorowań lub wypadku):www.spm.edu.pl/upload/WNIOSEKo%20przyj_cie%20do%20szko_y_2015.pdf

Serwis porad prawnych - prawo-porady.pl

Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór. Wzór wniosku o przymusową hospitalizację psychiatryczną składany na podstawie art. 29 ustawy dnia 19...prawo-porady.pl/wzory.html

Procedura SO-20 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej karty usługi.www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-20