Masz pytanie?

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny - Zasiłki - Pomoc...

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego można składać od 1 września. O świadczenia mogą ubiegać się najbiedniejsze rodziny.www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/245984,Jak-zlozyc-wniosek-o-zasilek-rodzinny.html

MOPR Białystok

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności...

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa Zespoły orzekające o niepełnosprawności powstały w 1997 r. na mocy ustawy z dnia...mopsrzeszow.pl/index.php/o-orodku?layout=edit&id=89

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - …

KARTA PARKINGOWA. Zasady wydawania kart parkingowych I. Informacje ogólne Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o...www.pcprwejherowo.pl/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

karta ucznia - karta miejska - ZTM Warszawa

karta ucznia. W związku z podjętą przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą od dnia 1 września 2017 roku na podstawie Karty Ucznia uprawnienie do bezpłatnych...www.ztm.waw.pl/?c=697&l=1

Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds... - firr.org.pl

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności... wydał orzeczenie o... Wnoszę zatem o zmianę zapisu w orzeczeniu moje dziecka, czyli o...www.firr.org.pl/uploads/wnioski/odwolanie_do%20woj_zespolu_o_punkty.doc

Zasiłeki pielęgnacyjny dzieci do lat 16 - idn.org.pl

W ustawie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych nie ma już przepisu, że o stanach zdrowia dzieci uprawniających do zasiłku pielęgnacyjnego...idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - Wzór • Portal …

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Drukops.pl/2016/07/pozew-o-rozwod-bez-orzekania-o-winie-2/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób …

więcej o „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” – odwołanie od oceny merytorycznej wniosku nr 132042www.pfron.org.pl/

Uprawnienia i ulgi - PCPR Inowrocław

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od...www.pcpr-ino.pl/?uprawnienia-i-ulgi,84