Masz pytanie?

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Art. 23. o świad. rodz. - Wniosek o ustalenie prawa do...

Art. 23 Ustawa o świadczeniach rodzinnych (o świad. rodz.) . 1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek...www.arslege.pl/wniosek-o-ustalenie-prawa-do-swiadczenia-rodzinnego/k169/a13880/

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o...

23 sierpnia 2003 weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 (Dz.U.03.139.1328) w sprawie orzekania o...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/4891

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

I. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia: 1. o niepełnosprawności 2. o stopniu niepełnosprawności 3. o wskazaniach do ulg...www.pcpr.powiat.krakow.pl/index.php?strona=zespol

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiat Olsztyński

Rodzinna Opieka Zastępcza: Domy dla dzieci: Usamodzielnienia wychowanków: Domy pomocy społecznej: Rehabilitacja społeczna i zawodowa: Powiatowy Ośrodek...pcpr-powiatolsztynski.pl/index.php?show=page_unlike&id=72

Zasiłek Rodzinny · becikowe.com

Od 1 stycznia 2006 roku dwukrotnie wzrasta wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który przysługuje tym rodzinom, które miały prawo do zasiłku rodzinnego.www.becikowe.com/?sr=zasilekrodzinny.html

Domy Dziecka - Ogólnopolski Portal Domów Dziecka w Polsce...

Domy Dziecka - łączmy się. Dajmy im większe szanse... Ogólnopolski Portal Domów Dziecka. Informacje o domach dziecka, baza placówek, aktualności z placówek...www.domydziecka.org/najczesciej_zadawane_pytania.html

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności...

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa Zespoły orzekające o niepełnosprawności powstały w 1997 r. na mocy ustawy z …mopsrzeszow.pl/index.php/o-orodku?layout=edit&id=89

WNIOSEK O DOFINANSOWNIE ZE ŚRODKÓW …

1 Data wpływu wniosku Wypełnia MOPR Nr wniosku ……..- …-……../……… WNIOSEK O DOFINANSOWNIE ZE ŚRODKÓW...mopr.szczecin.pl/dokumenty/wniosek-o-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-ortopedycznego.pdf

Strona główna - Emp@tia - empatia.mpips.gov.pl

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.www.empatia.mpips.gov.pl/