Masz pytanie?

zatrudnionego lub przełożonego Urlop bezpłatny z inicjatywy

PRACA I ŚWIADCZENIA Wtorek D4 4 stycznia 2011 rp.pl/prawo ANNA BORYSEWICZ Zasady udzielania urlopów bez-płatnych reguluje art.174 –1741 kodeksu pracy.www.rzeczpospolita.pl/pliki/prawo/pdf/wniosek_o_udzielenie_urlopu_bezplatnego.pdf

Pobierz pozew rozwodowy, pozew o alimenty i wniosek o...

Pobierz wzory dokumentów niezbędnych podczas rozwodu bądź separacji. Pozew o rozwód, rozdzielność majątkowa, pozew o alimenty i wiele innychrozwod.info/przydatne-dokumenty/

Polski Klub Wyścigów Konnych

Wnioski i zgłoszenia niekompletne, nieczytelne, błędnie wypełnione lub bez załączonego potwierdzenia dokonania wpłaty (na konto bądź w kasie PKWK) będą...www.pkwk.pl/ksiegi.php

Księgi wieczyste - portal informacyjny - Księgi...

Nowości w księgach wieczystych. Artykuły, wzory wniosków, akty prawne - wszystko o księgach wieczystych. Sprawdź jak łatwo zrozumieć księgi wieczyste!ksiegi-wieczyste.info/

Warszawa, dnia 28 lipca 2009 r. - X Wydział ds...

Dodatkowe obja śnienia do wniosku: - opłatę za wniosek w wysoko ści 200 zł mo Ŝna ui ści ć naklejaj ąc na pierwsz ą stron ę wniosku znaki opłaty s ądowej...www.upadlosci-warszawa.pl/pliki/wniosek_o_tzw_upadlosc_%20konsumencka.pdf