Masz pytanie?

ZGODA NA WYJAZD NIEPEŁNOLETNIEGO DZIECKA ZA …

Posiadanie przez dziecko paszportu nie jest tożsame ze zgodą na wyjazd. O istotnych sprawach dziecka jego rodzice zawsze decydują wspólnie.www.prawnik-online.eu/zgoda-na-wyjazd-niepelnoletniego-dziecka-za-granice---czy-jest-potrzebna-...

Reklamacja 2017 - Wzór. Druk. Formularz. Pdf. - Wzory...

Opis dokumentu. Zasady składania reklamacji reguluje Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z przepisami ustawy każdy …dokumenty.nf.pl/dokument/reklamacja-7237-550898

Umowa użyczenia 2017 - Wzór. Druk. Formularz. Pdf...

UMOWA UŻYCZENIA zawarta w dniu..... w..... pomiędzy:..... zam. przy..... w..... zwanym dalej...dokumenty.nf.pl/dokument/umowa-uzyczenia-7237-551022

Wniosek o dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem...

Wniosek o dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Zgodnie z Kodeksem pracy rodzicom przysługują dwa dni wolne od pracy na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/706822,Wniosek-o-dwa-dn...

Pozew do sądu. - Sciaga.pl

Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział I Cywilny Ul Armii Krajowej 3 38 200 Jasło Powód Jan Nowak ul Mickiewicza 9 37 420 Rudnik nad Sanem Pozwany Teofilsciaga.pl/tekst/65558-66-pozew_do_sadu

Kontakty z dzieckiem | blog informacji prawnych

Mam wielką prośbę odnośnie kontaktów dziadków z wnukiem. Dziadkowie złożyli wniosek o kontakty i zabezpieczenie. Sąd decyzję o kontaktach postanowił...kontaktyzdzieckiem.pl/comment-page-3/

odrzucenie spadku w imieniu małoletniego - Prawo spadkowe...

odrzucenie spadku w imieniu małoletniego - napisał w Prawo spadkowe: WZÓR: Lębork, dnia 4 sierpnia 2008 r. SĄD REJONOWY W LĘBORKU III WYDZIAŁ RODZINNY I...forum.infor.pl/topic/348144-odrzucenie-spadku-w-imieniu-maloletniego/

Rozwód krok po kroku - Samodzielni Rodzice

Kiedy można wystąpić o rozwód. Uzyskanie rozwodu jest możliwe, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.singleparents.pl/rozwod-krok-po-kroku/

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych tytułem wykonawczym...

szanowny Panie Karolu!!! szanujący się prawnik i dbają o swój image oraz zgodnie z kodeksem etyki zawodowej winien Pan się wypowiadać tak dla dłużników jak i...www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2011/05/09/przedawnienie-roszczen-stwierdzonych-tytulem-wykona...

Spis treści - glospedagogiczny.pl

Dodatek za pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; Noc w szkole? Dlaczego nie? Na co mi ta szkoła? Motywowanie do …www.glospedagogiczny.pl/archiwum-czasopisma.html