Masz pytanie?

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy...

Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść...https://www.portaloswiatowy.pl/kontrola-zarzadcza/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-...

Koszty zastępstwa procesowego - sPrawnik.pl

Korzystanie z pomocy adwokata czy radcy prawnego niesie ze sobą z pewnością wiele korzyści, szczególnie gdy chodzi nam o szybkie i prawidłowe załatwiewww.sprawnik.pl/artykuly,10223,15978,koszty-zastepstwa-procesowego

Wysokość alimentów – jak obliczyć i jakie dowody złożyć?

Wiesz już, że nie ma czegoś takiego, jak przeciętna kwota alimentów na dziecko w danym wieku. Niemniej, w pozwie trzeba wskazać konkretną kwotę. We wpisie Jak...zobraczkaczybez.pl/wysokosc-alimentow-jak-obliczyc-i-jakie-dowody-zlozyc/

Kontakty z dzieckiem - blog informacji prawnych

Kon­takty z dziec­kiem zostały ure­gu­lo­wane w Oddziale 3 Roz­działu II Kodeksu rodzin­nego i opie­kuń­czego, tj. w art. 113– 113 6 k.r. i o. Mają do...https://kontaktyzdzieckiem.pl/

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów...https://www.portaloswiatowy.pl/stosunek-pracy-pracownikow-niepedagogicznych/ustawa-z-23-kwietni...