Masz pytanie?

Praca bez szkoleń BHP – jakie kary za to grożą...

Praca bez szkoleń BHP – jakie kary za to grożą? Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzania w zakładzie...adwokatwasilewski.pl/praca-bez-szkolen-bhp-jakie-kary-za-to-groza/

Kodeks postępowania cywilnego [KPC] - arslege.pl

§ 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/

Kontakty z dzieckiem - blog informacji prawnych

Kon­takty z dziec­kiem zostały ure­gu­lo­wane w Oddziale 3 Roz­działu II Kodeksu rodzin­nego i opie­kuń­czego, tj. w art. 113– 113 6 k.r. i o. Mają do...https://kontaktyzdzieckiem.pl/