Masz pytanie?

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły lub na inne...

Wstęp Karta Nauczyciela zawiera w swej treści możliwość zmiany warunków pracy, polegających na zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela lub jego stanowiska...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przeniesienie-nauczyciela-do-innej-szkoly-lub-na-inne-s...

oddelegowanie pracownika na inne stanowisko art. 42 § 4 k...

Temat: oddelegowanie pracownika na inne stanowisko art. 42 § 4 k.p. Powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę bez konieczności zmiany...www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/oddeleg...

Przeniesienie służbowe na podstawie ustawy o służbie cywilnej

Według ustawy o służbie cywilnej możliwe jest przeniesienie służbowe urzędnika służby cywilnej z uwagi na interes urzędu, interes służby cywilnej lub...www.eporady24.pl/przeniesienie_sluzbowe_na_podstawie_ustawy_o_sluzbie_cywilnej,pytania,8,31,394...

Strona główna - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przewodnik poszukującego pracy, adresy i strony WWW urzędów pracy, internetowa baza ofert, publikacje, wybór przepisów prawnych, statystyki, spis niepublicznych...psz.praca.gov.pl/

www.lp-wip.pl

co wynika z nowego stanowiska ministerstwa pracy w sprawie obniżenia etatu zamiast urlopu wychowawczego, w jaki sposób prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy,www.lp-wip.pl/kk-ogolny

Wzory dokumentów, wzory pism, umów i formularzy na email

Wzory dokumentów z zakresu prawa pracy i inne związane z postępowaniami administracyjnymi lub cywilnymi.sms.rzeszow.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Informacje dla bezrobotnych, absolwentów i pracodawców, akty prawne, oferty pracy.pup.bydgoszcz.pl/

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Kadry w oświacie. Regulamin oceny pracy nauczyciela. Ocena pracy nauczyciela (30.03.2015) Pytanie: Czy w szkole należy wprowadzić regulamin oceny pracy …www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Biuletyny Informacji Publicznej w Województwie Małopolskim

Liczba odwiedzin: 6951837: Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: Osoba wprowadzająca informację:bip.malopolska.pl/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.006.0000046,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w...