Masz pytanie?

Wniosek o urlop wypoczynkowy - darmowy wzór z …

Wniosek o urlop wypoczynkowy - kiedy używać? Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi zgodnie z określonymi w kodeksie pracy przepisami i powinien zostać...https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wniosek-o-urlop-wypoczynkowy-z-omowieniem

Kodeks pracy 2018 - aktualny akt prawny - Strona 2 - Inne...

Strona 2 - Przedstawiamy aktualny tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks pracy. Sprawdź, jakie zmiany czekają pracodawców i...kadry.infor.pl/kodeks-pracy/inne/769695,2,Kodeks-pracy-2018-aktualny-akt-prawny.html

Przeniesienie dziecka do innej szkoły - eporady24.pl

Przeniesienie dziecka do innej szkoły jest możliwe. Powtarzanie klasy następuje przy złych wynikach w nauce, w innych przypadkach zależy od decyzji dyrektora i...https://www.eporady24.pl/przeniesienie_dziecka_do_innej_szkoly,pytania,8,114,9670.html

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Oświata i …

PYTANIE. Jakie są obowiązki dyrektora związane z rozwiązaniem i wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela? O czym należy pamiętać, rozwiązując umowę o pracę?oswiataiprawo.pl/porady/rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem/

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Blog o pracy...

Czy wobec tego należy rozumieć, że z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na podstawie umowy na czas nieokreślony można rozwiązać stosunek pracy na podstawie...kartanauczycielablog.pl/rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem/

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli - Najwyższa Izba …

Art. 18b. 1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z...https://www.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/ustawa-o-najwyzszej-izbie-kont...

Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237...

Dział dziesiąty poświęcony jest obowiązkom pracownika i pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/bhp/684449,Bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-art-207237.html

0111-KDIB2-3.4011.123.2017.1.KK | Interpretacja …

W dniu 25 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie...https://interpretacje-podatkowe.org/koszty-uzyskania-przychodow/0111-kdib2-3-4011-123-2017-1-kk

Okres wypowiedzenia umowy o pracę - ile wynosi po …

Rozwiązanie umowy o pracę powoduje ustanie stosunku pracy. Jednym ze sposobów rozwiązania zatrudnienia jest wypowiedzenie. Jednak może ono przyjąć różne...https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-okres-wypowiedzenia-umowy-o-prace