Masz pytanie?

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko - wzór

Zatrudnienie nauczyciela mianowanego na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dopuszczalne tylko wówczas gdy staje się konieczne w świetle art. 10 ust...www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/wzor-przeniesienia-nauczyciela-na-inne-stanowisko-za-je...

Przeniesienie na inne stanowisko po urlopie macierzyńskim...

Moi drodzy bardzo proszę o pomoc. Chodzi o to czy mogę przenieść pracownika na inne stanowisko zgodnie z art 183.2 kp z tym że sprawa jest dość zawiła...www.porady.egospodarka.pl/Prawo-pracy/6573-Przeniesienie-na-inne-stanowisko-po-urlopie-macierzy...

Czy pracownik może odmówić przeniesienia na inne...

Witam, pracownik może odmówić przeniesienia na inne stanowisko z różnych powodów np. zagrożenia tzn. nibezpieczna praca ze względów BHP na danym stanowisku...www.porady.egospodarka.pl/Prawo-pracy/5708-Czy-pracownik-moze-odmowic-przeniesienia-na-inne-sta...

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko na czas...

Sprawdź, czy możliwe jest przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko za jego zgodą na czas określonywww.portaloswiatowy.pl/porady/przeniesienie-nauczyciela-w-trybie-art-18-kn-na-czas-okreslony-22...

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły lub na inne...

Wstęp Karta Nauczyciela zawiera w swej treści możliwość zmiany warunków pracy, polegających na zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela lub jego stanowiska...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przeniesienie-nauczyciela-do-innej-szkoly-lub-na-inne-s...

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły lub na inne...

Wstęp Karta Nauczyciela zawiera w swej treści możliwość zmiany warunków pracy, polegających na zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela lub jego stanowiska...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przeniesienie-nauczyciela-do-innej-szkoly-lub-na-inne-s...

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Środa, 22.10.2014 08:19: Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracypup.bydgoszcz.pl/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie miejsc pracy niepełnosprawnych, pożyczki, rehabilitacja, likwidacja barier architektonicznych.www.pfron.org.pl/

Doradca kadrowego. Prawo pracy w praktyce - lp.wip.pl

Warunki zamówienia: Przez 7 dni korzystasz z poradnika „Doradca kadrowego. Prawo pracy w praktyce." Jeśli chcesz nadal korzystać z poradnika, opłać...lp.wip.pl/kk-ogolny/

MPiPS-Portal Publicznych Służb Zatrudnienia

Przewodnik poszukującego pracy, adresy i strony WWW urzędów pracy, internetowa baza ofert, publikacje, wybór przepisów prawnych, statystyki, spis niepublicznych...www.psz.praca.gov.pl/