Masz pytanie?

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły lub na inne...

Wstęp Karta Nauczyciela zawiera w swej treści możliwość zmiany warunków pracy, polegających na zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela lub jego stanowiska...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przeniesienie-nauczyciela-do-innej-szkoly-lub-na-inne-s...

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły lub na inne...

Wstęp Karta Nauczyciela zawiera w swej treści możliwość zmiany warunków pracy, polegających na zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela lub jego stanowiska...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przeniesienie-nauczyciela-do-innej-szkoly-lub-na-inne-s...

wniosek o zmianie numeru konta bankowego do pracy...

Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy wniosek o zmianie numeru konta bankowego do pracy? Zadaj pytanie na forum o wniosek o zmianie …www.money.pl/wyszukiwarka/wniosek+o+zmianie+numeru+konta+bankowego+do+pracy,s.html

Przeniesienie pracownika - Portal Kadrowy

Pytanie: W trybie art. 22 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym można, za...www.portalkadrowy.pl/przeniesienie-pracownika-659

Przenoszenie urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko...

Ustawa o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. (dalej: usc) wymienia instrumenty prawne służące zmianie treści stosunku pracy członka korpusu służby, a w...www.kipwa.pl/numery/marzec-kwiecien-2016/przenoszenie-urzednika-sluzby-cywilnej-na-inne-stanowi...

Powrót do pracy po wychowawczym - wniosek, zwolenienie...

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym objęty jest szczególną ochroną – oznacza to, że w trakcie trwania urlopu nie można wręczyć mu wypowiedzenia...wychowawczy.waw.pl/powrot-do-pracy-po-wychowawczym/

Zmiana i ustanie stosunku pracy w służbie cywilnej...

1b. Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu na inne stanowisko w tym samym urzędzie do innej miejscowości przysługują świadczenia, o których mowa w art...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-listopada-2008-r-o-sluzbie-cywilnej/rozdzial-5_zmiana-i-u...

Art 187 kodeksu pracy w praktyce - forum Prawo pracy i...

Temat: Art 187 kodeksu pracy w praktyce Pomimo, że nie ma podstaw prawnych, myślę, że będzie w porządku jak pracodawca poprosi pracownicę (jeżeli mowa o...www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/art-187...

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji...

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2007.089.0000589,ustawa-o-panstwowej-inspekcji-pracy.html

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach...

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 8 marca …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2008.223.0001458,ustawa-o-pracownikach-samorzadowych.html