Masz pytanie?

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły lub na inne...

Wstęp Karta Nauczyciela zawiera w swej treści możliwość zmiany warunków pracy, polegających na zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela lub jego stanowiska...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przeniesienie-nauczyciela-do-innej-szkoly-lub-na-inne-s...

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu... - money.pl

Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach? Zadaj pytanie na forum o wniosek o...www.money.pl/wyszukiwarka/wniosek+o+wydanie+za%B6wiadczenia+o+niezaleganiu+w+podatkach,s.html

Jak napisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności...

Ostatnio w warszawskim praskim sądzie wnioskowałem o nadanie klauzuli, dołączyłem tytuł egzekucyjny. Zawsze taki wniosek działał w różnych sądach.www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2011/05/10/jak-napisac-wniosek-o-nadanie-klauzuli-wykonalnosci...

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - infor.pl

Art. 1. [Prawo o ustroju sądów powszechnych] W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm. 2)...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.164.0001224,ustawa-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ustroju-sadow-pows...

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji...

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2007.089.0000589,ustawa-o-panstwowej-inspekcji-pracy.html

Kiedy urzędnik zmieni stanowisko lub będzie musiał dłużej...

Czy o delegacji może ostatecznie zdecydować premier. Jestem urzędnikiem mianowanym i, przyznam się szczerze, nie układa mi się współpraca z moim …serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/904842,urzednik-zmienia-stanowisko-dluzsza-pra...

Uposażenie i inne należności pieniężne żołnierzy...

1a. 117) W przypadku gdy w jednostce wojskowej nie występuje stanowisko służbowe głównego specjalisty, stanowisko radcy prawnego, uwzględniając przepis...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-11-wrzesnia-2003-r-o-sluzbie-wojskowej-zolnierzy-zawodowych/...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Blog o pracy...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić na wniosek nauczyciela, z powodu okresowej niezdolności do pracy, …kartanauczycielablog.pl/rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem/

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych...

Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w …https://www.portaloswiatowy.pl/wynagrodzenie-pracownikow-niepedagogicznych/ustawa-z-21-listopad...

Ustawa o prokuraturze [Prok.] - ArsLege

Dz.U.2011.270.1599 t.j. Ustawa o prokuraturze, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-prokuraturze/k42/