Masz pytanie?

Separacja - Rozwód - porady prawne - adwokat

Sąd orzeka o separacji na żądanie któregokolwiek z małżonków. Z takim żądaniem może wystąpić także małżonek, który jest winny powstania w...www.rozwody.pl/adwokat-rozwod-separacja.html

Rozwód a separacja – porównanie - KANCELARIA PRAWNA...

1. Kiedy rozwód a kiedy separacja. dla orzeczenia separacji prawo przewiduje jako konieczną przesłankę jedynie zupełność rozkładu pożyciaradcakancelaria.pl/2010/09/podobienstwa-roznice-rozwod-separacja/

Ks dr M. Kaszowski: Nauka Kościoła w pytaniach i...

NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA. Według nauki katolickiej zawarte ważnie małżeństwo jest nierozerwalne, dopóki żyje współmałżonek.teologia.pl/m_k/zag06-7c.htm

Traci moc z dn. 1.01.2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304...

3. Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1, nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwotyisip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20051771468&type=3

Rp-2 - Serwis informacyjny ZUS - strona główna

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z „Informacją” zamieszczoną w dalszej części formularza)www.zus.pl/pliki/formularze/fill&print/rp_2.pdf

Art. 124. KPC - Wniosek o ustanowienie pełnomocnika a...

Art. 124 Kodeks postępowania cywilnego (KPC) . § 1. Zgłoszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jak również wniesienie środka odwoławczego...www.arslege.pl/wniosek-o-ustanowienie-pelnomocnika-a-bieg-sprawy/k14/a7756/

Wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej...

Wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej 2 Wzór umowy przygotowała Kancelaria Prawnicza Włodzimierz Głowacki i Wspólnicydokumenty.otodom.pl/wzory-umow/pozew-o-ustanowienie-rozdzielnosci-majatkowej.pdf

Lex Prawo | Internetowy poradnik prawny

Ustawa małżeńska a wspólnota majątkowa Ustawa małżeńska – jak ma się w praktyce do wspólnoty majątkowej? Jak sprawę wspólnoty majątkowej regulują...lex-prawo.pl/

VZM krok po kroku. - Izba Skarbowa w Warszawie - Strona...

6 małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek. Natomiast zwrot części wydatków poniesionych na zakupwww.is.waw.pl/Download/broszura_zwrot%20VZM_2011.pdf

Polskie Kodeksy= KRIO Tytuł I MAŁŻEŃSTWO = DZIAŁ III...

Art. 48. Do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej, z zachowaniem przepisów niniejszego oddziału.www.kodeks.wirt.pl/index.php?id=125,683,0,0,1,0