Masz pytanie?

Kodeks pracy - Dział VIII - Uprawnienia pracowników...

Witam. Jestem na okresie wypowiedzenia, na którym poprosiłam o dwa dni opieki nad zdrowym dzieckiem. Pracodawca zgodził się na dwa dni urlopu w danym terminie, z zastrzeżeniem, że będzie on odliczony z niewykorzstanych dni urlopowych, a nie opieki.www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-viii-uprawnienia-pracownikow-zwiazane-...

Urlop wypoczynkowy - 14 dni a zatrudnienie w trakcie …

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, za którego okres …https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dwutygodniowy-urlop-wypoczynkowy-a-zatrudnienie-w-trakcie-ro...

Co warto wiedzieć o urlopie wychowawczym - Strona 2...

Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Jednak może tego dokonać nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/287457,2,Co-warto-wiedziec-o-urlopie-wychowawczym.h...

Rozwiązanie umowy o pracę z ciężarną - czy jest …

W jakich sytuacjach prawo pozwala na rozwiązanie umowy o pracę z ciężarną pracownicą? Poznaj odpowiedź na to pytanie czytając nasz artykuł!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rozwiazanie-umowy-o-prace-z-ciezarna

Nadzór pedagogiczny

Przed dodaniem nowej propozycji prosimy o dokładne sprawdzenie, czy podobny dokument nie znajduje się już na liście.https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/lista-propozycji-nowych-dokumentow

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze …

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Kodeks pracy 2018 - aktualny akt prawny - Strona 2 - …

Urlopy wypoczynkowe. Art. 152. [Prawo do urlopu] § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu …kadry.infor.pl/kodeks-pracy/inne/769695,2,Kodeks-pracy-2018-aktualny-akt-prawny.html

Rachunek do umowy zlecenia – wzór rozliczenia | Kadry i …

proszę o wyjaśnienie: pracownik zatrudniony na umowę o pracę w jednej firmie został zatrudniony na umowę zlecenie w drugiej frmie. Został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy zlecenia.https://www.kadrywpraktyce.pl/rachunek-do-umowy-zlecenia-wzor-rozliczenia/

Szkolenia dla pracowników JST - Strona

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie stypendium szkolnego i zasiłku po nowelizacji KPA Program: Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.www.instytutsiag.pl/jst-szkolenia/

Solidarność Tesco

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! Nasza Organizacja prowadzi akcję zbierania podpisów pod Stanowiskiem Pracowników dotyczącym zmian rozpoczynających się o godzinie 0:15 z wolnej niedzieli na poniedziałek oraz po dniu świątecznym.www.solidarnosc-tesco.pl/index.html