Masz pytanie?

Czy mogę złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po...

Chciałabym złożyć do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu po urlopie macierzyńskim i wykorzystanym urlopie wypoczynkowym (na 14 dni...www.porady.egospodarka.pl/Urlopy-pracownicze/19077-Czy-moge-zlozyc-wniosek-o-obnizenie-wymiaru-...

Urlop wychowawczy - oświadczenie drugiego rodzica o...

Pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka, że nie ma on zamiaru korzystać z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku, pracownik...www.firma.egospodarka.pl/formularze/Praca/Urlop-wnioski-urlopowe/2,Urlop-wychowawczy-oswiadczen...

bezpłatny wzór: Urlop macierzyński - wniosek

Urlop macierzyński - wniosek o skrócenie urlopu. Pracownica, która rezygnuje z części urlopu macierzyńskiego, przedstawia pracodawcy pisemny wniosek o jego...www.firma.egospodarka.pl/formularze/Praca/Urlop-wnioski-urlopowe/2,Urlop-macierzynski-wniosek,6...

WZÓR WNIOSKU - blogi, opinie, oceny - Blox.pl

Wzór wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem. podejmuje także inne czynności. Jak napisać wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem...hasla.blox.pl/Blox/szukaj/wz%c3%b3r+wniosku

WZORY PISM I UMÓW PRAWNYCH - pozwy, wnioski, pisma

Do czego wlicza się staż z Powiatowego Urzędu Pracy wanda50plus Odwołanie od Orzeczenia Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności - wzór redaktorwww.prawnik-online.eu/wzory,9.html

urlop dla poratowania zdrowia • PortalOswiatowy.pl

Wszystkie dokumenty zawierające słowo kluczowe „urlop dla poratowania zdrowia” Porady. Badania kontrolne po urlopie dla poratowania zdrowia [21.03.2011]www.portaloswiatowy.pl/keywords/urlop-dla-poratowania-zdrowia

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze podania...

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Niewykorzystany urlop a koniec umowy o pracę > Urlopy...

Witam! Ekwiwalent za niewykorzystany urlop co do zasady należy się osobie w przypadku niewykorzystania urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku …www.porady.egospodarka.pl/Urlopy-pracownicze/6592-Niewykorzystany-urlop-a-koniec-umowy-o-prace....

Świadectwo pracy - Jakie informacje powinno zawierać...

Wzór i wytyczne dotyczące treści świadectwa pracy określa szczegółowo Rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa …poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-jakie-informacje-powinno-zawierac-swiadectwo-pracy

Zwalnianie pracowników niepedagogicznych - porady...

W dziale Zwalnianie pracowników niepedagogicznych znajdziesz porady dotyczące rozwiązywania stosunku pracy pracowników administracji i obsługi szkoły.www.portaloswiatowy.pl/porady/zwalnianie-pracownikw-niepedagogicznych