Masz pytanie?

Paryż informacje - Paryż.pl

Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami na temat Paryża. Zebraliśmy dla Państwa dane odnośnie ambasady, paszportów, czy …https://paryz.pl/informacje-praktyczne/

ROZWÓD

Rozwód w rozumieniu powszechnym to proces sądowy, który ma doprowadzić do prawnego rozwiązania małżeństwa. Zanim zainicjujemy proces rozwodowy powinniśmy...https://e-rozwod.warszawa.pl/rozwod/

Paszport dla osoby pełnoletniej - malopolska.uw.gov.pl

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania.www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=paszport_dla_osoby_pelnoletniej

ZUW Szczecin. Paszport dla osoby małoletniej

Uwaga! Obecność małoletniego powyżej 5 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie paszportu.www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=115

PASZPORT 10-LETNI DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

od dnia 15 sierpnia 2011 roku obwiĄzujĄ zapisy na zŁoŻenie wniosku paszportowego. rejestracji wizyty w urzĘdzie dokonujĘ siĘ poprzez stronĘ internetowĄ:www.londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/wydanie_paszportu_10_letniego/wydanie_...

Sam nie znaczy samotny – opieka dla osób starszych i...

Podejmując decyzję o zamieszkaniu w DPS powinniśmy wziąć pod uwagę, że pobyt w placówce jest odpłatny. Koszt pobytu jest ustalany przez tego, komu placówka...www.bpo.warszawa.pl/poradnik/samNieZnaczySamotny.html

Urząd Miasta Szczecin - Umawianie wizyt

Dowód osobisty odbiera się osobiście, wyjątek stanowią: małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, (jeżeli...https://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl/pl/service/4

Polskie Forum Migracyjne

Dla cudzoziemców o nieuregulowanym statusie prawnym w Polsce . Żaden człowiek nie jest nielegalny. Choć pobyt cudzoziemców, którzy nie mają dokumentów...www.forummigracyjne.org/pl/faq_nielegalni.php

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Osoby niepełnosprawne niezależnie od praw i ulg o charakterze powszechnym korzystają także ze szczególnych przywilejów i to w różnych aspektach życia.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm