Masz pytanie?

Dokumenty i warunki niezbędne przy ubieganiu się o...

A. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla osób pełnoletnich; wypełniony czytelnie wniosek o wydanie paszportu, podpisany przez …www.paszportykrosno.pl/dokumenty-i-warunki-niezbedne-przy-ubieganiu-sie-o-paszport.html

Biuro paszportowe - Witamy w Koninie

W dniu 11 sierpnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Najważniejsze zmiany przepisów dotyczą zasad wydawania …www.konin.pl/index.php/biuro-paszportowe.html

Paszport dla dziecka bez zgody ojca - Dziecko za granicą...

Paszport dla dziecka bez zgody ojca. Do wyrobienia paszportu dla dziecka wymagana jest, co do zasady, zgoda obojga rodziców posiadających pełnię władzy...www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/dziecko-za-granica/703567,Paszport-dla-dziecka-bez-zgody-ojc...

Paszport dla osoby pełnoletniej - malopolska.uw.gov.pl

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania.www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=paszport_dla_osoby_pelnoletniej

ZUW Szczecin. Paszport dla osoby małoletniej

Uwaga! Obecność małoletniego powyżej 5 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie paszportu.www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=115

PASZPORT 10-LETNI DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

od dnia 15 sierpnia 2011 roku obwiĄzujĄ zapisy na zŁoŻenie wniosku paszportowego. rejestracji wizyty w urzĘdzie dokonujĘ siĘ poprzez stronĘ internetowĄ:www.londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/wydanie_paszportu_10_letniego/wydanie_...

Rozwód - pozew o rozwód, opieka nad dziećmi, podział...

Jak i gdzie należy złożyć pozew rozwodowy? Pozew o rozwód składamy w trzech egzemplarzach na piśmie. Każdy egzemplarz powinien posiadać nasz odręczny podpis.www.planowaniewesela.pl/warto_wiedziec/rozwod-pozew-o-rozwod-opieka-nad-dziecmi-podzial-majatku...

Paszporty - Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku... WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL Osoby dorosłe i małoletnie, na stałe zamieszkujące poza granicami RP i …www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/paszporty

Polskie Forum Migracyjne

Dla cudzoziemców o nieuregulowanym statusie prawnym w Polsce . Żaden człowiek nie jest nielegalny. Choć pobyt cudzoziemców, którzy nie mają dokumentów...www.forummigracyjne.org/pl/faq_nielegalni.php

Spis pytań - Porady Prawne

Spis pytań - Skuteczne Porady Prawne przez internet. Masz pytanie lub problem z napisaniem pisma procesowego? Napisz do nas. Odpowiedzi do 24 h udzielają...www.eporady24.pl/pytania_sitemap.html