Masz pytanie?

Art - pb.edu.pl

Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego. Proszę o udzielenie urlopu... dla celów naukowych udziela rektor na umotywowany wniosek...pb.edu.pl/wp-content/uploads/2013/02/Wniosek-o-udzielenie-urlopu-bezplatnego-1-.doc

Co warto wiedzieć o urlopie bezpłatnym? - Urlopy...

Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego winien zostać złożony na piśmie, nie ma natomiast wymogu podawania w nim przyczyny udzielenia urlopu...www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/272861,Co-warto-wiedziec-o-urlopie-bezplatnym.html

Wniosek o urlop wypoczynkowy, bezpłatny lub...

Nowy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. W związku ze zmianami zasad udzielania urlopu wychowawczego, które weszły w życie 1 października...https://ewnioski.pl/aktualnosci/wniosek-o-urlop-wypoczynkowy-bezplatny-lub-okolicznosciowy

Hrubieszów, dn

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO.... (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie urlopu bezpłatnego w wymiarze...pzpswhrubieszow.pl/files/sites/687/wiadomosci/64171/files/wniosek_o_udzielenie_urlopu_bezplatne...

wniosek o udzielenie urlopu bezplatnego - acoli.pl

Title: wniosek_o_udzielenie_urlopu_bezplatnego Keywords: wniosek_o_udzielenie_urlopu_bezplatnego, udzielenie urlopu bezpłatnego, …www.acoli.pl/dr/wniosek_o_udzielenie_urlopu_bezplatnego%201%20[a].pdf

Urlop bezpłatny w karcie nauczyciela

... wniosek o urlop bezpłatny nauczyciela,... Co prawda przepisy nie wymieniają wyjazdu do sanatorium jako przesłanki udzielenia urlopu bezpłatnego...www.kartanauczyciela.com/urlopy-dla-nauczycieli/urlop-bezplatny-nauczyciela/

PrawoPracy.org - prawo pracy, kodeks pracy, praca, akty...

W niektórych przypadkach pracodawca nie może jednak odmówić pracownikowi udzielenia urlopu bezpłatnego:... złożyć wniosek o urlop bezpłatny w...prawopracy.org/content/view/142/16/

WNIOSEK URLOPOWY - DRUK - rachmistrz.waw.pl

WNIOSEK URLOPOWY Prosz ę o udzielenie mi: Urlopu wypoczynkowego /bezpłatnego/ /okoliczno ściowego/ /opieki nad dzieckiem/* w... WNIOSEK …www.rachmistrz.waw.pl/repozytorium/wniosekurlopowy.pdf

Urlop bezpłatny - gazetapodatnika.pl

Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. § 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/urlop_bezplatny-a_6896.htm

Urlop bezpłatny a składki ZUS – poradnik.wfirma.pl

Kwestia urlopu bezpłatnego została uregulowana w art. 174 Kodeksu pracy. Wynika z niego, że pracodawca może go udzielić jedynie na pisemny wniosek pracownika.poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenia-zus-w-przypadku-urlopu-bezplatnego