Masz pytanie?

WNIOSEK O UDZIELENIE DODATKOWEGO URLOPU …

(miejscowość) (data – rrrr-mm-dd).............asystentbhp.pl/smedia/mainsite/pdf/D-DUMUR.pdf

Wniosek pracownika o urlop bezpłatny - wzór - PortalFK.p

Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego tylko i wyłącznie na pisemny wniosek pracownika.www.portalfk.pl/kadry/wniosek-pracownika-o-urlop-bezplatny---wzor-262799

Termin złożenia wniosku o udzielenie urlopu na żądanie (I...

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem? Tylko w Portalu Oświatowym: jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie; możesz indywidualnie konsultować się z...www.portaloswiatowy.pl/orzeczenia/termin-zlozenia-wniosku-o-udzielenie-urlopu-na-zadanie-i-pk-1...

WNIOSEK PRACOWNIKA O UDZIELENIE ZWOLNIENIA OD …

tylko wykwalifikowani prawnicy | bezpŁatna wycena w 24h | porady prawne i dokumenty dla ciebiewww.prawnik-online.eu/wniosek-pracownika-o-udzielenie-zwolnienia-od-pracy-na-opieke-nad-dziecki...

Urlop wychowawczy - oświadczenie drugiego rodzica o...

Pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka, że nie ma on zamiaru korzystać z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku, pracownik...www.firma.egospodarka.pl/formularze/Praca/Urlop-wnioski-urlopowe/2,Urlop-wychowawczy-oswiadczen...

Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego - wzór

Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych - wzórwww.portalfk.pl/kadry/wniosek-pracownika-o-udzielenie-czasu-wolnego-w-zamian-za-prace-w-godzina...

Urlop bezpłatny - Gazeta Podatnika: gazeta internetowa...

Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. § 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/urlop_bezplatny-a_6896.htm

Kadry • Portal Kadrowo-Płacowy

Pracodawca będzie mógł zatrudniać pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony przez maksymalnie 33 miesiące łącznie lub zawrzeć z nim nie...www.portalkadrowy.pl/kadry/

Czy warto korzystać z urlopu bezpłatnego - Praca i kariera...

Pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego pracownikowi tylko na jego pisemny wniosek. Pracownik nie ma obowiązku go uzasadnić, a pracodawca nie musi go...praca.gazetaprawna.pl/porady/25763,czy_warto_korzystac_z_urlopu_bezplatnego.html

Macierzyństwo - Pracownicy i ZUS

ZAS-54 - Wniosek o zasiłek macierzyński. ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres . Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiegowww.vat.pl/macierzynski/