Masz pytanie?

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU OJCOWSKIEGO

(miejscowość) (data – rrrr-mm-dd).............asystentbhp.pl/smedia/mainsite/pdf/D-UO.pdf

Z jakim wyprzedzeniem pracownik może złożyć wiążący dla...

Z jakim wyprzedzeniem pracownik może złożyć wiążący dla pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego? Czy możliwa jest sytuacja, że pracownik złoży...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/z-jakim-wyprzedzeniem-pracownik-moze-zlozyc-wiazacy-dla-p...

Wniosek pracownika o urlop bezpłatny - wzór - PortalFK.p

Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego tylko i wyłącznie na pisemny wniosek pracownika.www.portalfk.pl/kadry/wniosek-pracownika-o-urlop-bezplatny---wzor-262799

Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego - wzór

Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych - wzórwww.portalfk.pl/kadry/wniosek-pracownika-o-udzielenie-czasu-wolnego-w-zamian-za-prace-w-godzina...

Urlop bezpłatny - Gazeta Podatnika: gazeta internetowa...

Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. § 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/urlop_bezplatny-a_6896.htm

Czy warto korzystać z urlopu bezpłatnego - Praca i kariera...

Pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego pracownikowi tylko na jego pisemny wniosek. Pracownik nie ma obowiązku go uzasadnić, a pracodawca nie musi go...praca.gazetaprawna.pl/porady/25763,czy_warto_korzystac_z_urlopu_bezplatnego.html

Kadry • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Planujemy zmodyfikować czas pracy osób zatrudnionych w urzędzie gminy. W poniedziałek praca miałaby być świadczona o godzinę dłużej (9 godzin), a z...www.portalkadrowy.pl/kadry/

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie...www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Macierzyństwo - Pracownicy i ZUS

ZAS-54 - Wniosek o zasiłek macierzyński. ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres . Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiegowww.vat.pl/macierzynski/

Urlop ojcowski - Macierzyństwo - Pracownicy i ZUS

ZAS-54 - Wniosek o zasiłek macierzyński. ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres . Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiegowww.vat.pl/urlop-ojcowski/