Masz pytanie?

praca w niższym wymiarze - static.presspublica.pl

Piątek D8 Praca i świadczenia 14 października 2011 rp.pl/prawo Zamiast wychowawczego praca w niższym wymiarze UPRAWNIENIA | Stres związany z powrotem do pracy po...static.presspublica.pl/red/rp/pdf/prawo/wniosek%20o%20obnizenie%20wymiaru%20pracy%20na%20dzieck...

Co wlicza się do kolejnych 14 dni urlopu …

WAŻNE Urlopu okolicznościowego pracodawca nie może udzielić pracownikowi z własnej inicjatywy. Pracownik musi się sam zwrócić o jego udzielenie.www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/11581/Co_wlicza_sie_do_kolejnych_14_dni_urlopu_wypo...

Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla...

Opracowanie pochodzące z serwisu Prawo Oświatowe/ABC to omówienie zasad dotyczących udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Artykuł dotyczy...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szczegolowe-zasady-udzielania-nauczycielom-urlopu-dla-p...

Jaki jest wymiar urlopu okolicznościowego - Urlopy...

Pracownik, który chce skorzystać z urlopu okolicznościowego składa wniosek do swojego pracodawca. Pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu. Pracodawca nie...www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/262430,Jaki-jest-wymiar-urlopu-okolicznosciowego.ht...

Wzory pism, wzory umów, podań, formularzy dla każdego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (zawezwanie do próby ugodowej) Wniosek o zabezpieczenie dowodu; Wniosek o …www.wzory-pisma.pl/wzory_pism_wszystkie.html

Działalność gospodarcza: Najpierw wniosek o zasiłek...

Termin określony w rozporządzeniu. Warunkiem przyznania pracownikowi prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, niezależnie od tego...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1062105,dzialalnosc-gospodarcza-zasilek-macier...

Akademia kadr 2017/2018 - po zmianach w prawie …

DZIEŃ I UMOWY O PRACĘ, ŚWIADECTWA PRACY ORAZ AKTA OSOBOWE OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA – PO ZMIANACH …www.szkolenia-biznesowe.biz/szkolenia-kursy/akademia-kadr-po-zmianach-w-prawie-pracy/

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze …

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Ustawa o PSP - kppspgora.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze Ustawa o PSP. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 12 poz. 68. USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej...www.kppspgora.pl/index.php/akty-prawne/5-ustawa-o-psp.html

Wzory dokumentów, pism i umów - LexLege

Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu...https://www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/