Masz pytanie?

Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego - wzór

Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych - wzórwww.portalfk.pl/kadry/wniosek-pracownika-o-udzielenie-czasu-wolnego-w-zamian-za-prace-w-godzina...

Brak oświadczenia małżonka o niekorzystaniu z urlopu...

Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na pisemny wniosek uprawnionego do niego pracownika (art. 186 § 4 k.p.). Co istotne zasady jego udzielania zostały...www.poradaprawna.pl/porada/17745/brak-oswiadczenia-malzonka-o-niekorzystaniu-z-urlopu-wychowawc...

Wzór decyzji w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem? Tylko w Portalu Oświatowym: jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie; możesz indywidualnie konsultować się z...www.portaloswiatowy.pl/dokumenty-word-excel-pdf/wzor-decyzji-w-sprawie-udzielenia-urlopu-bezpla...

Jak sformułować skuteczny wniosek o udzielenie...

Jak sformułować skuteczny wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego?, Publikacje, Publikacje, Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i …www.i-kancelaria.pl/index.php/publikacje/publikacje/jak_sformulowac_skuteczny_wniosek_o_udziele...

Urlop bezpłatny - Gazeta Podatnika: gazeta internetowa...

Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. § 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/urlop_bezplatny-a_6896.htm

Macierzyństwo - Pracownicy i ZUS - VAT.pl - Proste...

ZAS-54 - Wniosek o zasiłek macierzyński. ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres . Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiegowww.vat.pl/macierzynski/

Czy warto korzystać z urlopu bezpłatnego - Praca i...

Pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego pracownikowi tylko na jego pisemny wniosek. Pracownik nie ma obowiązku go uzasadnić, a pracodawca nie musi go...praca.gazetaprawna.pl/porady/25763,czy_warto_korzystac_z_urlopu_bezplatnego.html

Kadry • Portal Kadrowo-Płacowy

Chociaż pracodawca nie ma obowiązku sprawdzania czy pracownik zwalniany z powodu likwidacji stanowiska pracy może być przydatny na innym stanowisku w strukturach...www.portalkadrowy.pl/kadry/

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na...

Ustawodawca, wprowadzając przepisy regulujące urlop na żądanie, miał na celu zapewnienie pracownikowi prawa decydowania o terminie wykorzystania czterech dni …praca.gazetaprawna.pl/artykuly/311608,czy_pracodawca_moze_odmowic_udzielenia_urlopu_na_zadanie....

Serwis ZUS - Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=431