Masz pytanie?

Zarządzanie Przedszkolem dla zaawansowanych

„Masz wątpliwości związane z interpretacją zmian w ustawie o systemie oświaty? Nie wiesz, jak postąpić lub co dokładnie należy do Twoich obowiązków?”https://lp-wip.pl/AZ_numery_do_rozdania

Niezbędne dokumenty - Zasiłek macierzyński - ZUS

Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników. Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników (European Union of Medicine in Assurance and Social Security - EUMASS) z siedzibą w Brukseli jest stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza lekarzy orzeczników orzekających dla celów zabezpieczenia społecznego.www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/niezbedne-dokumenty

praca w niższym wymiarze - static.presspublica.pl

Piątek D8 Praca i świadczenia 14 października 2011 rp.pl/prawo Zamiast wychowawczego praca w niższym wymiarze UPRAWNIENIA | Stres związany z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim i rozstaniem z …static.presspublica.pl/red/rp/pdf/prawo/wniosek%20o%20obnizenie%20wymiaru%20pracy%20na%20dzieck...

Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla...

Opracowanie pochodzące z serwisu Prawo Oświatowe/ABC to omówienie zasad dotyczących udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Artykuł dotyczy określenia przesłanek nabycia uprawnienia do urlopu oraz trybu orzekania o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szczegolowe-zasady-udzielania-nauczycielom-urlopu-dla-p...

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 15-04 …

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie …https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

A K T A O S O B O W E - podatki.info.pl

A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwawww.podatki.info.pl/pliki/akta.pdf

Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu …

W przypadku urodzenia kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego urlop wychowawczy trwa nadal. Nie zostaje on ani przerwany, ani też zawieszonyhttps://www.prawo-pracy.pl/urodzenie_kolejnego_dziecka_w_trakcie_urlopu_wychowawczego-p-1582.ht...

Wypowiedzenie umowy przez nauczyciela - Karta …

No to wracam 🙂 jeszcze raz przepraszam za milczenie, nowe obowiązki żony wymagały trochę czasu 🙂 Wracamy jednak do meritum … Najczęściej pisząc o rozwiązaniu umowy o pracę z nauczycielem mamy na myśli rozwiązanie umowy przez pracodawcę – dyrektora szkoły.kartanauczycielablog.pl/wypowiedzenie-umowy-przez-nauczyciela/

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze …

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli...https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-sty...