Masz pytanie?

Urlop wychowawczy - 2014, zasady, prawo, wniosek, wzór |

Urlop wychowawczy jest przyznawany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 5 roku życia. Prawo dopuszcza też szczególne …wychowawczy.waw.pl/

Urlop wychowawczy - Gazeta Podatnika: gazeta internetowa...

Na podstawie art. 186 Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi urlopu wychowawczego w okresie od..... do....., w celu sprawowania...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/urlop_wychowawczy-a_7119.htm

Przerwanie urlopu wychowawczego z powodu ciąży. Czy...

W każdej chwili może Pani zrezygnować z urlopu wychowawczego i kontynuować pracę. L-4 dostarczy Pani w momencie, kedy będzie już pracowała (to może być...www.porady.egospodarka.pl/Urlopy-pracownicze/10008-Przerwanie-urlopu-wychowawczego-z-powodu-cia...

Urlopy wychowawcze - kompendium - Prawo administracyjne...

Prawo do urlopu wychowawczego zależy od istnienia stosunku pracy. Urlop wychowawczy przysługuje bowiem tylko osobom zatrudnionym w formie pracowniczej (umowa o...samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/prawo_administracyjne/387704,Urlopy-wychowawcze-kompendium...

Komenda Wojewódzka Policja w Łodzi - Druki i wnioski kadrowe

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi... WNIOSKI KADROWE: Wniosek - urlop wypoczynkowy Wniosek - urlop okolicznościowywww.lodzka.policja.gov.pl/content/view/6643/374/

Urlop wychowawczy - Uprawnienia rodzicielskie...

Urlop wychowawczy przysługuje zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/672060,Urlop-wychowawcz...

Wniosek o urlop macierzyński - wzór do pobrania -Rodzice...

Wniosek o urlop macierzyński - pobierz dokument i zanieś go do pracodawcy. Na tej podstawie ma obowiązek udzielenia ci urlopu macierzyńskiego!polki.pl/rodzina_rodzice_artykul,10034585.html

Kadry • Portal Kadrowo-Płacowy

W opinii resortu pracy skorzystanie przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego z prawa do obniżenia etatu nie pomniejsza wymiaru tego urlopu.www.portalkadrowy.pl/kadry/

E-GAMMA.PL> Urlop macierzyński wymiar. urlop ojcowski...

Urlop macierzyński, wychowawczy, świadczenia rodzinne Kodeks pracy DZIAŁ ÓSMY Kodeks pracywww.e-gamma.pl/wskazniki/urlop_macierzynski.htm

wzory pism, formularzy, pozwów, pozwy,pisma,wzór

wzory pism i umów umowa wzór pismo... Z działu niniejszego postanowiłem stworzyć platformę wymiany wzorów pism i dokumentów związanych z prawem pracy.prawopracy.fr.pl/wzory_pism.php