Masz pytanie?

Urlop wychowawczy - Gazeta Podatnika: gazeta internetowa...

Na podstawie art. 186 Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi urlopu wychowawczego w okresie od..... do....., w celu sprawowania...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/urlop_wychowawczy-a_7119.htm

Urlopy oraz inne zwolnienia od pracy - www.druki.gofin.pl

Wniosek w sprawie łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego / dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy w obniżonym …www.druki.gofin.pl/wzory,49,urlopy-oraz-inne-zwolnienia-od-pracy.html

Komenda Wojewódzka Policja w Łodzi - Druki i wnioski kadrowe

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi... WNIOSKI KADROWE: Wniosek - urlop wypoczynkowy Wniosek - urlop okolicznościowywww.lodzka.policja.gov.pl/content/view/6643/374/

Wykazywanie urlopu wychowawczego w świadectwie pracy...

Wykazywanie urlopu wychowawczego na dziecko w świadectwie pracy. Okresy nieskładkowe w czasie zatrudnienia w świadectwie pracy.www.urlopywychowawcze.pl/artykul,118,wykazywanie-urlopu-wychowawczego-w-swiadectwie-pracy.html

Jak długo można korzystać z urlopu wychowawczego...

Kodeks pracy nie różnicuje prawa pracowników do urlopu wychowawczego ze względu na sposób nawiązania stosunku pracy. Z urlopu wychowawczego skorzystać mogą...praca.gazetaprawna.pl/porady/94687,jak_dlugo_mozna_korzystac_z_urlopu_wychowawczego.html

Urlop wychowawczy - Uprawnienia rodzicielskie...

Urlop wychowawczy przysługuje zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/672060,Urlop-wychowawcz...

§ 4. [Wyc ofa nie w sku] § 5. [W ej ś ciw ży ]

rp.pl/prawo D5 Czwartek 24 lutego 2011 Komentarz uprawnienia w korzystaniu z urlopu wycho-wawczego. Jeśli taki pracownik ma co najmniej sześciomiesięczny okres...www.rzeczpospolita.pl/pliki/prawo/pdf/kodeks_pracy_2011/odpowiedz_wychowawczy_2011.pdf

Aktualności Kadry - Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Jak wyliczyć prawidłowo staż pracowniczy do urlopu wypoczynkowego? Pracownica od 1 sierpnia 2006 r. do 31 sierpnia 2009 r. udowodniła pracę na roli.www.portalkadrowy.pl/kadry/

Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za...

Serwis Głównego Księgowego - Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych - W zamian za czas przepracowany w...www.sgk.gofin.pl/11,2454,130721,wniosek-pracownika-o-udzielenie-czasu-wolnego-w-zamian-za.html

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, a urlop

Witam, w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, powinien zwrócić się Pan z taką prośbą do pracodawcy. W porozumieniu określić z jaką...www.porady.egospodarka.pl/Umowy/5663-Rozwiazanie-umowy-o-prace-za-porozumieniem-stron-a-urlop.h...