Masz pytanie?

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Moszczenicy - …

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Moszczenicy - www.moszczenica.pl, Moszczenica, samorząd, województwo łódzkie, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, gmina...www.moszczenica.pl/index.php?id=152&lan=pl

Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia …

Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu...www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/wydawanie-decyzji-w-sprawie-umorz...

Interpretacje - podatki w tezach interpretacji - Minister...

Interpretacje podatkowe: Tezy pism interpretacji urzędów i izb skarbowych oraz Ministerstwa Finansów.www.pit.pl/interpretacje/

Do pobrania | Gmina Szemud

Podatek rolny. Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny wynosi równowartość pieniężną: 1) 2,5 kwintali żyta...szemud.pl/do-pobrania/

PCC - Finanse

Podatnicy. Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące...www.finanse.mf.gov.pl/pp/niezbednik-podatnika/pcc

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze …

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

REGULAMIN - rceznisko.pl

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych... Odsetek od środków tego funduszu oraz wpływów z... - wzór-WNIOSEK. O PRZYZNANIE...www.rceznisko.pl/dokumenty/ZFSS.doc

PSD - Finanse

Podatnicy. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany (z wyjątkiem...www.finanse.mf.gov.pl/pp/niezbednik-podatnika/psd

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku …

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/281927,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych.html

Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji...

USTAWA. z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (tekst jednolity) DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólnepinb.kartuzy.ibip.pl/public/?id=17363