Masz pytanie?

Nowe możliwości uchylenia się od opłaty egzekucyjnej …

Witam serdecznie. Jak dobrze rozumiem, art. 49 ust. 2b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczy jedynie zwrotu opłaty stosunkowej, o …przedawnione.pl/nowe-mozliwosci-uchylenia-sie-od-oplaty-egzekucyjnej-przez-dluznika/

Interpretacje - podatki w tezach interpretacji - Minister...

Interpretacje podatkowe: Tezy pism interpretacji urzędów i izb skarbowych oraz Ministerstwa Finansów.www.pit.pl/interpretacje/

Preferencyjne składki ZUS w 2017 roku - Pracownik i ZUS...

W 2017 r. zmieni się wysokość preferencyjnych składek dla nowych przedsiębiorców. O ile wzrosną składki ZUS?mojafirma.infor.pl/mala-firma/pracownik-i-zus/746115,Preferencyjne-skladki-ZUS-w-2017-roku.html

Zmiana komornika w toku egzekucji - Blog prawniczy dla...

W praktyce postępowania egzekucyjnego może dojść do sytuacji, że zechcesz zmienić komornika. Z różnych powodów. Bo za daleko, bo nie odbiera telefonów czy...www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2013/09/06/zmiana-komornika-w-toku-egzekucji/

Podstawowe zagadnienia - Rejestracja podatników - …

Zasady ogólne Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników...www.mf.gov.pl/web/wp/abc-podatkow/rejestracja-podatnikow/-/asset_publisher/Id8O/content/podstaw...

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami...

Czasem podatnik musi się wykazać zaświadczeniem ze swego urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami. Nie jest to trudne. Ale warto znać zasady ubiegania się o...ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/najczestsze-problemy/684740,Jak-uzyskac-zaswiadczeni...

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia... - …

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.084.0000614,ustawa-o-agencji-mienia-wojskowego.html

Egzekucja komornicza z rachunku bankowego. | …

Świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia alimentacyjne nie podlegają egzekucji komorniczej. Jeżeli trafiają na rachunek bankowy należy poinformować o...pieniadzeiprawo.pl/egzekucja-komornicza-z-rachunku-bankowego/

Czy można wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego …

Zobacz: Przymusowe umorzenie udziałów w spółce z o.o. Po trzecie, warunkiem podziału między wspólników zysków skumulowanych w funduszu zapasowym, jest...mojafirma.infor.pl/spolki/spolki/spolka-zoo/315623,2,Czy-mozna-wyplacic-dywidende-z-kapitalu-za...

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o...https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/ustawa-z-14-czerwca-1960-r.-kodeks-postepowania-a...