Masz pytanie?

Urząd Gminy Trzcianne - Wniosek o zwolnienie i ulgi w...

Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntówbip.ug.trzcianne.wrotapodlasia.pl/urz_gmi/Zal_spraw/w_zung.htm

Podanie o umorzenie (rozłożenie na raty lub odroczenie...

Podanie o umorzenie (rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności) podatku osób fizycznych J E D N O S T K A P R O W A D Z Ą C A S P R A W Ę :www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/podatkioplatykarta1

ORD-IN (5) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej...

Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 16 listopada 2015 r. znak PL-LS.834.116.2015 w sprawie stawki podatku od nieruchomości od gruntów...www.finanse.mf.gov.pl/wynik/-/asset_publisher/JLw0/content/ord-in-5-wniosek-o-wydanie-interpret...

Wniosek o pomoc dla rolników... - arimr.gov.pl

1 6. 2 7. 3 8. 4 9. 5 10. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6..... Znak sprawy Numer dokumentu Oświadczam, że:www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/2015_susza/Wniosek_2015_susza.xlsx

Czy ważny interes podatnika przesądza o umorzeniu...

Osoba fizyczna złożyła wniosek o umorzenie części zaległości w VAT pozostałej do zapłaty za okres działalności gospodarczej jej zmarłego męża.www.portalfk.pl/czy-wazny-interes-podatnika-przesadza-o-umorzeniu-zaleglosci-podatkowej-235670

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze podania...

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Interpretacje - podatki w tezach interpretacji - Minister...

Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią...www.pit.pl/interpretacje/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - krn.pl

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. z dnia 26 lipca 1991. Dz.U. z 1991r. Nr 80, poz. 350prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-1_2_31.html

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-lipca-1991-r-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-te...

Odmawiając umorzenia podatku, organ musi uzasadnić decyzję

Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od...www.podatki.biz/artykuly/28_10229.htm