Masz pytanie?

Portal Oświatowy: Karta Nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Ograniczenie zatrudnienia jest konstrukcją prawną pozwalającą na zmniejszenie wymiaru zajęć nauczyciela... Czytaj więcej »www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Urlop uzupełniający nauczyciela - prawocywilne.blox.pl

Nie zawsze jednak niewykorzystanie urlopu w czasie ferii uprawni nauczyciela do dni wolnych w trakcie roku szkolnego. Należy także pamiętać, że urlop...prawocywilne.blox.pl/2014/11/Urlop-uzupelniajacy-nauczyciela.html

KARTA NAUCZYCIELA

Tre?? ustawy Karta Nauczyciela... Dokumentacja| Awans zawodowy| Przejrzyj publikacje| Zamieść publikacje| Prawo| Przydatne strony|www.karta-nauczyciela.abc.pl/

Urlop zdrowotny nauczycieli nie musi trwać rok - Praca i...

Dyrektor przedszkola może nie przyznać nauczycielowi pełnego, rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Nie musi go też przedłużać do roku, nawet jeśli lekarz...praca.gazetaprawna.pl/orzeczenia/422052,urlop-zdrowotny-nauczycieli-nie-musi-trwac-rok.html

Kadry i płace w oświacie - Karta Nauczyciela

Pytanie: Czy dyrektor szkoły powinien potraktować wniosek nauczyciela (zatrudnionego od 1 września 2009 r.) jako kontynuację stażu na stopień nauczyciela...www.kadrydlaoswiaty.pl/awans-zawodowy-nauczyciela/docs/35_34

Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia z pracy

Kiedy dyrektor szkoły musi dokonać wyboru nauczycieli do zwolnienia z pracy w trybie art. 20 KN, zobowiązany jest kierować się kryteriami, które po ich...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/zarzadzanie/art,85,kryteria-wyboru-nauczyciela-d...

Kadry i płace w oświacie - Karta Nauczyciela

Najnowsze zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. Praktyczne interpretacje przepisów, przykłady z praktyki dyrektorów szkół. Gotowe wzory...www.kadrydlaoswiaty.pl/

Urlop bezpłatny - gazetapodatnika.pl

Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. § 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/urlop_bezplatny-a_6896.htm

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Blog o pracy...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić na wniosek nauczyciela, z powodu okresowej niezdolności do pracy, …kartanauczycielablog.pl/rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem/

Karta Nauczyciela 2015 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 …karta-nauczyciela.org/