Masz pytanie?

Nauczyciel może wykorzystać wypoczynek po urlopie dla...

Nauczyciel, który po urlopie dla poratowania zdrowia nie wykorzystał wypoczynkowego, ma prawo do niego po powrocie do pracy. Tak orzekł wczoraj Sąd …serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/961685,nauczyciel-urlop-wypoczynkowy-urlop-dla-porato...

Urlop wypoczynkowy nauczyciela - Strona 2 - …

Urlop dla poratowania zdrowia. Urlop wypoczynkowy nie przysługuje w sytuacji, gdy nauczyciel w okresie ferii szkolnych korzystał z płatnego urlopu dla poratowania...kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/742743,2,Urlop-wypoczynkowy-nauczyciela.html

Prezent od rządu dla nauczycieli. Zobacz, jakie przywileje...

Półroczny stan nieczynny i roczny urlop dla poratowania zdrowia. To prezent rządu dla nauczycieli kontraktowych.serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/981104,nauczyciel-kontraktowy-stan-nieczynny-urlop-dl...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Blog o …

Dziękuję bardzo za komentarz. W sprawach, w których Karta Nauczyciela wyraźnie reguluje daną kwestię stosujemy wprost jej przepisy. Dopiero, gdy takiej...kartanauczycielablog.pl/rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem/

Urlop - Kategoria - Prawo pracy

Pełen etat a urlop dla poratowania zdrowia. Chciałabym w tym roku skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Pracuję w oświacie ponad 20 lat, ale nie zawsze na...www.prawo-pracy.pl/urlop_wypoczynkowy_ekwiwalent_jak_obliczac-k-5.html

Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela - eporady24.pl

Czy dyrektor szkoły może ograniczyć zatrudnienie nauczyciela bez jego zgody? Chodzi o osobę zatrudnioną na umowę o pracę na czas nieokreślony. Odpowiedź...www.eporady24.pl/ograniczenie_zatrudnienia_nauczyciela,pytania,8,114,8861.html

Forum OSKKO

Oprogramowanie forum © DRAGON-NOGARD (CMS, strony www) www: http://nogard.pl 10% zniżki dla członków OSKKOoskko.net/forum/index.php

Pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy

Ustawa o społecznej inspekcji pracy przyznaje szczególną ochronę stosunku pracy inspektorom społecznym. W art. 13 stanowi, iż „zakład pracy nie może...www.eporady24.pl/pelnienie_funkcji_spolecznego_inspektora_pracy,pytania,8,114,5992.html

Ustawa Karty Nauczyciela - Reforma edukacji - Dla...

Pearson Longman - best English courses.... Ustawa Karty Nauczyciela. USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczycielawww.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/usta...

Forum OSKKO

DO SANATORIUM NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM: najświeższe informacje, zdjęcia, video o DO SANATORIUM NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM; Dla kogo świadczenie …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506