Masz pytanie?

Stan nieczynny nauczyciela, czyli co dalej po...

Stan nieczynny nauczyciela, czyli co dalej po wypowiedzeniu w trybie art. 20 Karty Nauczycielakartanauczycielablog.pl/stan-nieczynny-nauczyciela-czyli-co-dalej-po-wypowiedzeniu-w-trybie-art...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1991: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331991

Ocena pracy nauczyciela, część druga: metoda oceny, tryb...

Metoda oceny W § 2 ust. 8 rozporządzenia zostały określone szczegółowe metody oceny pracy nauczyciela. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela...edurada.pl/artykuly/ocena-pracy-nauczyciela-czesc-druga-metoda-oceny-tryb-odwolawczy/

Karta Nauczyciela 2017 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 …karta-nauczyciela.org/

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Ustawa Karty Nauczyciela - Reforma edukacji - Dla...

Ustawa Karty Nauczyciela. USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (zm. Dz. U. z 2009 r., Nr 97, poz. 800; Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz. U. z...www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/usta...

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w...

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w 2017 r. W 2017 roku nastąpiła zmiana wysokości współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia...kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/751278,Jak-obliczyc-ekwiwalent-pieniezny-za-urlop-wypoczynko...

Czy nadal mogę zgłosić wypadek w pracy? - Odszkodowania …

Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie...www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=7809

Spis treści - glospedagogiczny.pl

Dodatek za pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; Noc w szkole? Dlaczego nie? Na co mi ta szkoła? Motywowanie do …www.glospedagogiczny.pl/archiwum-czasopisma.html

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 22-04-2017

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2