Masz pytanie?

Instytut Wspomagania Oświaty - dokumentacja do …

Dokumentacja, narzędzia i procedury dla placówek oświatowych do pobrania, porady prawne oraz aktualności oświatowewww.iwspo.pl/

Prawo pracy – prawnik Dariusz Makulec Warszawa

Prawnicy z Naszej kancelarii adwokackiej służą pomocą w zakresie czynności sądowych i pozasądowych z zakresu prawa pracy. Pełen wykaz usług dostępny jest na...www.makulec.com/uslugi/prawo-pracy-prawo-oswiatowe.html

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Oświata i …

PYTANIE. Jakie są obowiązki dyrektora związane z rozwiązaniem i wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela? O czym należy pamiętać, rozwiązując umowę o pracę?oswiataiprawo.pl/porady/rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem/

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art...https://www.portaloswiatowy.pl/uprawnienia-rodzicielskie-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-styczn...

Karta Nauczyciela 2017 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Dzień dobry, zwracam się z prośbą udzielenia informacji: czy mogę się ubiegać o urlop dla poratowania zdrowia skoro przepracowałam w szkole 9 lat od r. 2008.karta-nauczyciela.org/

Forum OSKKO

12.10.2005 · beera 10-12-2005 11:53:58 [#03] Urlop DPZ. Wątpliwości dotyczyły sytuacji czy w związku z ww. przepisem dopuszczalne jest przedłużenie urlopu dla poratowania...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy

Społeczny inspektor pracy przestaje pełnić swoją funkcję także w przypadku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy (art. 7 ust. 3 ustawy).https://www.eporady24.pl/pelnienie_funkcji_spolecznego_inspektora_pracy,pytania,8,114,5992.html

www.oskko.edu.pl 26.09.2012 Decyzje kierownicze

www.oskko.edu.pl . Decyzje kierownicze . VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ, OSKKO, UMK, Toruń, 24 w szkole -26.09.2012. …oskko.edu.pl/kongres7/materialy/Decyzje_kierownicze_w_szkole_KOngres_OSKKO-2012%20-JRudnik.pdf

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop …

Do obliczenia ekwiwalentu stosuje się jeden współczynnik (obojętnie czy chodzi o urlop zaległy czy bieżący) właściwy dla roku, w którym ustaje/wygasa...kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/751278,3,Jak-obliczyc-ekwiwalent-pieniezny-za-urlop-wypoczyn...

Zwrot kosztów dla nauczyciela dojeżdżającego na …

Tomasz Krupiński. Radca prawny, specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie...https://www.eporady24.pl/zwrot_kosztow_dla_nauczyciela_dojezdzajacego_na_nauczanie_indywidualne...