Masz pytanie?

Urlop bezpłatny - konsekwencje ubezpieczeniowe jego...

Pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego wyłącznie na wniosek pracownika. Oznacza to, że zatrudnionego nie można wysłać na urlop bez wniosku i wbrew jego...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/urlopy/674928,Urlop-bezplatny-konsekwencje-ubezpi...

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w...

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w 2017 r. W 2017 roku nastąpiła zmiana wysokości współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia...kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/751278,Jak-obliczyc-ekwiwalent-pieniezny-za-urlop-wypoczynko...

www.sp11.edu.lodz.pl

... nauczyciela sprawozdania za okres stażu / wzór... urlopu dla poratowania zdrowia na okres do... Na wniosek pracownika urlop może być...www.sp11.edu.lodz.pl/obrazki/ap.doc

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych...www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Urlop na żądanie - komu się należy i kiedy szef może odmówić?

Od 12 lat prowadzę działalność i nie miałam urlopu . Urlop na żądanie? O czy wy mówicie . 12 godzin dziennie 6 dni w tygodniu trzeba tyrać żeby wiązać...www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-pracownika/urlop-na-zadanie-komu-sie-nalezy-i-kiedy-szef-...

e-Inspektorat ZUS - Profil świadczeniobiorca

Roszczenie o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie przysługuje.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=3&id_sprawy=278&pomoc=3

Choroba po rozwiązaniu umowy o pracę - PrzepisNaBiznes.pl

Czy po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron (ze skutkiem na 30.11) ZUS będzie wypłacał mi zasiłek w przypadku choroby, jeżeli zwolnienie lekarskie...www.przepisnabiznes.pl/porady-prawne/choroba-po-rozwiazaniu-umowy-o-prace.html

Spis treści - glospedagogiczny.pl

Rok szkolny 2016/2017 Rokiem Wolontariatu; Świadome zatrzymanie w teraźniejszości, czyli o trudnej sztuce „bycia tu i teraz” Indywidualizacja pracy z uczniem.www.glospedagogiczny.pl/archiwum-czasopisma.html

Dla pacjenta - Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że na stronie internetowej Centrali Funduszu oraz stronach oddziałów wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do...www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/leczenie-uzdrowiskowe/

Renta z tytułu niezdolności do pracy - gazetapodatnika.pl

O rentę z tytułu niezdolności do pracy może ubiegać się osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/renta_z_tytulu_niezdolnosci_do_pracy-a_2619.htm