Masz pytanie?

Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla...

Pragnę obiegać się o urlop dla poratowania zdrowia i za miesiąc takie prawo nabędę, ale dyrekcja szkoły zapowiedziała mi, ze nie otrzymam ze względu na brak...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szczegolowe-zasady-udzielania-nauczycielom-urlopu-dla-p...

Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla...

Wydział Katechetyczny KMG... Czy ksiądz pracujący w szkole może ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia, jeżeli w czasie jego trwania będzie wykonywał...katecheza.diecezja.gda.pl/informacje/dokumenty/82-szczegoowe-zasady-udzielania-nauczycielom-url...

Forum OSKKO

Wnioski, formularze urzędowe - Wzory dokumentów, pism, umów - dokumenty.nf.pl. Znajdziesz tutaj wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46116

wniosek o przeliczenie emerytury - druk - wyszukiwanie w...

Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy wniosek o przeliczenie emerytury - druk? Zadaj pytanie na forum o wniosek o przeliczenie emerytury...www.money.pl/wyszukiwarka/wniosek+o+przeliczenie+emerytury+-+druk,s.html

Wypowiedzenie umowy przez nauczyciela - Blog o pracy...

Witam, tak, pracownik może rozwiązać umowę o pracę przebywając na zwolnieniu lekarskim, wysyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy do pracodawcy za...kartanauczycielablog.pl/wypowiedzenie-umowy-przez-nauczyciela/

Jak wystawić zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia...

Jak wystawić zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia. Często o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ubiegają się również osoby, z...kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wysokosc-wynagrodzenia/663277,Jak-wystawic-zaswiadczenie-o-wysokos...

KARTA NAUCZYCIELA | Centrum Edukacji Artystycznej

3a. Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie stosuje się do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który...prawo.cea.art.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/

Dz.U.2016.1379 - Akt prawny - www.lex.pl

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2016-1379

W jaki sposób złożyć wypowiedzenie umowy o pracę...

Zgodnie z art. 30 par. 1 pkt 1 i 2 K.p., umowa o pracę może zostać rozwiązana w drodze porozumienia stron lub za wypowiedzeniem ustawowym.www.przepisnabiznes.pl/porady-prawne/w-jaki-sposob-zlozyc-wypowiedzenie-umowy-o-prace.html

Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu - koszty i procedury

Kolejny krok to podpisanie umowy kredytowej, na podstawie której kredytobiorca otrzyma z banku zaświadczenie o udzieleniu kredytu, w którym określa wielkość...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/hipoteka_jako_zabezpieczenie_kredytu_koszty_i_procedury-a_2716....