Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z …

Rozporządzenie określa: 1) warunki, jakie są obowiązani spełniać pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.006.0000046,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w...