Masz pytanie?

Pobierz wzór wniosku o urlop ojcowski! - Polki.pl - Moda...

Urlop ojcowski ma charakter dobrowolny (ojciec nie musi go wykorzystać) i przysługuje mu niezależnie od urlopu macierzyńskiego partnerki. Każdy ojciec może go...polki.pl/rodzina_rodzice_artykul,10034895.html

Urlop tacierzyński i urlop ojcowski - Uprawnienia...

Urlop tacierzyński i urlop ojcowski to dwa różne rodzaje urlopu przysługujące pracownikowi ojcu, który chce sprawować opiekę nad dzieckiem. Zasadniczą...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/675609,Urlop-tacierzyns...

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego 2015 - Wzór. Druk...

Popularne zapytania: wzur podania o urlop bez platny; wzór wniosku o urlop bezpłatny; wzór wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego dla nauczycieladokumenty.nf.pl/dokument/wniosek-o-udzielenie-urlopu-bezplatnego-7235-550993

Urlop tacierzyński i ojcowski w 2013 roku - Urlopy...

Urlop tacierzyński i ojcowski w 2013 roku. Ojcu dziecka w pewnych okolicznościach przysługuje urlop tacierzyński oraz ojcowski z tytułu pojawienia się na...www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/312078,Urlop-tacierzynski-i-ojcowski-w-2013-roku.ht...

KODEKS PRACY 2014 PDF [przepisy, umowa o pracę, urlopy]

Kodeks pracy reguluje prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Zobacz tekst jednolity aktualnego kodeksu pracy 2014.KODEKS PRACY 2014 PDF [przepisy, umowa o...www.mmlodz.pl/artykul/kodeks-pracy-2014-pdf-przepisy-umowa-o-prace-urlopy,2755678,art,t,id,tm.h...

WNIOSEK O UDZIELENIE DODATKOWEGO URLOPU …

(miejscowość) (data – rrrr-mm-dd).............asystentbhp.pl/smedia/mainsite/pdf/D-DUMUR.pdf

Serwis ZUS - Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=431

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim - Urlopy...

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Dwudziestotygodniowy urlop macierzyński mija bardzo szybko. Po jego zakończeniu pojawiają się obawy dotyczące powrotu...www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/311867,Powrot-do-pracy-po-urlopie-macierzynskim.htm...

Kadry • Portal Kadrowo-Płacowy

Jeszcze w tym roku samotni ojcowie zyskają prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich oraz zasiłków macierzyńskich za ich okres.www.portalkadrowy.pl/kadry/

Jak napisać wniosek o informację publiczną? - Sieć...

Wiele osób mówi, że formularz wniosku o informację stanowi dla nich pomoc. Jednak warto pamiętać, że wszelkie sytuacje, gdy pomiot zobowiązany do udzielenia...informacjapubliczna.org.pl/5,791,jak_napisac_wniosek_o_informacje_publiczna.html