Masz pytanie?

Ustawa o ochronie zabytków - Dokumenty - Portal...

USTAWA O OCHRONIE ZABYTKÓW : tekst ujednolicony wg. stanu na sierpień 2010 : USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiwww.bikds.art.pl/dokumenty/ustawa.html