Masz pytanie?

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy...

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.033.0000218,ustawa-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywiln...