Masz pytanie?

Dokumenty i warunki niezbędne przy ubieganiu się o...

A. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla osób pełnoletnich; wypełniony czytelnie wniosek o wydanie …www.paszportykrosno.pl/dokumenty-i-warunki-niezbedne-przy-ubieganiu-sie-o-paszport.html

Poradnik: Jak zdobyć nową kartę parkingową...

Może ktoś wie jak ma osobiście złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej mój mąż z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności 10-N?www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/186243

O zasiłkach pielęgnacyjnych dla dzieci do... - idn.org.pl

W ustawie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych nie ma już przepisu, że o stanach zdrowia dzieci uprawniających do zasiłku pielęgnacyjnego...idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI …

-2-„3- W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku...www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9096/2/1/Rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzo...

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS | …

Witam, z uwagi na natłok obowiązków, tak w pracy, jak i poza nią, nie miałem ostatnio wolnego czasu na ustosunkowanie się do komentarza czytelnika o nicku: „a...odwolanieoddecyzjizus.pl/2014/02/08/sprzeciw-od-orzeczenia-lekarza-orzecznika-zus/

Oficjalna strona Gminy Dębica - ugdebica.pl

Sprawy: Ewidencja Ludności; Dowody Osobiste; Ewidencja Ludności. Ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.): Zameldować się na pobyt stały...www.ugdebica.pl/

Ustawa o świadczeniach rodzinnych - o świad. rodz. - …

Ustawa o świadczeniach rodzinnych,o świad. rodz.,Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,Dz.U.2017.0.1952 t.j.https://www.lexlege.pl/ustawa-o-swiadczeniach-rodzinnych/

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

1) Pracownica złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat. Ponieważ starsze dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności...idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Warto odwoływać się od decyzji ZUS ! | Odwołanie od...

Panie Krzysztofie, Czy analizował Pan kiedykolwiek kwestię prawomocności materialnej decyzji ZUS w przedmiocie wymiaru składek w kontekście zaświadczenia o...odwolanieoddecyzjizus.pl/2015/03/10/warto-odwolywac-sie-od-decyzji-zus/