Masz pytanie?

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działający w mieście na prawach powiatu, od 1 stycznia 2013 roku funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku...www.mops.zgora.pl/PL/695/Miejski_Zespol_ds__Orzekania_o_Niepelnosprawnosci/

MOPR Białystok

Laureat nagrody specjalnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej - 2007 r. Miejski Ośrodek Pomocy...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o...

Instrukcja wypełnienia formularza INF-D-P – „Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.https://www.pfron.org.pl/redirect/obsluga-dofinansowan-i/objasnienia-i-opracowan/pytania-i-odpo...

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

1) Pracownica złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat. Ponieważ starsze dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności...idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

VADEMECUM WIEDZY - Katalog pytań i odpowiedzi …

Dzień dobry. W maju 2007 przyjęliśmy pracownika, który posiadał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu "lekkim" wydane na stałe w dniu 18.02.2003 o...www.vademecumwiedzy.pl/?url=catalogue

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Kodeks postępowania cywilnego [KPC] - arslege.pl

§ 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/