Masz pytanie?

500 zł na dziecko. Jak wypełnić wniosek o 500 zł na...

Wniosek po 500 zł na dziecko pozornie jest bardzo prosty. W pierwszej kolejności rodzic/opiekun prawny wypełnia tabele poświęcone sobie, gdzie podaje: swoje imię...superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/500-zl-na-dziecko-jak-wypelnic-wniosek-o-500-zl-na-pierwsze-dziec...

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

PEKA - Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna

Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna to nowoczesna karta, która zastąpi odchodzącą do historii KOMKartę. PEKA to nośnik informacji o biletach w transporcie...https://www.peka.poznan.pl/

Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych...

2016-05-23 15:33:27 Informacja o dniu wolnym 2016-04-26 13:22:04 Informacja 2016-04-01 15:14:30 „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III...opatow.pcpr.info/podstawowe-ulgi-i-uprawnienia-osob-niepelnosprawnych

Kodeks postępowania cywilnego [KPC] - arslege.pl

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: 1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub...www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

Preambuła (uchylona). DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne. Rozdział I. Przepisy wstępne. Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki …www.infor.pl/akt-prawny/530147,ustawa-kodeks-pracy.html