Masz pytanie?

Orzekanie o niepełnosprawności - Centrum pomocy …

więcej o Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu oraz usługi tłumaczeń symultanicznych podczas konferencji...forum.darzycia.pl/index.php?topic=527.500

WZÓR NR 24 – WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE …

je w składzie trzech sędziów zawodowych. § 2. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w...www.obronapraw.pl/pisma/w_24.pdf

Karta Informacyjna - Urząd Miasta Częstochowy - Strona...

Karta Informacyjna: SO021: Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego: I. Podstawa Prawna. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach...www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=SO021

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZAROBKACH - Aktualne …

Wzór zaświadczenia o zarobkach. Konieczność ukazania zaświadczenia o zarobkach. W niektórych sytuacjach konieczne będzie okazanie zaświadczenia o zarobkach.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/wz%C3%B3r+za%C5%9Bwiadczenia+o+zarobkach