Masz pytanie?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór praktyczny

W darmowym prezencie otrzymasz ode mnie pakiet 5 wzorów odwołań od decyzji – o kosztach naprawy pojazdu, dot. szkody całkowitej (2) i koszty najmu pojazdu...odszkodowaniezocblog.pl/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela-praktyczne-wzory-pism/

Karta Parkingowa 2017 - niepelnosprawni.pl

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/3549

Kodeks postępowania cywilnego [KPC] - arslege.pl

§ 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów...www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Uzasadnienie do projektu ustawy Przepisy …

Uzasadnienie do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. W dniu 25 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu...https://rbdo.pl/uzasadnienie-do-projektu-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-ochronie-danych...