Masz pytanie?

Jak wypełnić wniosek o wypłatę refundacji składek na...

W poprzednim numerze prezentowane były objaśnienia i wypełnione wzory formularzy Wn-D i INF-D-P. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia do formularza Wn-U-G wraz z...praca.gazetaprawna.pl/porady/111751,jak-wypelnic-wniosek-o-wyplate-refundacji-skladek-na-ubezpi...

Zobacz temat - Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności EDIT: 20.01.2011 W orzeczeniu o niepełnosprawności, poza ustaleniem stopnia niepełnosprawności, powinny być …www.zakatek21.pl/forum/printview.php?t=103&start=0

MOPR Białystok

Od dnia 1 listopada 2015 r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz wysokość zasiłku...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Wzory pism, wzory umów, podań, formularzy dla każdego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (zawezwanie do próby ugodowej) Wniosek o zabezpieczenie dowodu; Wniosek o zwolnienie od kosztów …www.wzory-pisma.pl/wzory_pism_wszystkie.html

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS | Odwołanie...

Tym razem wyjaśnię Ci jaka jest procedura odwoławcza od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w przedmiocie niezdolności do pracy. Co prawda wiąże się to z...odwolanieoddecyzjizus.pl/2014/02/08/sprzeciw-od-orzeczenia-lekarza-orzecznika-zus/

Ustawa o świadczeniach rodzinnych [o świad. rodz.] - ArsLege

1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 cel zasiłku rodzinnego i podmioty uprawnione do jego pobierania ust. 2, jeżeli dochód rodziny w...www.arslege.pl/ustawa-o-swiadczeniach-rodzinnych/k169/

Poradnik: Jak zdobyć nową kartę parkingową...

Autor: Beata Rędziak, konsultacja: Mariola Kokocińska, przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu Źródło: inf. własna; Biuro...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/186243

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz.idn.org.pl/sonnszz/ustawa27.htm

www.pfron.org.pl

Dz.U.08.14.92 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.237.1652 art. 1 2009.02.01 zm. Dz.U.2009.6.33 art. 8 2009.03.24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 156 USTAWAwww.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/SODiR/Akty_prawne/ustawa_o_rehabilitacji.rtf

Pomoc dla rodziców - Kampania "Jestem mamą. Nie...

Odpowiedź na interpelacje sekretarza stanu w sprawie oceny wskazań do pkt. 7 orzeczenia o niepełnosprawności, czyli jak powinna być orzekana osoba z...pomocdlarodzicow.pl/