Masz pytanie?

Poradnik: Jak zdobyć nową kartę parkingową...

Autor: Beata Rędziak, konsultacja: Mariola Kokocińska, przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu Źródło: inf. własna; Biuro...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/186243

Dz.U.2011.127.721 - Akt prawny - www.lex.pl

2f. Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 2, 2a i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w ust...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-11-127-721

Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku alkomatu 0,10...

Kierowanie samochodem przy stężeniu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi wykroczenie z art.87 § 1 k.w., za które Sądy orzekają zakaz prowadzenia...jazdapopijanemu.pl/jak-zachowac-prawo-jazdy-przy-wyniku-alkomatu-010-mgl-alkoholu-w-wydychanym-...

Kto ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego? - Zasiłek...

Zasiłek wypłacany jest miesięcznie: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, posiadającej orzeczenie o znacznym …www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/86235,Kto-ma-prawo-do-zasilku-pielegnacyjnego....

www.pfron.org.pl

Dz.U.08.14.92 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.237.1652 art. 1 2009.02.01 zm. Dz.U.2009.6.33 art. 8 2009.03.24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 156 USTAWAwww.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/SODiR/Akty_prawne/ustawa_o_rehabilitacji.rtf

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w...

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.032.0000195,ustawa-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci.html

Strefa Płatnego Parkowania - Urząd Miasta w Tomaszowie...

Rekrutacja do publicznych przedszkoli - od 15 lutego można złożyć wniosek. Od 15 lutego będzie można złożyć wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola...www.tomaszow-maz.pl/zdium/strefa-platnego-parkowania

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Wszystko Jasne Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek...

Wyrok WSA w Lublinie z 8 września 2011 r., III SA/Lu 194/2011. WSA wskazał, że za ugruntowane należy uznać stanowisko wyrażane w orzecznictwie, w świetle...www.wszystkojasne.waw.pl/dowoz-dzieci-niepelnosprawnych-placowek-edukacyjnych-zwrot-kosztow/

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 01-09-2012

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2012&qplikid=1