Masz pytanie?

Poradnik: Jak zdobyć nową kartę parkingową...

Może ktoś wie jak ma osobiście złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej mój mąż z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności 10-N?www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/186243

Wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego - …

Wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego - 2018. Od 1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy z funduszu alimentacyjnego.www.infor.pl/prawo/alimenty/fundusz-alimentacyjny/763696,Wniosek-o-swiadczenie-z-Funduszu-Alime...

www.pfron.org.pl

Dz.U.08.14.92 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.237.1652 art. 1 2009.02.01 zm. Dz.U.2009.6.33 art. 8 2009.03.24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 156 USTAWAhttps://www.pfron.org.pl/fileadmin/ftp/dokumenty/SODiR/Akty_prawne/ustawa_o_rehabilitacji.rtf

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS | …

Witam, z uwagi na natłok obowiązków, tak w pracy, jak i poza nią, nie miałem ostatnio wolnego czasu na ustosunkowanie się do komentarza czytelnika o nicku: „a...odwolanieoddecyzjizus.pl/2014/02/08/sprzeciw-od-orzeczenia-lekarza-orzecznika-zus/

Niezdolność do samodzielnej egzystencji | Odwołanie od...

Witam, w celu ustalenia uprawnień do dodatku konieczny jest wniosek zainteresowanego (art. 116 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach …odwolanieoddecyzjizus.pl/2014/08/05/niezdolnosc-do-samodzielnej-egzystencji/

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Ustawa o świadczeniach rodzinnych --[Problemy Osób...

Rozdział 6. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Art. 23. [Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego] 1.idn.org.pl/sonnszz/sw_rodz.htm

praktyczne wzory - Blog adwokata Wojciecha Drapały o...

W darmowym prezencie otrzymasz ode mnie pakiet 5 wzorów odwołań od decyzji – o kosztach naprawy pojazdu, dot. szkody całkowitej (2) i koszty najmu pojazdu...odszkodowaniezocblog.pl/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela-praktyczne-wzory-pism/

Kodeks pracy 2018 - aktualny akt prawny - Strona 2 - …

Strona 2 - Przedstawiamy aktualny tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks pracy. Sprawdź, jakie zmiany czekają pracodawców i...kadry.infor.pl/kodeks-pracy/inne/769695,2,Kodeks-pracy-2018-aktualny-akt-prawny.html

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - …

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.064.0000593,ustawa-o-pomocy-spolecznej.html