Masz pytanie?

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności...

Informacje ogólne i dane teleadresowe. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie...www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/osoby-niepelnosprawne/orzecznictwo-do-celow/755,...

Wniosek o wydanie duplikatu - OKE Gdańsk - Strona główna

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Dane wnioskodawcy Imi ę i nazwisko PESEL Adres do korespondencji Ulica / numer domu / numer mieszkania Telefon stacjonarnywww.oke.gda.pl/plikiOKE/wnioski/wniosek_duplikat.pdf

Procedura SO-3 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest orzecznictwem pozarentowym. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można złożyć do celów:bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-3

STOŁECZNE CENTRUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - O …

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych... Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie został powołany przez Prezydenta m. st...scon.waw.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=33

www.niepelnosprawni.gov.pl

wzór wniosku karty parkingowej …………………………………………………… WZÓR WYPEŁNIA ORGAN ADRES ZAMIESZKANIA 1) sprawuję władzę...www.niepelnosprawni.gov.pl/download/(l5iane7hW5Wxx6KZcIDWz5Wzip-nj9GhZ5nPnaWzip-mj9GhaZnZnaesW4...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie - Miejski...

Wnioski dla klientów Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa które należy składać na ul. Czackiego 2 (budynek przychodni przy ul.mopsrzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=96

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie...

Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.... Orzeczenia o sropniu niepełnosprawności. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy o...www.mops.tarnow.pl/index.php/pkt-dla-osob-niepelnosprawnych/28-pkt-dla-niepelnosprawnych/362-or...

©Kancelaria Sejmu s. 1/93 - Internetowy System Aktów...

3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności doisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111270721&type=3