Masz pytanie?

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Gdańsk...

Komunikat: Zaproszenie do debaty na temat założeń do zmian w systemie wspierania osób niepełnosprawnychwww.gdansk.pl/niepelnosprawni,5,4723.html

Orzekanie o niepełnosprawności (dot. dzieci do lat 16-tu)

Wymagane dokumenty: Wniosek (pdf, 33kB) o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności; Zaświadczenie lekarskie (pdf, 78kB) o stanie zdrowia wydane …www.powiat-legnicki.eu/?option=com_content&view=article&Itemid=50&id=48

Wniosek o wydanie duplikatu - OKE Gdańsk - Strona główna

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Dane wnioskodawcy Imi ę i nazwisko PESEL Adres do korespondencji Ulica / numer domu / numer mieszkania Telefon stacjonarnywww.oke.gda.pl/plikiOKE/wnioski/wniosek_duplikat.pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WIDZENIE Z OSOBĄ...

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze... Tymczasowe aresztowanie ma na celu zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego poprzez izolację podejrzanego o...zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=3&ida=8943

Procedura SO-3 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest orzecznictwem pozarentowym. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można złożyć do celów:bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-3

www.niepelnosprawni.gov.pl

wzór wniosku karty parkingowej …………………………………………………… WZÓR WYPEŁNIA ORGAN ADRES ZAMIESZKANIA 1) sprawuję władzę...www.niepelnosprawni.gov.pl/download/(l5iane7hW5Wxx6KZcIDWz5Wzip-nj9GhZ5nPnaWzip-mj9GhaZnZnaesW4...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie - Miejski...

Wnioski dla klientów Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa które należy składać na ul. Czackiego 2 (budynek przychodni przy ul.mopsrzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=96

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie - Orzeczenie...

Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.... Orzeczenia o sropniu niepełnosprawności. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy o...www.mops.tarnow.pl/index.php/pkt-dla-osob-niepelnosprawnych/28-pkt-dla-niepelnosprawnych/362-or...