Masz pytanie?

Dokumenty i warunki niezbędne przy ubieganiu się o...

A. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla osób pełnoletnich; wypełniony czytelnie wniosek o wydanie paszportu, podpisany przez …www.paszportykrosno.pl/dokumenty-i-warunki-niezbedne-przy-ubieganiu-sie-o-paszport.html

Poradnik – Równym Krokiem

Dokumentem stwierdzającym możliwość uzyskiwania świadczeń na osobę niepełnosprawną jest orzeczenie o niepełnosprawności. Można je uzyskać w …www.rownymkrokiem.pl/poradnik/

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o...

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – WN-D obowiązującego od 01.01.2009 r. do 20...www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/objasnienia-i-opracowan/921,Pytania-i-odpowiedzi-z-z...

MOPR Białystok

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej - jest podpis...

Prezydent podpisał w dniu 21.12.2016 r. Ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Przedmiotowa ustawa oczekuje już jedynie na...ops.pl/2016/12/nowelizacja-ustawy-o-pomocy-spolecznej-jest-podpis-prezydenta/

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - dział. …

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,dział. gosp.,Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,Dz.U.2015.0.584 t.j.www.lexlege.pl/ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej/

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek …

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2015/2016 dla osób ubiegających się po raz pierwszy:ops.opoczno.pl/?p=1095

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

1) Pracownica złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat. Ponieważ starsze dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności...idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku alkomatu …

Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku alkomatu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu?jazdapopijanemu.pl/jak-zachowac-prawo-jazdy-przy-wyniku-alkomatu-010-mgl-alkoholu-w-wydychanym-...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz.idn.org.pl/sonnszz/ustawa27.htm