Masz pytanie?

Struktura UMK - Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o...

Zakres działania: Powołany Zarządzeniem Nr 339/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o...www.bip.krakow.pl/?id=32&sub=struktura&query=id%3D10429%26amp%3Bpz%3D3

Zasiłek pielęgnacyjny - niepelnosprawni.pl

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204420

Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Świadczenia rodzinne...

Do wniosku należy dołączyć w szczególności: oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko nauki...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/wniosek-o-ustalenie-prawa-d...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie - Miejski...

Wnioski dla klientów Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa które należy składać na ul. Czackiego 2 (budynek przychodni przy ul.mopsrzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=96

O zasiłkach pielęgnacyjnych dla dzieci do... - idn.org.pl

W ustawie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych nie ma już przepisu, że o stanach zdrowia dzieci uprawniających do zasiłku pielęgnacyjnego...idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

ZDiUM

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona: a) orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu...www.zdium.wroc.pl/view/index/107

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1