Masz pytanie?

Poradnik – Równym Krokiem

Dokumentem stwierdzającym możliwość uzyskiwania świadczeń na osobę niepełnosprawną jest orzeczenie o niepełnosprawności. Można je uzyskać w …www.rownymkrokiem.pl/poradnik/

Informacje o programie Rodzina 500 Plus - Złóż wniosek …

Jeśli we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w programie „Rodzina 500 plus” urząd stwierdzi błędy, to pisemnie poprosi Cię o wyjaśnienie...https://www.bzwbk.pl/rodzina500plus

Zasiłeki pielęgnacyjny dzieci do lat 16

W ustawie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych nie ma już przepisu, że o stanach zdrowia dzieci uprawniających do zasiłku pielęgnacyjnego...idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

Kiedy i w jaki sposób można starać się o orzeczenie...

Pod pojęciem niepełnosprawności należy rozumieć trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego...https://opiekanadchorym.pl/praktyczne-informacje/sekcja-prawna/kiedy-i-w-jaki-sposob-mozna-star...

Wzory pism, wzory umów, podań, formularzy dla każdego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (zawezwanie do próby ugodowej) Wniosek o zabezpieczenie dowodu; Wniosek o …www.wzory-pisma.pl/wzory_pism_wszystkie.html

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Jak działamy?

III. Orzeczenia i opinie wydawane przez Zespół Orzekający Zespół Orzekający działający w poradni wydaje orzeczenia o potrzebie: • kształcenia specjalnego z...pppradom.pl/

Nowe przepisy o karcie parkingowej – wyjaśniamy...

Ja także mam umiarkowany stopień niepełnosprawności i symbol 05-R na stałe. Czytam nowe przepisy o karcie parkingowe i albo jestem ciemna albo nie czytam ze...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/172726