Masz pytanie?

gopsosie.pl - OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA …

USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI . Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem …www.gopsosie.pl/

www.pfron.org.pl

Dz.U.08.14.92 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.237.1652 art. 1 2009.02.01 zm. Dz.U.2009.6.33 art. 8 2009.03.24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 156 USTAWAwww.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/SODiR/Akty_prawne/ustawa_o_rehabilitacji.rtf

Jak ustalić uprawnienia urlopowe - wszystko o: zasiłki i...

Problematyka dotycząca uprawnień urlopowych jest dość obszerna. Zasadnicze znaczenie w tej materii mają przepisy działu siódmego rozdziału I kodeksu pracy...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6627,jak-ustalic-uprawnienia-urlopowe.html

Aktualności - PCPR Siemiatycze

W Imieniu Powiatu Siemiatyckiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uprzejmie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do...www.pcprsiemiatycze.pl/