Masz pytanie?

Zmiana w decyzji o warunkach zabudowy oznacza...

Czy gmina w przypadku wnioskowania przez inwestora zmian w decyzji o warunkach zabudowy (np. kąta nachylenia dachu) ma obowiązek ponownego wysyłania do …www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zmiana-w-decyzji-o-warunkach-zabudowy-oznacza-konie...

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH

Wzór wniosku - załącznik do karty informacyjnej K-028/2 Obowiązuje od 16.02. 2012 r. 2/2 celem przedłożenia wwww.us-zlotoryja.wroc.pl/dzialy/informator/USZL-PD-01.pdf

Protest mieszkańców Zaspy wobec budowy NOWEJ ZASPY

UWAGI: 1) Zarząd wystąpił o wydanie warunków zabudowy (kolejna modyfikacja) 24.11.2011 i 19.12.2011 zajmując pod zabudowę działki nr 110/16, 110...www.protest-zaspa.pl/

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – osoby...

Witam. Jeśli chodzi o odpowiedź na wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, to procedura wskazuje w zasadzie na takie same zasady, jak na wniosek główny.kontaktyzdzieckiem.pl/?p=13

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Tabele średnich kursów walut w roku: 2015. Tabele średnich kursów walut w roku: 2014. Tabele średnich kursów walut w roku: 2013. Tabele średnich kursów walut...www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx