Masz pytanie?

Art. 15. o ewid. lud. i dow. - Wymeldowanie z pobytu...

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze...www.arslege.pl/wymeldowanie-z-pobytu-stalego-lub-czasowego/k154/a14868/

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO - procedura wymeldowania...

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią...www.prawnik-online.eu/porady-prawne/procedura-wymeldowania-z-pobytu-stalego

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO - procedura wymeldowania...

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią...www.prawnik-online.eu/procedura-wymeldowania-z-pobytu-stalego,3,125.html

Miasto i Gmina Końskie - Wykaz spraw - Postępowanie...

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad trzy miesiące Jednostka prowadząca:umkonskie.bipgmina.pl/sprawy/1667/postepowanie_administracyjne_w_sprawie_wymeldowania_z_miejsca...

Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej z pobytu...

Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiącewww.nisko.pl/e-urzad/?wymeldowanie-w-trybie-decyzji-administracyjnej-z-pobytu-stalego-lub-czaso...

wniosek o wymeldowanie - Biuletyn Informacji Publicznej...

Kamie ńsk, dnia.......... wnioskodawca (imi ę i nazwisko)www.bip.kamiensk.com.pl/res/serwisy/bip-inzynier/komunikaty/_004_010_002_123148.pdf

WZÓR NR 132 – WNIOSEK O ZAMELDOWANIE NA POBYT …

względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłasza następujące dane osobowe:obronapraw.pl/pisma/w_132_SW_OPIS.pdf

Gmina Mińsk Maz. - Wymeldowanie stałe

Zwracam się o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego (podać kogo dotyczy wniosek) 1...... 2......www.minskmazowiecki.pl/jak_zalatwic_sprawe/wymeldowanie_stale

Wniosek o wymeldowanie - Gotowe wzory pism - Prawo - …

Mieszkania pod klucz Liczba postów: 16 Grupa: Rynek pierw... ja mieszkam pod Częstochową i szukam czegoś do kupienia. Tu znalazełm informację …www.budnet.pl/Wniosek_o_wymeldowanie,Gotowe_wzory_pism,a=1222.html

Urząd Gminy » Druki do pobrania » Wymeldowanie z pobytu...

Urząd Gminy Gdów, Gmina Gdów... Urząd Gminy w Gdowie: Karta informacyjna OSO.I.10 : Nazwa...www.gdow.pl/urzad-gminy/druki-do-pobrania/wymeldowanie-z-pobytu-stalego-lub-czasowego-ponad-3-m...