Masz pytanie?

edruki

Formularz: Wzór: Opis: Plik: Formularze: ZUS: Wnioski, informacje, załączniki, oświadczenia i zaświadczenia ZUS-Kp-1: 04-02-2010: Wniosek o ustalenie kapitału...www.edruki.pl/index.php?cat=Z%20U%20S

Aktywne formularze - excel, word, adobe - Signform

Formularze: A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej; E 101 - Zaświadczenie …www.pit.pl/pitpl1.php?module=kategoria&id=87&lt=aktywne%2520deklaracje%2520Word

Wzory dokumentów, wzory pism, umów i formularzy na …

Student Znajdujesz się w podbramkowej sytuacji? Grozi Ci wydalenie z Uczelni, na której się kształcisz? Panie w Dziekanacie cały czas mówią o pismach, ale nie...sms.rzeszow.pl/

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Aktywne formularze - excel, word, adobe - Signform

Formularze: Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku; Książka kontroli skarbowej; Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowegowww.pit.pl/pitpl1.php?module=kategoria&id=105

Zaokrąglanie kwot w podatkach - Najczęstsze problemy...

Najczęściej zaokrąglamy podatki i podstawy opodatkowania do pełnych złotych ale są wyjątki od tej zasady. Od 31 marca 2012 r. zmienia się metoda zaokrąglania...ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/najczestsze-problemy/304227,Zaokraglanie-kwot-w-poda...

Usługi finansowe raty/leasing - sklep Komputronik.pl

wymóg: okres zatrudnienia minimum 1 miesiąc. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach** (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia ) lub imienny raport miesięczny...https://www.komputronik.pl/informacje/uslugi/uslugi-finansowe/

Egzekucja zaległości podatkowych z wynagrodzenia...

Przez wynagrodzenie ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji rozumie wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne...ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/egzekucja-podatkowa/317286,Egzekucja-zaleglosci-poda...

eDek - Elektroniczne Deklaracje: Lista formularzy

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna: Opis: CIT-10Z (3) TAK: Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych...www.e-dek.pl/frm_formularze.aspx

MGSM Perspektywa

mgsm perspektywa, międzyzakładowa górnicza spółdzielnia mieszkaniowa perspektywa, mgsm, ruda slaska, spółdzielnia, ruda lšska, spółdzielnia ruda lšska...www.perspektywa.com.pl/przetargi.php