Masz pytanie?

Jak dostać pozwolenie na sprzedaż alkoholu? - …

... (zwane potocznie „koncesją na alkohol”).... Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów... Ostatnio na forum. Prezent dla żony. Nelka...www.infor.pl/prawo/gmina/pozwolenia/98184,Jak-dostac-pozwolenie-na-sprzedaz-alkoholu.html

Kilka wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu...

Każdy przedsiębiorca może złożyć pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jeśli złożyło go kilka osób, procedura dokonania wyboru jednej z nich powinna być transparentna, to jest jasna, klarowna oraz oparta na jednakowych zasadach.www.rp.pl/Ustroj-i-kompetencje/305049984-Kilka-wnioskow-o-zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu---pro...

Przedłużenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu gmina …

Komisja odrzuca wniosek. Gdy Andrzej K. wystąpił do władz Wrocławia o zezwolenie na sprzedaż w prowadzonym przez siebie sklepie spożywczym piwa oraz innych napojów o zawartości alkoholu do 4,5 proc., wniosek negatywnie zaopiniowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.www.rp.pl/Ustroj-i-kompetencje/305179996-Przedluzenie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu-gmina-moz...

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - Szczegóły usługi...

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza... Zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas przyj...https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/280-zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu

Zezwolenia na alkohol - Start - Warszawa 19115

Jeżeli wystąpiłeś o zezwolenie na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 4,5% alkoholu... Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.https://warszawa19115.pl/-/zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-przeznaczonych-do-spozyc...

Koncesja na sprzedaż alkoholu - warto wiedzieć - …

Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku warto zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-koncesja-na-sprzedaz-alkoholu-jak-ja-uzyskac

Jak dostać pozwolenie na sprzedaż alkoholu? - Strona 2...

Strona 2 - Na prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej, napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie (zwane potocznie „koncesją na alkohol”).www.infor.pl/prawo/gmina/pozwolenia/98184,2,Jak-dostac-pozwolenie-na-sprzedaz-alkoholu.html

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Urząd …

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i inne - wnioski do... Wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu;https://mojchorzow.pl/p,s,sprzedaz_napojow_alkoholowych.html

Procedura SA-2 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz... Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od dnia...https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-2

Pytania i odpowiedzi - STRONA GŁÓWNA

Pytania dotyczące nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Czy w maksymalnej liczbie zezwoleń, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy może wyszczególnić limity na zezwolenia jednorazowe i kateringowe?www.parpa.pl/index.php/informacje-prawne/pytania-i-odpowiedzi