Masz pytanie?

Jak dostać pozwolenie na sprzedaż alkoholu? - …

Do kogo wystąpić o zezwolenie. Na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zezwolenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na...www.infor.pl/prawo/gmina/pozwolenia/98184,Jak-dostac-pozwolenie-na-sprzedaz-alkoholu.html

Uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu...

do 4,5% alkoholu oraz piwo; powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); powyżej 18% alkoholu. Wniosek. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na …www.infor.pl/prawo/gmina/pozwolenia/686859,Uzyskanie-zezwolenia-na-jednorazowa-sprzedaz-alkohol...

Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl

Wnioski, Wzory dokumentów... Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości: Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1msp.money.pl/wzory-dokumentow/wnioski,10005,wzory_dokumentow.html

Urząd Miasta Łodzi :: serwis BIP

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep) Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią...bip.uml.lodz.pl/index.php?str=23&id=10186

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - Biuletyn...

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniamy klientom Urzędu możliwość skorzystania z...www.bip.krakow.pl/?dok_id=29489

Druki i formularze - PSSE w Kędzierzynie-Koźlu

Druki i formularze : Ankieta dotycząca badania wymagań i stopnia zadowolenia klienta (prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres e-mail lub listownie)www.sanepid.k-k.pl/druki.html

Kalkulator opłat za koncesje alkoholowe - Biuletyn...

BIP Miasta Krakowa - Kalkulator opłat za koncesje alkoholowewww.bip.krakow.pl/?dok_id=27005

DPS.PL • Wyświetl temat - PRAWNY OPIEKUN OSOBY...

05. Program mycia i dezynfekcji: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Instrukcja do budżetu (Małe dotacje) Wykaz zawierający zestawienie nazwisk...www.dps.pl/forum/viewtopic.php?t=3615

Ogródek piwny - Biznes Forum

Ogródek piwny - na Forum Pomysł na biznes. Jeśli szukasz informacji o Ogródek piwny na Pomysł na biznes to odwiedź tę stronę!www.biznesforum.pl/ogrodek-piwny-vt3951.html

Ubezwłasnowolnienie - strach czy niewiedza --[Problemy...

::Informacje:: Uprawnienia :: Prawo:: Rehabilitacja:: PFRON:: Bez barier:: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki:: NSZZ Solidarność:::: Podatek VAT:: Programy...idn.org.pl/sonnszz/ubezwlasnowolnienie.htm