Masz pytanie?

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o...

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – WN-D obowiązującego od 01.01.2009 r. do 20...www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/objasnienia-i-opracowan/921,Pytania-i-odpowiedzi-z-z...

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności...

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Generała Andersa 1, 00-972 Warszawabazy.ngo.pl/search/info.asp?id=100157

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w...

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących orzekania o niepełnosprawności oraz realizacja porozumień zawartych między powiatami...zoon-radom.finn.pl/

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – osoby...

Witam. Jeśli chodzi o odpowiedź na wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, to procedura wskazuje w zasadzie na takie same zasady, jak na wniosek główny.kontaktyzdzieckiem.pl/?p=13

Pytania dotyczące orzekania o niepełnosprawności...

1. Czy orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do III grupy inwalidzkiej wydane w 2005 r. jest traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu...www.niepelnosprawni.gov.pl/status-osoby-niepelnosprawnej/pytania-dotyczace-orzekania-o-ni/

Wniosek o wydanie karty parkingowej - MOPS Bydgoszcz

46. 47. 9 Niewłaściwe skreślić. 10 W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby, któranie ukończyła18. roku życia,osoby ubezwłasnowolnionejcałkowicielub...mopsbydgoszcz.pl/pliki/wnioski/formularz_wniosku_karta_parkingowa.pdf

gcprips.gorzow.pl

Z dniem 1.01.2015 r. strona Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie została przeniesiona na adres www.gcprgorzow.plwww.gcprips.gorzow.pl/

Turnusy rehabilitacyjne - Strona główna - Emp@tia

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za...https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy