Masz pytanie?

Wniosek o urlop

Wniosek o urlop Wniosek o urlop, czyli podanie o urlop. Jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany wniosek urlopowy? Napisanie prośby o urlop nie powinno...wniosek-o-urlop.pl/

Ramowy regulamin

REGULAMIN. organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej . w Kompanii Węglowej S.A. Został opracowany na podstawie:www.solidarnoscpiast.pl/download/Regulamin%20ZF.doc

OPS Wyszków | Strona Ośrodka Pomocy Społecznej w …

Około 50 osobowa grupa Seniorów z gminy Wyszków w dniu 30 sierpnia wyjechała na Mazury. Dominującą grupą na wyjeździe byli pensjonariusze placówki OPS Domu...ops.wyszkow.pl/

www.sp11.edu.lodz.pl

Wniosek – załącznik nr... za okres stażu w terminie 21 dni od daty złożenia przez nauczyciela sprawozdania za okres stażu / wzór... wypoczynek urlopowy...www.sp11.edu.lodz.pl/obrazki/ap.doc

WNIOSEK URLOPOWY - balance-fk.pl

Imię i Nazwisko data wystawienia WNIOSEK URLOPOWYbalance-fk.pl/images/strefa_klienta/Wniosek_urlopowy.pdf

WNIOSEK URLOPOWY - DRUK

dnia..... /imi ę i nazwisko pracownika/ …………………………………………… /miejsce zatrudnienia/www.rachmistrz.waw.pl/repozytorium/wniosekurlopowy.pdf

www.kadrabiuro.pl

dnia………………………………… Nazwisko i Imię. WNIOSEK URLOPOWY. Proszę o udzielenie urlopu...www.kadrabiuro.pl/forms/akta/wniosek_urlopowy.doc