Masz pytanie?

Wniosek o urlop

Wniosek o urlop Wniosek o urlop, czyli podanie o urlop. Jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany wniosek urlopowy? Napisanie prośby o urlop nie powinno...wniosek-o-urlop.pl/

wzory pism, formularzy, pozwów, pozwy,pisma,wzór

wzory pism i umów umowa wzór pismo... Z działu niniejszego postanowiłem stworzyć platformę wymiany wzorów pism i dokumentów związanych z prawem pracy.prawopracy.fr.pl/wzory_pism.php

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór...

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór w formacie pdf lub doc. Druk polubownego rozwiązania umowy z omówieniem.poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-prace-za-porozumieniem-stron-z-omowieniem

www.sp11.edu.lodz.pl

Wniosek – załącznik nr... Ustala się wzór wniosku,... wypoczynek urlopowy organizowany przez pracownika we własnym zakresie / tzw. wczasy pod gruszą/www.sp11.edu.lodz.pl/obrazki/ap.doc

Powiat Wołomiński

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami i problemami dotyczącymi sporządzania dokumentacji dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych...www.geodezja.wolomin.pl/iGeoMap/www/index.php?akcja=aktualnosci

REGULAMIN PRACY - stryszawa.pl

obowiązek złożyć do bezpośredniego przełożonego wniosek urlopowy. 3.... wniosek urlopowy, 2) wzór notatki służbowej dot. wysłuchania pracownika, 3)...stryszawa.pl/images/article/file/ug/regulaminy/Regulamin%20Pracy%20Urz%C4%99du.doc