Masz pytanie?

pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej. Decyzja pozwolenia...www.wodnoprawne.pl/pozwolenia.html

Wody opadowe i roztopwe - Firma Projektowo - Usługowa …

Z zabudowanych i utwardzonych powierzchni woda opadowa oraz roztopwa przekształca się w spływ powierzchniowy. Im więcej jest na działce powierzchni …www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=85

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne - Firma Projektowo...

Strona Firmy Projektowo-Usługowej w zakresie inżynierii środowiska, hydrologiiwww.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=76

Odprowadzenie wody opadowej do gruntu - Woda i ścieki...

Woda z dachu nie jest wodą z nawierzchni szczelnej zanieczyszczonej i dlatego nie wymaga pozwolenia )nie jest ściekiem). Woda z parkingu jest zanieczyszczona i …forum.muratordom.pl/showthread.php?172113-Odprowadzenie-wody-opadowej-do-gruntu

Pomiary emisji, hałasu, badanie wody, ścieków...

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania. Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych.www.ekomeritum.pl/

Operaty wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne. Teoria i...

Pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia administracyjnego udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej.www.wodnoprawne.pl/

edroga.pl - forum drogowe - pozwolenie wodnoprawne na …

Czy dla typowego przepustu 50cm pod zjazdem indywidualnym bez ingerencji w koryto rowu jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?edroga.pl/forum/prawo/pozwolenie-wodnoprawne-na-przepust-483

Art. 122. pr.wod. - Działania wymagające pozwolenia...

Art. 122 Prawo wodne (pr.wod.) . 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: 1) szczególne korzystanie z wód; 2) regulację wód...www.arslege.pl/dzialania-wymagajace-pozwolenia-wodnoprawnego/k192/a20574/

Art. 127. pr.wod. - Postępowanie w sprawie wydania...

Art. 127 Prawo wodne (pr.wod.) . 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony. 2. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne …www.arslege.pl/postepowanie-w-sprawie-wydania-pozwolenia-wodnoprawnego-i-okresy-waznosci-pozwol...

Odprowadzanie wód opadowych z parkingu wymaga pozwolenia...

Czy właściciel musi wystąpić o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, gdy część wód z jego parkingów odprowadzana jest do studni chłonnych? Pytanie...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/odprowadzanie-wod-opadowych-z-parkingu-wymaga-pozwol...