Masz pytanie?

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód …

Wody opadowe lub roztopowe zgodnie z art. 9, pkt 14 ustawy Prawo wodne stanowią ścieki, jeżeli pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni np.:www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/474/pozwolenie_wodnoprawne_na_odprowa...

Na co jest wymagane pozwolenie wodnoprawne - wodafen.com

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469), jeśli Prawo wodne nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=75

Wody opadowe i roztopwe - Usługowa WODAFEN

Z zabudowanych i utwardzonych powierzchni woda opadowa oraz roztopowa przekształca się w spływ powierzchniowy. Im więcej jest na działce powierzchni zabudowanych...www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=85

Formalno prawne aspekty odprowadzania wód opadowych z...

Formalno prawne aspekty odprowadzania wód opadowych z uwzględnieniem problematyki opłat IWONA KOZA Przepisy Prawa budowlanego § 28. 1. Działka budowlana, na...www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/35763/formalno_prawne_aspekty_odprowadzania_wod_opadowych...

Inżynier Budownictwa - Rowy, drenaże, kanały

Kanały, rowy i drenaże spełniają różne zadania w gospodarce i środowisku, a zatem różna jest ich kwalifikacja, przy czym dodatkowo uzależniona jest ona...www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,6796

Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska

Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska. Od 1998r. podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi...www.demel.pl/opłaty-za-korzystanie-ze-środowiska/obowiązki-korzystających-ze-środowiska.aspx

Podatek deszczowy, czyli kontrowersyjny sposób zasilania...

W Niemczech, na przykład każdy inwestor, który zaczyna budowę, musi wykazać, gdzie i w jaki sposób będzie odprowadzał wody opadowe z posesji.www.muratorplus.pl/technika/kanalizacja-i-odwodnienia/podatek-deszczowy-czyli-kontrowersyjny-sp...

Inżynier Budownictwa - Biznes - Prawo - Rowy przydrożne a...

2006-09-21 Czy trzeba ubiegać się o pozwolenia wodnoprawne na wykonanie rowu przydrożnego? Rowy przydrożne, jakie są i czemu służą, wie chyba każdy, a...www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,rowy_przydrozne_a_prawo_wodne,3

Jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy? Część 10

Źle dobrane średnice rur i niewłaściwe spadki. Podobnie jak przy budowie instalacji wewnętrznej, tak i na tym... #bledyprzybudowiedomku #błędynabudowie #...www.mgprojekt.com.pl/blog/bledy-na-budowie-instalacje-zewnetrzne/

Jak zrobić dom ?: Instalacja wodna

Porady dotyczące remontu oraz budowy domu od podstawwww.jak-zrobic-dom.pl/2011/06/instalacja-wodna.html