Masz pytanie?

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód …

Wody opadowe lub roztopowe zgodnie z art. 9, pkt 14 ustawy Prawo wodne stanowią ścieki, jeżeli pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni np.:www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/474/pozwolenie_wodnoprawne_na_odprowa...

Wody opadowe i roztopwe - Usługowa WODAFEN

Z zabudowanych i utwardzonych powierzchni woda opadowa oraz roztopowa przekształca się w spływ powierzchniowy. Im więcej jest na działce powierzchni zabudowanych...www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=85

Na co jest wymagane pozwolenie wodnoprawne - wodafen.com

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469), jeśli Prawo wodne nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=75

Wody opadowe z dachów mogą być odprowadzone do wód...

Czy wody opadowe i roztopowe z dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole można odprowadzać bezpośrednio do wód podziemnych?www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wody-opadowe-z-dachow-moga-byc-odprowadzone-do-wod-p...

Formalno prawne aspekty odprowadzania wód opadowych z...

Formalno prawne aspekty odprowadzania wód opadowych z uwzględnieniem problematyki opłat IWONA KOZA Przepisy Prawa budowlanego § 28. 1. Działka budowlana, na...www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/35763/formalno_prawne_aspekty_odprowadzania_wod_opadowych...

Wszystkie tematy » blog Eko-Akademia - prawo ochrony...

Blog specjalisty ds. kontroli zgodności z prawem ochrony środowiska. Poruszane są zagadnienia dotyczące: wypełniania obowiązków, uzyskiwania decyzji...eko-akademia.pl/wszystkie-tematy/

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) - demel.pl

1) zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności, 2) ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją,www.demel.pl/akty-prawne/prawo-wodne.aspx?full-text=true

Opłaty środowiskowe bez tajemnic - zgnmokotow.waw.pl

Opłaty środowiskowe bez tajemnic Rozliczenia z ZUS czy US to niejedyne obowiązki przedsiębiorców. Są jeszcze szeroko rozumiane opłaty środowiskowe, a wśród...www.zgnmokotow.waw.pl/images/art_oplaty_srodowiskowe.pdf

KOPIA ZAPASOWA EGZEMPLARZ INWESTORA a/a

kopia zapasowa egzemplarz inwestora pinb a/a mysŁowice lipiec 2013 0-603-054-161 inwestor : gmina miasto mysŁowice obiekt: studnie chŁonne przy ul zachĘtywww.myslowice.pl/data/dataPublicator/12_zachety_pb_operat__wodnoprawny_studni.pdf

Odprowadzenie wody opadowej do gruntu - Woda i ścieki...

Ja akurat kierowałem się przepisami prawa wodnego: Art. 122. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: 1) szczególne...forum.muratordom.pl/showthread.php?172113-Odprowadzenie-wody-opadowej-do-gruntu