Masz pytanie?

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych...

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych regulowany jest przez ustawę Prawo wodne (tekst …www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/474/pozwolenie_wodnoprawne_na_odprowa...

pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej. Decyzja pozwolenia...www.wodnoprawne.pl/pozwolenia.html

Wody opadowe i roztopwe - Firma Projektowo - Usługowa …

Z zabudowanych i utwardzonych powierzchni woda opadowa oraz roztopwa przekształca się w spływ powierzchniowy. Im więcej jest na działce powierzchni …www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=85

woda opadowa z dachów - Forum - Gartija.pl

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145, z póź. zm.), jeśli Prawo wodne nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:www.gartija.pl/forum,woda-opadowa-z-dachow,6969

Czy na odprowadzanie wód opadowych po podczyszczeniu do...

Strona główna » Czy na odprowadzanie wód opadowych po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-na-odprowadzanie-wod-opadowych-po-podczyszczeniu...

Pozwolenie wodnoprawne powinno być zmienione jeśli...

Przedsiębiorstwo posiada urządzenia kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z ulic (sieć, wpusty i separator) oraz pozwolenie wodnoprawne na...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pozwolenie-wodnoprawne-powinno-byc-zmienione-jesli-z...

Pozwolenia zintegrowane, obsługa BHP | EKO-PROJEKT

pozwolenia zintegrowane, karta informacyjna przedsięwzięcia, obsługa BHP... Wnioski o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych (IPPC) Analizy ryzyka, Raporty...www.eko-projekt.com/pl/oferta

Pomiary emisji, hałasu, badanie wody, ścieków, pozwolenia...

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania. Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych.www.ekomeritum.pl/

HASŁO OGRODNICZE

Wody powierzchniowe i inne . Najlepiej, jeśli gospodarstwo dysponuje własną wodą do nawadniania. Jej źródłem mogą być oczyszczone ścieki, zbierane wody...www.ho.haslo.pl/article.php?id=1659

Forum w portalu woda-ścieki.com

Zobacz interesujące tematy zgromadzone w portalu branżowym woda-ścieki.comwww.woda-scieki.com/tematy