Masz pytanie?

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych...

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych regulowany jest przez ustawę Prawo wodne (tekst …www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/474/pozwolenie_wodnoprawne_na_odprowa...

pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej. Decyzja pozwolenia...www.wodnoprawne.pl/pozwolenia.html

Wody opadowe i roztopwe - Firma Projektowo - Usługowa …

Z zabudowanych i utwardzonych powierzchni woda opadowa oraz roztopwa przekształca się w spływ powierzchniowy. Im więcej jest na działce powierzchni …www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=85

Na co jest wymagane pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145, z póź. zm.), jeśli Prawo wodne nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=75

Czy na odprowadzanie wód opadowych po podczyszczeniu do...

Strona główna » Czy na odprowadzanie wód opadowych po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-na-odprowadzanie-wod-opadowych-po-podczyszczeniu...

Pozwolenie wodnoprawne powinno być zmienione jeśli...

Przedsiębiorstwo posiada urządzenia kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z ulic (sieć, wpusty i separator) oraz pozwolenie wodnoprawne na...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pozwolenie-wodnoprawne-powinno-byc-zmienione-jesli-z...

HASŁO OGRODNICZE

Wody powierzchniowe i inne . Najlepiej, jeśli gospodarstwo dysponuje własną wodą do nawadniania. Jej źródłem mogą być oczyszczone ścieki, zbierane wody...www.ho.haslo.pl/article.php?id=1659

Odprowadzanie wód opadowych -Gdy przez sąsiada zalewa Ci...

Regulacje prawne dotyczące odprowadzania wód opadowych. Kwestia odprowadzania wód opadowych z działki budowlanej uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra...www.architektura.info/index.php/wiadomosci/zagadnienia_prawne/odprowadzanie_wod_opadowych

Własna studnia - pozwolenia wodoprawne - Domiporta.pl

Co prawda ilość uzyskiwanej w ten sposób wody, jak również jej jakość, najprawdopodobnie nie pozwoli na zaspokojenie wszystkich potrzeb gospodarstwa …porady.domiporta.pl/poradnik/1,127301,7010498,Wlasna_studnia___pozwolenia_wodoprawne.html

Powiat Płoński

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych …powiat-plonski.pl/