Masz pytanie?

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne - Firma Projektowo...

Strona Firmy Projektowo-Usługowej w zakresie inżynierii środowiska, hydrologiiwww.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=76

Na co jest wymagane pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145, z póź. zm.), jeśli Prawo wodne nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=75

Pozwolenia wodnoprawne - procedura uzyskania...

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pozwolenia-wodnoprawne-procedura-uzyskania

Operaty wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne. Teoria i...

Wykonujemy operaty wodnoprawne i pomagamy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. W naszym serwisie zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące pozwoleń wodnoprawnych...www.wodnoprawne.pl/

Pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód lub do gleby...

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony, nie krótszy niż 10 lat.www.infor.pl/prawo/powiat/pozwolenia/219437,Pozwolenie-na-wprowadzanie-sciekow-do-wod-lub-do-gl...

Pomiary emisji, hałasu, badanie wody, ścieków...

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania. Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych.www.ekomeritum.pl/

Czy dla warsztatu samochodowego potrzebne jest pozwolenie...

pozwolenie na otwarcie warsztatu samochodowego, scieki z warsztatu samochodowego, warsztat bez pozwolenia, warsztat samochodowy pozwolenie, wymogi warsztatu samochodowegoforum-mechanika.pl/threads/czy-dla-warsztatu-samochodowego-potrzebne-jest-pozwolenie-wodnoprawn...

Własne ujęcie wody podziemnej - Wielkopolska Izba Rolnicza

Własne ujęcie wody podziemnej. W obliczu coraz większej suszy oraz drożejącej wody dostarczanej zazwyczaj przez zakłady lub przedsiębiorstwa komunalne do...www.wir.org.pl/siewca/ujecie_wody.htm

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód - Operat wodnoprawny...

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania. Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych.www.ekomeritum.pl/cms/dzial/126/pozwolenie-wodnoprawne-na-pobor-wod

Organ wydający pozwolenie wodnoprawne nie może z urzędu...

Po wykonaniu ekspertyzy przez dysponenta pozwolenia wodnoprawnego (obowiązek nałożony na podstawie art. 133 ust. 1 Prawa wodnego - dalej pr. wod.) stwierdzono, że...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/organ-wydajacy-pozwolenie-wodnoprawne-nie-moze-z-urz...