Masz pytanie?

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód …

Wody opadowe lub roztopowe zgodnie z art. 9, pkt 14 ustawy Prawo wodne stanowią ścieki, jeżeli pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni np.:www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/474/pozwolenie_wodnoprawne_na_odprowa...

Czy wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania...

Trudno odpowiedzieć wprost na powyższe pytanie. Problemem jest brak precyzyjnej definicji odcieku, która pozwalały by jasno stwierdzić czy wody opadowe i...www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/475/czy_wody_opadowe_i_roztopowe_z_mi...

Nasza działalność - Firma Projektowo-Usługowa WODAFEN

Operaty wodnoprawne, analizy hydrologiczne oraz hydrauliczne, pomiary przepływu, modelowanie HEC-RASwodafen.com/

SPRAWOZDANIA I OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE …

e - Pozwolenie Wodnoprawne, pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, ekspertyza ornitologiczna, ekspertyza przyrodnicza, dokumentacja przyrodnicza...www.analizysrodowiskowe.pl/sprawozdania-i-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska/

Pozwolenie wodnoprawne na... - Inżynier Budownictwa

Odpowiada Adriana Dembowska − zastępca dyrektora Departamentu Planowania Zasobów Wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,pozwolenie_wodnoprawne_na_przebudowe_rowu,3318

Inżynier Budownictwa - Rowy, drenaże, kanały

Kanały, rowy i drenaże spełniają różne zadania w gospodarce i środowisku, a zatem różna jest ich kwalifikacja, przy czym dodatkowo uzależniona jest ona...www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,6796

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) - demel.pl

1) zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności, 2) ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją,www.demel.pl/akty-prawne/prawo-wodne.aspx?full-text=true

Opłaty środowiskowe bez tajemnic - zgnmokotow.waw.pl

Opłaty środowiskowe bez tajemnic Rozliczenia z ZUS czy US to niejedyne obowiązki przedsiębiorców. Są jeszcze szeroko rozumiane opłaty środowiskowe, a wśród...www.zgnmokotow.waw.pl/images/art_oplaty_srodowiskowe.pdf

Podatek deszczowy, czyli kontrowersyjny sposób zasilania...

W Niemczech, na przykład każdy inwestor, który zaczyna budowę, musi wykazać, gdzie i w jaki sposób będzie odprowadzał wody opadowe z posesji.www.muratorplus.pl/technika/kanalizacja-i-odwodnienia/podatek-deszczowy-czyli-kontrowersyjny-sp...

Odprowadzenie wody opadowej do gruntu... - Forum Murator

Błędy przy budowie domu - instalacje to kolejna część cyklu artykułów. Tym razem o doprowadzeniach mediów na działkę i podłączeniu przyłączy do domu.forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-172113.html