Masz pytanie?

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód …

Wody opadowe lub roztopowe zgodnie z art. 9, pkt 14 ustawy Prawo wodne stanowią ścieki, jeżeli pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni np.:www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/474/pozwolenie_wodnoprawne_na_odprowa...

Czy wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania...

Trudno odpowiedzieć wprost na powyższe pytanie. Problemem jest brak precyzyjnej definicji odcieku, która pozwalały by jasno stwierdzić czy wody opadowe i...www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/475/czy_wody_opadowe_i_roztopowe_z_mi...

Wody opadowe z dachów mogą być odprowadzone do wód...

Czy wody opadowe i roztopowe z dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole można odprowadzać bezpośrednio do wód podziemnych?www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wody-opadowe-z-dachow-moga-byc-odprowadzone-do-wod-p...

Nasza działalność - Firma Projektowo-Usługowa WODAFEN

Operaty wodnoprawne, analizy hydrologiczne oraz hydrauliczne, pomiary przepływu, modelowanie HEC-RASwodafen.com/

Własne ujęcie wody podziemnej - Usługowa WODAFEN

Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu...www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=80

» Kiedy pozwolenie wodnoprawne - blog Eko-Akademia

Pytanie: Firma planuje budowę biogazowni rolniczej o mocy 499 kW. W jakim przypadku będzie musiała się starać o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.eko-akademia.pl/2012/09/kiedy-pozwolenie-wodnoprawne/

Pozwolenie wodnoprawne na... - Inżynier Budownictwa

Odpowiada Adriana Dembowska − zastępca dyrektora Departamentu Planowania Zasobów Wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,pozwolenie_wodnoprawne_na_przebudowe_rowu,3318

Strona główna - Powiat Świebodziński

Newsletter. Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu? Zapisz się do naszego newslettera! Jeśli jesteś już subskrybentem naszego newslettera...bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/

Wydział Ochrony Środowiska - Chrzanów - Aktualności

Czy wykonanie rowu przydrożnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego? Rów przydrożny jest integralnym elementem wyposażenia technicznego drogi.www.eko.powiat-chrzanowski.pl/index.php?id=52&p=news,421,show,20

Inżynier Budownictwa - Rowy, drenaże, kanały

Kanały, rowy i drenaże spełniają różne zadania w gospodarce i środowisku, a zatem różna jest ich kwalifikacja, przy czym dodatkowo uzależniona jest ona...www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,6796