Masz pytanie?

Wody opadowe i roztopwe - Usługowa WODAFEN

Z zabudowanych i utwardzonych powierzchni woda opadowa oraz roztopowa przekształca się w spływ powierzchniowy. Im więcej jest na działce powierzchni zabudowanych...www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=85

Na co jest wymagane pozwolenie wodnoprawne - wodafen.com

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469, z póź. zm.), jeśli Prawo wodne nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=75

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód …

Wody opadowe lub roztopowe zgodnie z art. 9, pkt 14 ustawy Prawo wodne stanowią ścieki, jeżeli pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni np.:www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/474/pozwolenie_wodnoprawne_na_odprowa...

Wody opadowe z dachów mogą być odprowadzone do wód...

Czy wody opadowe i roztopowe z dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole można odprowadzać bezpośrednio do wód podziemnych?www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wody-opadowe-z-dachow-moga-byc-odprowadzone-do-wod-p...

» Kiedy pozwolenie wodnoprawne - blog Eko-Akademia

Pytanie: Firma planuje budowę biogazowni rolniczej o mocy 499 kW. W jakim przypadku będzie musiała się starać o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.eko-akademia.pl/2012/09/kiedy-pozwolenie-wodnoprawne/

Opłaty środowiskowe bez tajemnic - zgnmokotow.waw.pl

Opłaty środowiskowe bez tajemnic Rozliczenia z ZUS czy US to niejedyne obowiązki przedsiębiorców. Są jeszcze szeroko rozumiane opłaty środowiskowe, a wśród...www.zgnmokotow.waw.pl/images/art_oplaty_srodowiskowe.pdf

Dz.U.2001.115.1229 - Akt prawny - abc.com.pl

2) w ust. 2 - minister uwzględni podział wód na wody dla ryb łososiowatych oraz wody dla ryb karpiowatych i będzie się kierował potrzebą ochrony populacji ryb...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-01-115-1229

Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska

Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska. Od 1998r. podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi...www.demel.pl/opłaty-za-korzystanie-ze-środowiska/obowiązki-korzystających-ze-środowiska.aspx

Inżynier Budownictwa - Biznes - Prawo - Szczególne...

Szczególne korzystanie z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, choć w pewnych przypadkach ustawodawca przewidział zwolnienia z tego obowiązku.www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,szczegolne_korzystanie_z_wod_w_aspekcie_obowiaz...

zbiornik na deszczówke a pozwolenie - forumekspert.pl

Zbiornik na deszczówkę ma zbierać wodę, która ma być potem wykorzystywana do podlewania ogrodu. Przyznam że działka jest nieduża ale wody na podlewanie idzie...www.forumekspert.pl/topic/865-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wke-a-pozwolenie/