Masz pytanie?

SPRAWOZDANIA I OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE …

e - Pozwolenie Wodnoprawne, pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, ekspertyza ornitologiczna, ekspertyza przyrodnicza, dokumentacja przyrodnicza...www.analizysrodowiskowe.pl/sprawozdania-i-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska/

PROJEKT - umww.pl

3.2 Wody chłodnicze B 3.3 Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z... POBÓR MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH Ujęcie wody Pozwolenie wodnoprawne...www.umww.pl/attachments/article/25159/Wzory%20wykaz%C3%B3w%20od%202013%20r..doc

Podatek deszczowy, czyli kontrowersyjny sposób zasilania...

W Niemczech, na przykład każdy inwestor, który zaczyna budowę, musi wykazać, gdzie i w jaki sposób będzie odprowadzał wody opadowe z posesji.www.muratorplus.pl/technika/kanalizacja-i-odwodnienia/podatek-deszczowy-czyli-kontrowersyjny-sp...

Inżynier Budownictwa - Biznes - Prawo - Szczególne...

Szczególne korzystanie z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, choć w pewnych przypadkach ustawodawca przewidział zwolnienia z tego obowiązku.www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,szczegolne_korzystanie_z_wod_w_aspekcie_obowiaz...

Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV (od 4 do 30 RLM...

Szanowni Klienci! Tylko oryginalne oczyszczalnie NV zakupione bezpośrednio u nas i naszych autoryzowanych dystrybutorów obejmuje 20-letnia gwarancja.www.traidenis-pol.com/produkty/przydomowe-oczyszczalnie-nv/