Masz pytanie?

pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej. Decyzja pozwolenia...www.wodnoprawne.pl/pozwolenia.html

Wody opadowe i roztopwe - Firma Projektowo - Usługowa …

Z zabudowanych i utwardzonych powierzchni woda opadowa oraz roztopwa przekształca się w spływ powierzchniowy. Im więcej jest na działce powierzchni …www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=85

Na co jest wymagane pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145, z póź. zm.), jeśli Prawo wodne nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=75

WODA, ŚCIEKI - OPERATY WODNOPRAWNE, POZWOLENIA WODNOPRAWNE

POZWOLENIE WODNOPRAWNE. Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest przez właściwy organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek...www.energoeko.pl/woda-scieki.htm

Nowe pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z...

Kiedy wnioskodawca powinien złożyć wniosek w trybie art. 131 Prawa wodnego o wszczęcie postępowania w sprawie wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowe-pozwolenie-wodnoprawne-na-szczegolne-korzystanie-z-wo...

Operaty wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne. Teoria i...

Pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia administracyjnego udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej.www.wodnoprawne.pl/

Odprowadzanie wody opadowej - Porady ekspertów...

Czy można odprowadzić wodę opadową z dachu do rowu biegnącego wzdłóż ogrodzenia działki i odzielającego posesję od drogi gminnej?muratordom.pl/eksperci/pytania/odprowadzanie-wody-opadowej/17794/

Pozwolenie wodnoprawne na ścieki przemysłowe

Odprowadzanie ścieków przemysłowych, niezależnie od sposobu (do wód lub do ziemi, czy do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu) wymaga uzyskania pozwolenia...www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/477/pozwolenie_wodnoprawne_na_scieki_...

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód - Operat wodnoprawny...

Przygotowujemy kompletne dokumentacje - operaty wodnoprawne będące załącznikami do wniosków o pozwolenia wodnoprawne na pobór wód w ujęciach …www.ekomeritum.pl/cms/dzial/126/pozwolenie-wodnoprawne-na-pobor-wod

Czy dla warsztatu samochodowego potrzebne jest pozwolenie...

Witam, po latach pracy u pracodawcy zamierzam przejść "na swoje". Praktycznie wszystkie wymagania dotyczące wymogów nowootwieranego warsztatu sa dla mnie...forum-mechanika.pl/threads/czy-dla-warsztatu-samochodowego-potrzebne-jest-pozwolenie-wodnoprawn...