Masz pytanie?

Wody opadowe i roztopwe - Usługowa WODAFEN

Z zabudowanych i utwardzonych powierzchni woda opadowa oraz roztopowa przekształca się w spływ powierzchniowy. Im więcej jest na działce powierzchni zabudowanych...www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=85

Na co jest wymagane pozwolenie wodnoprawne - wodafen.com

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469, z póź. zm.), jeśli Prawo wodne nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=75

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód …

Wody opadowe lub roztopowe zgodnie z art. 9, pkt 14 ustawy Prawo wodne stanowią ścieki, jeżeli pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni np.:www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/474/pozwolenie_wodnoprawne_na_odprowa...

Czy wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania...

Trudno odpowiedzieć wprost na powyższe pytanie. Problemem jest brak precyzyjnej definicji odcieku, która pozwalały by jasno stwierdzić czy wody opadowe i...www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/475/czy_wody_opadowe_i_roztopowe_z_mi...

Wody opadowe z dachów mogą być odprowadzone do wód...

Czy wody opadowe i roztopowe z dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole można odprowadzać bezpośrednio do wód podziemnych?www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wody-opadowe-z-dachow-moga-byc-odprowadzone-do-wod-p...

» Kiedy pozwolenie wodnoprawne - blog Eko-Akademia

Pytanie: Firma planuje budowę biogazowni rolniczej o mocy 499 kW. W jakim przypadku będzie musiała się starać o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.eko-akademia.pl/2012/09/kiedy-pozwolenie-wodnoprawne/

Inżynier Budownictwa - Rowy, drenaże, kanały

Kanały, rowy i drenaże spełniają różne zadania w gospodarce i środowisku, a zatem różna jest ich kwalifikacja, przy czym dodatkowo uzależniona jest ona...www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,6796

Podatek deszczowy, czyli kontrowersyjny sposób zasilania...

W Niemczech, na przykład każdy inwestor, który zaczyna budowę, musi wykazać, gdzie i w jaki sposób będzie odprowadzał wody opadowe z posesji.www.muratorplus.pl/technika/kanalizacja-i-odwodnienia/podatek-deszczowy-czyli-kontrowersyjny-sp...

Dz.U.2001.115.1229 - Akt prawny - abc.com.pl

2) w ust. 2 - minister uwzględni podział wód na wody dla ryb łososiowatych oraz wody dla ryb karpiowatych i będzie się kierował potrzebą ochrony populacji ryb...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-01-115-1229

Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska

Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska. Od 1998r. podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi...www.demel.pl/opłaty-za-korzystanie-ze-środowiska/obowiązki-korzystających-ze-środowiska.aspx