Masz pytanie?

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód …

Wody opadowe lub roztopowe zgodnie z art. 9, pkt 14 ustawy Prawo wodne stanowią ścieki, jeżeli pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni np.:www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/474/pozwolenie_wodnoprawne_na_odprowa...

Czy wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania...

Trudno odpowiedzieć wprost na powyższe pytanie. Problemem jest brak precyzyjnej definicji odcieku, która pozwalały by jasno stwierdzić czy wody opadowe i...www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/475/czy_wody_opadowe_i_roztopowe_z_mi...

Nasza działalność - Firma Projektowo-Usługowa WODAFEN

Operaty wodnoprawne, analizy hydrologiczne oraz hydrauliczne, pomiary przepływu, modelowanie HEC-RASwodafen.com/

Wody opadowe z dachów mogą być odprowadzone do wód...

Czy wody opadowe i roztopowe z dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole można odprowadzać bezpośrednio do wód podziemnych?www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wody-opadowe-z-dachow-moga-byc-odprowadzone-do-wod-p...

» Kiedy pozwolenie wodnoprawne - blog Eko-Akademia

Pytanie: Firma planuje budowę biogazowni rolniczej o mocy 499 kW. W jakim przypadku będzie musiała się starać o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.eko-akademia.pl/2012/09/kiedy-pozwolenie-wodnoprawne/

Pozwolenie wodnoprawne na... - Inżynier Budownictwa

Odpowiada Adriana Dembowska − zastępca dyrektora Departamentu Planowania Zasobów Wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,pozwolenie_wodnoprawne_na_przebudowe_rowu,3318

Czy można wydać pozwolenie na budowę również na osobę...

Czy można wydać pozwolenie na budowę również na osobę niewymienioną w decyzji o warunkach zabudowy?www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-mozna-wydac-pozwolenie-na-budowe-rowniez-na-oso...

Zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych i...

Zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych i wniosek o pozwolenie na budowę w jednym postępowaniuwww.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zgody-na-odstepstwo-od-przepisow-techniczno-budowla...

Spis treści - mazovia.pl

OBOWIĄZKI : W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do:www.mazovia.pl/gfx/mazovia/userfiles/_public/nie_usuwac/broszura_informacyjna_oplaty_srodowisko...

zbiornik na deszczówke a pozwolenie - forumekspert.pl

Zbiornik na deszczówkę ma zbierać wodę, która ma być potem wykorzystywana do podlewania ogrodu. Przyznam że działka jest nieduża ale wody na podlewanie idzie...www.forumekspert.pl/topic/865-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wke-a-pozwolenie/