Masz pytanie?

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych...

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych regulowany jest przez ustawę Prawo wodne (tekst …www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/474/pozwolenie_wodnoprawne_na_odprowa...

Na co jest wymagane pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145, z póź. zm.), jeśli Prawo wodne nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=75

Pozwolenie wodnoprawne powinno być zmienione jeśli...

Przedsiębiorstwo posiada urządzenia kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z ulic (sieć, wpusty i separator) oraz pozwolenie wodnoprawne na...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pozwolenie-wodnoprawne-powinno-byc-zmienione-jesli-z...

Odprowadzanie wód opadowych z parkingu wymaga pozwolenia...

Czy właściciel musi wystąpić o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, gdy część wód z jego parkingów odprowadzana jest do studni chłonnych? Pytanie...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/odprowadzanie-wod-opadowych-z-parkingu-wymaga-pozwol...

Pozwolenie na studnię głębinową

Wykonanie studni głębinowej (wierconej) regulują przepisy ustawy Prawa Wodnego oraz Prawa Górniczego i Geologicznego. Według Prawa Wodnego właściciel gruntu...www.wodafen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=55

Pozwolenia zintegrowane, obsługa BHP | EKO-PROJEKT

pozwolenia zintegrowane, karta informacyjna przedsięwzięcia, obsługa BHP... Wnioski o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych (IPPC) Analizy ryzyka, Raporty...www.eko-projekt.com/pl/oferta

Art. 131. pr.wod. - Wniosek o wydanie pozwolenia...

Art. 131 Prawo wodne (pr.wod.) . 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. 2. Do wniosku dołącza się: 1) operat wodnoprawny, zwany dalejwww.arslege.pl/wniosek-o-wydanie-pozwolenia-wodnoprawnego-koszty/k192/a20583/

Powiat Płoński

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego–stawu ziemnego...powiat-plonski.pl/

Projekty sieci, przyłącza i instalacje sanitarne Kraków

Projektowanie instalacji sanitarnych, przyłącza wody i kanalizacji, sieci wodociągowe i kanalizacyjne - Kraków, Wieliczka i okolicewww.is-pracownia.pl/

Prawo wodne

DZIAŁ I. Zasady ogólne. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w...www.prawowodne.pl/