Masz pytanie?

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja i II rozbiór Polski...

Przeciwnicy Konstytucji 3 Maja pod opieką carycy Katarzyny II zawiązali konfederację w Petersburgu (kwiecień 1792). Od miejsca oficjalnego jej ogłoszenie...sciaga.pl/slowniki-tematyczne/608/wojna-w-obronie-konstytucji-3-maja-i-ii-rozbior-polski/

Święto Konstytucji 3 Maja 2016 - kalbi.pl

Dzień ten upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie (drugiej na świecie) w 1791 roku. W dokumencie zawarto wiele progresywnych wówczas tez...www.kalbi.pl/swieto-konstytucji-3-maja

Konstytucja 3 Maja - Sciaga.pl

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja i II rozbiór Polski. Przeciwnicy Konstytucji 3 Maja pod opieką carycy Katarzyny II zawiązali konfederację w Petersburgu...sciaga.pl/tag/konstytucja-3-maja/

Małgorzata Bartyzel Marzena Kococik SCENARIUSZ...

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA. Uczeń: My jesteśmy dzieci, My kochamy słońce, Ptaki śpiewające I drzewa …spwkrzem.edu.pl/download/sc/maj06.pdf

Pocisk.com - historia Polski | Portal poświęcony naszej...

Święto Narodowe Trzeciego Maja - to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 3 maja. Ustanowione uchwałą 29 kwietnia 1919 roku przez Sejm Ustawodawczy.www.pocisk.com/

Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji rocznicy...

Wysłuchanie fragmentu poloneza M. K. Ogińskiego -Pożegnanie Ojczyzny. Narrator Spotykamy się dziś, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2963

Wojna secesyjna – najkrwawsza wojna w historii USA...

Na zdjęciu.: Abraham Lincoln, fot. wikipedia/dp . W obronie jedności W listopadzie 1860 roku prezydentem Stanów Zjednoczonych został wybrany republikanin...www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1095352,Wojna-secesyjna-%E2%80%93-najkrwawsza-wojna-w-histor...

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie to powszechnie znana placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo-historyczne.www.muzeumwp.pl/kalendarium/04/

Przyczyny i przebieg rozbiorów Polski - XVIII wiek...

We wrześniu 1764 roku sejm elekcyjny wybrał na króla stolnika litewskiego Stanisława Poniatowskiego. W trakcie koronacji nowy władca przybrał sobie imię Augusta.www.bryk.pl/wypracowania/historia/xviii_wiek/4147-przyczyny_i_przebieg_rozbior%C3%B3w_polski.ht...

Wojna polsko-bolszewicka :: Wojna o granice :: Kresy.pl

Po wycofaniu się Niemców, na przełomie 1918 i 1919 bolszewicy wprowadzili swoje rewolucyjne rządy w państwach bałtyckich, na Białorusi i Ukrainie.www.kresy.pl/kresopedia,historia,wojna-o-granice?zobacz/wojna-polsko-bolszewicka