Masz pytanie?

Klub nauczyciela Uczę.pl - pomoce dydaktyczne WSiP

W Klubie Nauczyciela Uczę.pl znajdziesz scenariusze lekcji, sprawdziany, karty pracy, plany wynikowe i inne materiały zgodne z nową podstawą programową MEN.https://ucze.pl/

Regulamin - Uczę.pl Klub Nauczyciela

Regulamin Platformy Klub Nauczyciela. obowiązujący od 15 listopada 2017 roku . Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy Klub...https://ucze.pl/regulamin/

Podręczniki i ćwiczenia WSiP - Wydawnictwa Szkolne i...

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, w swojej ofercie posiadamy podręczniki i e-podręczniki szkolne, materiały dla nauczycieli, ebooki, aplikacje mobilne. WSiP to...https://www.wsip.pl/

Serwisy WSiP dla nauczycieli i uczniów

Serwisy WSiP pomocne w pracy w szkole i podręczniki WSiP dla przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i szkolnictwa zawodowego.https://www.wsip.pl/serwisy-wsip/

Klasowki.pl - Bezpłatny generator sprawdzianów dla...

Bezpłatny generator sprawdzianów i kompozytor klasówek z matematyki, fizyki oraz chemii (dla nauczycieli klas 4-6, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych).https://klasowki.pl/

WSiPnet – Dotacja MEN dla szkół na materiały …

Klub Nauczyciela Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe. Korzystaj z różnorodnych materiałów przydatnych w Twojej codziennej pracy.https://www.wsipnet.pl/

Sprawozdanie z przebiegu stażu na nauczyciela …

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: Ewa Rabczak Stanowisko i miejsce...www.edukacja.edux.pl/p-20844-sprawozdanie-z-przebiegu-stazu-na-nauczyciela.php

Rodzic i uczeń – V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w …

Podręczniki w klasach I. Wybór podręcznika zostanie dokonany we wrześniu po analizie. testu gimnazjalnego i określeniu poziomu grupy przez nauczyciela5lo.lublin.pl/rodzic-uczen/

Aktualności

Jak co roku w grudniu, najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedza św. Mikołaj. W tym roku wraz z Mikołajem przybyła Praculinka i Pyrdek, czyli Elfy.www.zswolam.pl/

Szkoła Podstawowa w Kołaczycach - News

Oficjalna Szkoły Podstawowej w Kołaczycach. Znajduje się tutaj wiele informacji na temat szkoły w Kołaczycach, nauczycieli, uczniów oraz miejscowości.zspig.pl/