Masz pytanie?

Publiczna Szkoła Podstawowa - mochnaczka.com.pl

Ocenianie może być przyczyną powstawania poczucia pokrzywdzenia i kojarzyć się z niesprawiedliwością. Jak podaje R.Rosmus prawie 90% ankietowanych uczniów...www.mochnaczka.com.pl/pl/44059/0/Ocena_szkolna_w_procesie_nauczania_i_wychowania.html

Metodologia badań pedagogicznych Przedmiot badań. …

Dodaj komentarz Transkrypt ( 10 z dostępnych 10 stron) STRONA 1. III Metodologia badań pedagogicznych Przedmiot bada ń Wed ug …doci.pl/marcin/metodologia-bada-pedagogicznych-przedmiot-bada-cel-bada-problem-badawczy+fesn8m