Masz pytanie?

HTTP | SerwerPocztowy.pl

HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję …serwerpocztowy.pl/faq/http