Masz pytanie?

Upoważnienie / pełnomocnictwo do wydziału komunikacji...

Upoważnienie / pełnomocnictwo do wydziału komunikacji wzór druku. Dokument wymagany jest do upoważnienia osoby trzeciej - pełnomocnika do występowania...https://www.procedurawfirmie.pl/wzory/Upowaznienie-do-wydzialu-komunikacji

Wydział Komunikacji i Transportu - powiat.tatry.pl

Starostwo Powiatowe w Zakopanem - Strona Internetowa Urzędu... Zadania. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych i zatwierdzanie projektów organizacji...www.powiat.tatry.pl/wydzia-komunikacji-i-transportu

Wydział Komunikacji i Transportu - powiat.jaslo.pl

Starosta Jasielski; Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości; Wydział Architektury i Budownictwa; Wydział Komunikacji i Transportu; Powiatowy Rzecznik Konsumentówwww.powiat.jaslo.pl/index.php/poradnik-klienta/zalatw-sprawe/28-karty-informacyjne/59-wydzial-k...

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszów - Pojazdy

Aktualności Rzeszowski Budżet Obywatelski Władze Miasta Rada Miasta Rzeszowa Urząd Miasta Rzeszowa Wydziały Urzędu Miasta Administrator Bezpieczeństwa...bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-komunikacji/moja-sprawa-w-urzedzie/pojazdy

Biuletyn Informacji Publicznej - Naczelnicy wydziałów

Osoby, które otrzymały upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Artur Anioł - naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnegowww.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=101&layout=1&...

Powiat Żyrardowski

Wojciech Szustakiewicz. Zadania i kompetencje. 1. reprezentuje Powiat na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących powiatu, 2. kieruje bieżącymi...powiat-zyrardowski.pl/index.php?strona=128

Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu

Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu. Wymagane dokumenty. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego. Załączniki do wniosku:www.powiat.tatry.pl/wydzia-komunikacji-i-transportu/21-wydzia-komunikacji-i-transportu/114-wymi...

Rejestracja pojazdu - Przegląd procedur, opłaty oraz...

REJESTRACJA POJAZDU. POJAZD NOWY Kupujący (właściciel pojazdu) wypełnia druk Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu - na wniosku...www.powiat-czestochowski.4bip.pl/index.php?idg=8&id=172&x=8&y=5

Powiat Żyrardowski

Wydział Organizacyjny. Wydział nadzoruje: Sebastian Litewnicki - Sekretarz Powiatu. II piętro, Tel. 046 855 37 17 wew. 39. Zadania i kompetencjewww.powiat-zyrardowski.pl/index.php?strona=83

Zapisy - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

Zapisy W celu uzyskania prawa jazdy, po osiągnięciu odpowiedniego dla danej kategorii wieku – kolejno: Uzyskaj orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań...www.word.poznan.pl/egzaminy/zapisy/