Masz pytanie?

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego...

KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach - Komenda Powiatowa -kppbabice.policja.waw.pl/portal/pwz/995/1245/Komenda_Powiatowa_Policji_dla_Powiatu_Warszawskieg...

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Dolnosląskiego Urzędu Wojewódzkiego przetargi , oferty pracy, podstawowe inforamcjei inne.bip.duw.pl/

O Departamencie Edukacji | www.wroclaw.pl

Gmina Wrocław jako jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym: publiczne przedszkola, publiczne szkoły od poziomu podstawowego do …www.wroclaw.pl/o-wydziale-edukacji

Nadanie obywatelstwa polskiego - Dolnośląski Urząd …

Co chcę załatwić? Uzyskać obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta RP: Kogo dotyczy? Cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium RP legalnie, z...www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/nadanie-obywatelstwa-p/2506,Nadanie-obywatelstwa-pol...

INTERWENCJA.PL :: Interwencyjny Ośrodek Pomocy Prawnej

Chcesz wesprzeć naszą akcję pomocy poszkodowanym? Wpłać darowiznę na rzecz naszej fundacji: INTERWENCJA.PL, INSTYTUT PÓŁNOCNY ul. Mydlana 3, 51-502 Wrocławwww.interwencja.pl/

Lwówek Śląski - Oficjalny portal Gminy i Miasta

Wydział Organizacyjny ; Wydział Spraw Obywatelskich ; Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznychwww.lwowekslaski.pl/

Biuletyn - Areszt Śledczy Wrocław

Areszt Śledczy jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej we Wrocławiu.www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=159&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BB...

Urząd Miasta we Wrocławiu w skrócie | Urząd Miejski...

Komisariat Policji Wrocław Ołbin ul. Rydygiera 46 50-249 Wrocław nr tel.dyżurnego 71 340 43 06 strona internetowa. Komisariat Policji Wrocław Osiedlewww.urzadmiasta.wroclawia.pl/

Zakaz dyskryminacji | Mam Prawo

Zakaz dyskryminacji pracowników. 1. Podstawowe akty prawne i stosowane definicje dyskryminacji 1.1. Rodzaje dyskryminacji 1.2. Akty prawa międzynarodowegomam-prawo.org/opcje/jestem-cudzoziemcem-w-polsce/zagadnienia-ogolne/zakaz-dyskryminacji/

wyraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% w...

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1...www.pozytek.gov.pl/download/files/pozytek/1%20procent/wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_upr...