Masz pytanie?

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Główna Policji

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr...bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/przyjmowanie-i-zalatwi/8378,Przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html

Wydział Komunikacji i Dróg - Powiat Legnicki

Oficjalna witryna Starostwa Powiatowego w Legnicy... Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey.www.powiat-legnicki.eu/?option=com_content&view=article&Itemid=17&id=33

Paszport Włocławek

Biuro Paszportowe Włocławek (Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy)paszport.info/paszport-wloclawek

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Strona Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku... Dziś mija 7. rocznica tragicznych wydarzeń Katastrofy Smoleńskiej, w których zginął prezydent RP Lech...www.gdansk.uw.gov.pl/

Organizacja i zasady działania administracji publicznej we...

SPIS TREŚCI 1 Centralna administracja rządowa 1 1 Zagadnienia ogólne 3 1 2 Organizacja i zasady działania Rady Ministrów 5 1 3 Organizacja i zasady działaniasciaga.pl/tekst/66151-67-organizacja_i_zasady_dzialania_administracji_publicznej_we_wspolczesne...

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych nadzorującego działalność organów odpowiedzialnych za utrzymywanie w...www.mswia.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław. tel. +48 71 777 77 77 faks +48 71 777 86 55 e-mail: kum@um.wroc.pl. NIP 896-10-03-529 REGON 001094670bip.um.wroc.pl/

ugnowytarg.pl

W sobotę 1 kwietnia, przy pięknej wiosennej pogodzie przystąpiliśmy do trzeciej już akcji generalnych wiosennych porządków w sołectwie Harklowa.www.ugnowytarg.pl/

Powiat Ostrzeszowski - Aktualności

Rolniku, złóż wniosek, nie czekaj - apeluje powiatowe biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrzeszowie.www.powiatostrzeszowski.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=8&strona=1

Urząd do Spraw Cudzoziemców | udsc.gov.pl

Migracje.gov.pl to adres, pod którym można znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. statystyk i liczb związanych z imigracją do Polski.https://udsc.gov.pl/