Masz pytanie?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - DUW

Na czele województwa stoi wojewoda, który reprezentuje w danym regionie rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest głównym reprezentantem administracji centralnej...www.duw.pl/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych nadzorującego działalność organów odpowiedzialnych za utrzymywanie w...www.mswia.gov.pl/

Aktualności - Urząd Miejski w Cieszynie

Strona poświęcona Urzędowi Miejskiemu, wydarzeniom, promująca działania Burmistrza Miasta Cieszyna oraz Rady Miejskiejwww.um.cieszyn.pl/

Rok 2017 - WYDARZENIA GMINNE - Urząd Miasta i …

Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskiewww.kazimierzawielka.pl/

Oświadczenie w sprawie reformy szkolnictwa

Poznań, 28.11.2016. Jednym z niekwestionowanych faktów ostatnich lat jest dramatyczne obniżenie poziomu edukacji w Polsce. Widać to zwłaszcza z …ako.poznan.pl/7400/

Urząd do Spraw Cudzoziemców | udsc.gov.pl

W zamian Urząd do Spraw Cudzoziemców będzie normalnie pracował w sobotę 24 czerwca w godz. 8.15-16.15.https://udsc.gov.pl/

BIP - Urząd Gminy Długołęka

Długołęka Urząd Gminy Długołęka BIP Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Długołękadlugoleka.bip.net.pl/

BIP - Urząd Miejski w Koszalinie

A K T U A L N O Ś C I. mDokumenty - pilotaż w Koszalinie nowe; Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszaliniewww.bip.koszalin.pl/

Urząd Miasta Poznania - Poznań Biznes Partner - Poznan.pl

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA; Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami zintegrowanymi, opiniowaniem projektów budowlanych w zakresie ochrony środowiska...www.poznan.pl/mim/msp/urzad-miasta-poznania,p,782,796.html

Rawicz zawsze otwarty

Urząd Miejski Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz nr rachunku bankowego: 66 1560 0013 2885 7118 4000 0002 Tel: (65) 546 54 00 Fax: 546 41 67rawicz.pl/