Masz pytanie?

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i...

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.100.0000710,ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug.html

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i...

DZIAŁ l. Przepisy ogólne. Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.054.0000535,ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug.html

Kancelaria Prawna LBC - publikacje

ORZECZNICTWO . 1. Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt: I C 138/16. W wyroku z dnia 19 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku, orzekł:...www.kancelaria-lbc.pl/publikacje

Historia Wydawnictwa PTPN

Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych pod redakcją naukową Andrzeja M. Wyrwy i Janusza Góreckiegowww.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/nowosci/nowosci.html

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - pod...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,pod. dochod. fiz.,Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,Dz.U.2012.0.361 t.j.www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/