Masz pytanie?

Gmina Grodziec

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Grodziec. Wójt Gminy Grodziec informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu...www.grodziec.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&Itemid=74

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - pod...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,pod. dochod. fiz.,Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,Dz.U.2012.0.361 t.j.www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/

Dz.U.2012.361 - Akt prawny - www.lex.pl

Dz.U.2012.361; 2012-04-18: zm. Dz.U.2012.362: art. 17: 2012-04-23: zm.wyn.z: Dz.U.2012.440: ogólne: 2012-07-21: zm. Dz.U.2012.769: art. 16: 2013-01-01: zm. …www.lex.pl/up-akt/-/akt/dz-u-2012-361-u