Masz pytanie?

Wyniki wyszukiwania - VAT.pl

Wyniki wyszukiwania dla frazy "VAT-R": 05.07 Zmiana druku VAT-R. Z dniem 1 lipca 2011 r. celem rejestracji podatnika VAT stosować należy nowy druk VAT-R. Zmianę...www.vat.pl/wyniki_wyszukiwania_10.php?query=VAT-R

KFK Expert - Archiwum wiadomości

Archiwum 2014-11-20 Lewiatan rekomenduje wprowadzenie ułatwień w uzyskaniu zwrotu VAT Zbudowanie spójnego systemu wspierania innowacyjności, ułatwienie uzyskania...kancelaria-expert.pl/archiwum/?t=0

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [pod...

1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. 2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa …www.arslege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/k71/

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od...

1. Zwalnia się od podatku: 1) Skarb Państwa; 2) Narodowy Bank Polski; 3) jednostki budżetowe; 4) 40 państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27...www.infor.pl/akt-prawny/222090,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych.html

Dz.U.2012.361 - Akt prawny - www.lex.pl

7) świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-361

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Tekst...

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/893131,ustawa-kodeks-cywilny.html