Masz pytanie?

Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 11, poz. 35

Dziennik Urzedowy Ministra Infrastruktury Nr 11 — 258 — REGULAMIN Poz. 32 Zalacznik do zarzadzenia Ministra Infrastruktury nr 33 z dnia 2 wrzešnia 2010 r.bip.transport.gov.pl/pl/bip/akty_prawne/dziennik_urzedowy_ministra_transportu/dz_u_mi_27_09_10/...

MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH z dnia 1 sierpnia 1983 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy w …www.infor.pl/akt-prawny/U43.1983.003.0000006,zarzadzenie-nr-9-ministra-budownictwa-i-przemyslu-...

Zwrot VAT za materiały budowlane 2015

Zwrot VAT za materiały budowlane. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 01.05.2004 roku wzrósł podatek VAT na niektóre materiały budowlane z 7% na 22%.www.budovat.pl/budowlane.html

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2013: Przydatne linki: Status serwisuwww.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Kalkulator zwrotu podatku od towarów i usług VAT z tytułu...

Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie pozwalający wyliczyć kwotę podatku od towarów i usług (VAT), jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych...www.podatki.biz/kalkulatory/zw_vat.php5

- Aktualności

Położenie gminy, historia, zabytki, informacje turystyczne, informacje dla inwestorów, sport, kultura, aktualności.www.tuczepy.pl/

Strona Główna - BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP, biuletyn informacji publicznej - opracowanie i prowadzenie podmiotowych stron Biuletyn Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego, samodzielna...www.bip.ires.pl/kzc-ponidze

Załącznik 1. Wykaz polskich norm... - Architektura.info

warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity obowiązujący od dnia 01.01.2014www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/zalacznik_1_wykaz_polskich_nor...

Nadzór Budowlany| Portal dla Inwestora, Inspektora i...

Nadzór Budowlany | Portal dla inwestora, inspektora i kierownika... Planowanie przestrzenne wymaga szybkich, celowych i skutecznych działań, które pozwolą...nadzoryinwestorskie.pl/

zwrot vat za materiały budowlane - Forum Money.pl

Stawki amortyzacji: Ustawowy wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychwww.money.pl/forum/zwrot-vat-za-materialy-budowlane-t2260806.html