Masz pytanie?

PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna...

PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplataniahttps://pkd-kody.pl/16-29-z/

wykaz robót zaliczanych remontu lokalu mieszkalnego

wykaz robót zaliczanych remontu lokalu mieszkalnego. 06.04.2016 WSA. Stawka VAT na zabudowę kuchenną: Sądy swoje, a fiskus swoje Z uzasadnienia: Obniżona stawka...www.podatki.biz/i263/wykaz-robot-zaliczanych-remontu-lokalu-mieszkalnego/wykaz-robot-zaliczanyc...

Stawki amortyzacji - środki trwałe - VAT.pl

Stawki amortyzacji: Ustawowy wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychwww.vat.pl/stawki-amortyzacji/index.php

oznaczenie-CE.pl

Serwis www.oznaczenie-CE.pl - akty prawa polskiego i europejskiego, bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorstw... Zapraszamy !!!www.oznaczenie-ce.pl/search.php

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2016 (Dz.U...

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144, poz. 930)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym-od-nie...

Dz.U.2015.1676 - Akt prawny - www.lex.pl

Rozporządzenie Rada Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2015-1676

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym...

Lp. Symbol PKWiU. Nazwa wyrobu. 1. 2. 3 . 1. 28.61.1 ex. Wyroby nożownicze . 2. 28.63.14 ex. Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1998.144.0000930,ustawa-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym-od-niek...

ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I...

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK PRACY] Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1986 r.www.infor.pl/akt-prawny/U36.1988.002.0000004,zarzadzenie-nr-16-ministra-rolnictwa-lesnictwa-i-g...

POLSKIE PRZEPISY DOTYCZĄCE CEN - halat.pl

Lp. Nazwa grupy asortymentowej lub asortymentu wg Wspólnej Taryfy Celnej /WTC/ Symbol wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług /PKWiU/ Nazwa wyrobu wg Polskiej...www.halat.pl/ceny.html